Citaten van gezondheid

Citaten 71 t/m 80 van 103.

  • Michel Tournier
    Michel Tournier
    Frans schrijver 1924-2016
    Michel Tournier
    - +
    +1
    In goede gezondheid verkeren, dat is het ongestraft misbruik kunnen maken van je gezondheid.
    Origineel: Être en bonne santé, c'est pouvoir abuser de sa santé impunément.
    Bron: Le miroir des idées (1994)
  • Leren lezen en schrijven verandert levens; het betekent werk, geld, gezondheid en vervulde dromen.
    Origineel: Learning to read and write changes lives; it means jobs, money, health, and dreams fulfilled.
  • Anthelme Brillat Savarin
    Anthelme Brillat Savarin
    Frans politicus en advocaat 1755-1826
    Anthelme Brillat Savarin
    - +
    +1
    Mensen die geregeld chocolade drinken, onderscheiden zich door hun goede gezondheid en hun weerstand tegen allerlei kleine ziektes die de rust van het leven verstoren.
    Origineel: Les personnes qui boivent régulièrement du chocolat se distinguent par leur bonne santé et leur résistance à toutes sortes de maladies mineures qui troublent la sérénité de la vie.
    Bron: Physiologie du goût (1826)
  • Laurence Sterne
    Laurence Sterne
    Engels-Iers schrijver en geestelijke 1713-1768
    Laurence Sterne
    - +
    +1
    Mensen die overdreven voor hun gezondheid zorgen, zijn als een gierigaard. Ze verzamelen een schat waarvan ze nooit genieten.
    Origineel: People who are always taking care of their health, are like misers, who are hoarding up treasure which they have never spirit enough to enjoy.
    Bron: Sterne's Koran Appendix #22
  • Aphra Behn
    Aphra Behn
    Brits schrijfster 1640-1689
    Aphra Behn
    - +
    +1
    Niets is beter in staat om onze rede te verontrusten en onze gezondheid te verteren dan geheime noties van jaloezie in eenzaamheid.
    Origineel: Nothing is more capable of troubling our reason, and consuming our health, than secret notions of jealousy in solitude.
    Bron: Oroonoko (2015) 169
  • E. von Feuchtersleben
    E. von Feuchtersleben
    Oostenrijks dichter, filosoof en geneeskundige 1806-1849
    E. von Feuchtersleben
    - +
    +1
    Van alle zielsberoeringen is de hoop de meest levenwekkende, dus voor de gezondheid der ziel de belangrijkste.
    Origineel: Von allen Affecten Hoffnung der belebendste, also für die Diätetik der Seele der wichtigste ist.
    Bron: Diätetik der Seele K. VI
  • Otto Weiss
    Otto Weiss
    Tsjechisch-Joods schrijver en dichter 1898-1944
    Otto Weiss
    - +
    +1
    Veel meer dan ziekte wordt gezondheid voorgewend.
  • Samuel Smiles
    Samuel Smiles
    Schots romanschrijver 1812-1904
    Samuel Smiles
    - +
    +1
    Verloren rijkdom kan teruggewonnen worden door hard werken, verloren kennis door studie, verloren gezondheid door matigheid of medicijnen, maar verloren tijd is voor altijd voorbij.
    Origineel: Lost wealth may be replaced by industry, lost knowledge by study, lost health by temperance or medicine, but lost time is gone for ever.
    Bron: Self-Help (1861) ch.9
  • Étienne Pivert de Senancour
    Étienne Pivert de Senancour
    Frans schrijver 1770-1846
    Étienne Pivert de Senancour
    - +
    +1
    Voorzichtigheid is de gezondheid van de ziel.
    Origineel: La prudence est la santé de l'âme.
    Bron: Rêveries sur la nature primitive de l'homme (1798)
  • Quintilianus
    Quintilianus
    Romeins retoricus 35-100
    Quintilianus
    - +
    +1
    Zij houden magerheid voor gezondheid, zwakheid voor redelijkheid; en terwijl ze ermede tevreden zijn, vrij te zijn van zonden, vervallen zij juist in de zonde, van geen deugden te hebben.
    Origineel: Macles illis pro sanitate, et iudicii loco infirmitas ent; et dum satis putant vitio carere, in id ipsum incidunt vitium, quod virtutibus carent.
Alle gezondheid citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net. (pagina 8)