Citaten: gezond

Citaten 71 t/m 80 van 108.

 • Julian Barnes
  Julian Barnes
  - +
  +1
  Ironie - De moderne modus: ofwel het merkteken van de duivel ofwel de snorkel van gezond verstand.
  Origineel: Irony - The modern mode: either the devil’s mark or the snorkel of sanity.
  Bron: Flauberts papegaai (1984)
 • Multatuli
  Multatuli
  Nederlands schrijver (ps. van Eduard Douwes Dekker) 1820-1887
  Multatuli
  - +
  +1
  Ja, dwaling trekt aan! De geschiedenis van 't mensdom, zowel als van iedere mens in 't bijzonder, is eigenlijk niets dan één grote stryd tussen waar en onwaar, tussen wanbegrip en gezond verstand, ja zelfs meestal niets dan strijd tussen wanbegrippen onderling.
  Bron: Ideeën
 • Christoph Lehmann
  Christoph Lehmann
  Duits schrijver 1568-1638
  Christoph Lehmann
  - +
  +1
  Vrijheid bestaat hierin, dat men volgens gezond verstand leeft.
  Bron: Politischer Blumengarten (1630) I, 7
 • Aldous Huxley
  Aldous Huxley
  Engels schrijver 1894-1963
  Aldous Huxley
  - +
   0
  De effectiviteit van politieke en religieuze propaganda hangt af van de gebruikte methoden, niet van de leerstellingen die worden onderwezen. Deze doctrines kunnen waar of onwaar zijn, gezond of schadelijk, het maakt weinig of geen verschil.
  Origineel: The effectiveness of political and religious propaganda depends upon the methods employed, not upon the doctrines taught. These doctrines may be true or false, wholesome or pernicious it makes little or no difference.
 • Elinor Glyn
  Elinor Glyn
  Engels romanschrijfster 1864-1943
  Elinor Glyn
  - +
   0
  De hoogste idealen zijn niet dan uitvloeisels van gezond verstand, dichterlijk behandeld.
 • Heinrich von Treitschke
  Heinrich von Treitschke
  Duits historicus 1834-1896
  Heinrich von Treitschke
  - +
   0
  De kracht van gemeenheid en domheid is maar al te vaak groter dan de kracht van eerlijkheid en gezond verstand.
  Origineel: Die Macht der Gemeinheit und Dummheit ist nur zu oft größer als die Macht der Ehrlichkeit und des gesunden Menschenverstandes.
  Bron: Politik. Vorlesungen gehalten an der Universität zu Berlin I, p. 181
 • Dean Inge
  Dean Inge
  Engels auteur en priester (eigen naam: William Ralph Inge) 1860-1954
  Dean Inge
  - +
   0
  De wijsheid van de wijze is een ongewone mate van gezond verstand.
  Bron: In: James Marchant - Wit and Wisdom of Dean Inge 173
 • E. von Feuchtersleben
  E. von Feuchtersleben
  Oostenrijks dichter, filosoof en geneeskundige 1806-1849
  E. von Feuchtersleben
  - +
   0
  Echt onderwijs is een harmonische ontwikkeling van onze krachten. Zij slechts maakt ons gelukkig, goed en gezond.
  Origineel: Echte Bildung ist harmonische Entwicklung unserer Kräfte. Sie nur macht uns glücklich, gut und gesund.
  Bron: Diätetik der Seele p.51
 • Maximilian Joseph Haushofer
  Maximilian Joseph Haushofer
  Duits kunstschilder 1811-1866
  Maximilian Joseph Haushofer
  - +
   0
  Een dwaze mode is alles dat minder praktisch is, minder natuurlijk en gezond, minder duurzaam, minder goedkoop, minder mooi dan voorheen.
  Origineel: Törichte Mode ist alles, was weniger praktisch, weniger naturgemäß und gesund, weniger dauerhaft, weniger wohlfeil, weniger schön, als das bisher Dagewesene ist.
 • Chinua Achebe
  Chinua Achebe
  Nigeriaans romanschrijver en dichter 1930-2013
  Chinua Achebe
  - +
   0
  Een functionerende, robuuste democratie vereist gezond geschoolde, participatieve volgers en een geschoold, moreel gefundeerd leiderschap.
  Origineel: A functioning, robust democracy requires a healthy educated, participatory followership, and an educated, morally grounded leadership.
  Bron: Facebook (2011)
Alle gezond citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u altijd en alleen op citaten.net: 108 gevonden (pagina 8)
Sale (NL)Sale (NL)