Citaten van gevolgen

 • Wie een ander goed doet, doet ook goed aan zichzelf, niet alleen in de gevolgen, doch in de daad zelf. Want het bewustzijn van wel te handelen is in zichzelf een ruime beloning.
 • Wijsheid bestaat in het voorzien van gevolgen.
 • Velen laten 't kwaad, niet omdat zij het haten, maar uit vrees voor de gevolgen en noemen dan die vrees: deugd.
 • De aanleiding van woede is vaak veel minder erg dan haar gevolgen.
 • Acceptatie van wat er gebeurd is, is de eerste stap voor het overwinnen van de gevolgen van een tegenslag.
 • Het was betreurenswaardig dat je van de gevolgen altijd de oorzaken moest leren achterhalen.
 • De natuur kent beloning noch straffen, enkel gevolgen.
 • Er is een lang leven voor nodig om de gevolgen van de opvoeding geheel te boven te komen.
 • Vergeving doorbreekt de causale samenhang, omdat degene die vergeeft - uit liefde - de verantwoording op zich neemt voor de gevolgen van jouw daden. Vergeving is dus altijd een offer.
 • Er zou weinig overblijven van wat wij geweten noemen, als we de noodzakelijke gevolgen van 't bedreven kwaad konden wegnemen.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 54.

 • Marcus Aurelius
  Marcus Aurelius
  Romeins keizer 121-180
  Marcus Aurelius
  - +
  +143
  De aanleiding van woede is vaak veel minder erg dan haar gevolgen.
 • Jan Greshoff
  Jan Greshoff
  Nederlands schrijver en letterkundige 1888-1971
  Jan Greshoff
  - +
  +21
  Er is een lang leven voor nodig om de gevolgen van de opvoeding geheel te boven te komen.
 • Remco Jonckers
  Remco Jonckers
  Belgisch aforist
  Remco Jonckers
  - +
  +21
  Mensen met te veel twijfel zijn bang voor de negatieve gevolgen van hun keuze.
 • Boeddha
  Boeddha
  Spirituele leider, geboren als Siddhartha Gautama ca. 450 vC. - ca. 370 vC
  Boeddha
  - +
  +17
  Moeilijk in te zien is de wet van oorzakelijkheid, de keten van oorzaken en gevolgen.
 • Seneca
  Seneca
  Romeins filosoof, staatsman en toneelschrijver 5 v.C. - 65 n.C.
  Seneca
  - +
  +17
  Wie een ander goed doet, doet ook goed aan zichzelf, niet alleen in de gevolgen, doch in de daad zelf. Want het bewustzijn van wel te handelen is in zichzelf een ruime beloning.
 • Norman Cousins
  Norman Cousins
  Amerikaans journalist, auteur en professor 1915-1990
  Norman Cousins
  - +
  +16
  Wijsheid bestaat in het voorzien van gevolgen.
  Origineel: Wisdom consists of the anticipation of consequences.
  Bron: Saturday Review 15 April 1978
 • Multatuli
  Multatuli
  Nederlands schrijver (ps. van Eduard Douwes Dekker) 1820-1887
  Multatuli
  - +
  +13
  Velen laten 't kwaad, niet omdat zij het haten, maar uit vrees voor de gevolgen en noemen dan die vrees: deugd.
 • Thomas Hobbes
  Thomas Hobbes
  Brits filosoof 1588-1679
  Thomas Hobbes
  - +
  +13
  Wetenschap is kennis van gevolgen en de afhankelijkheid van het ene feit van het andere.
  Origineel: Science is the knowledge of consequences, and dependence of one fact upon another.
  Bron: Leviathan (1651) vol.2, ch.5
 • Confucius
  Confucius
  Chinees filosoof 551 v.C. - 479 v.C.
  Confucius
  - +
  +9
  Van de keizer af, tot het gewone volk toe, is de zelfvolmaking steeds in het begin. Dat het begin slecht zou zijn en de gevolgen goed, dat bestaat niet. Dat wat dik moet zijn dun is, en wat dun moet zijn dik, dat bestaat niet. Dit noem ik het kennen van de wortel der dingen.
 • William James
  William James
  Amerikaans filosoof 1842-1910
  William James
  - +
  +7
  Acceptatie van wat er gebeurd is, is de eerste stap voor het overwinnen van de gevolgen van een tegenslag.
  Origineel: Acceptance of what has happened is the first step to overcoming the consequences of any misfortune.
Alle gevolgen citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.