Citaten van godsdienst

Citaten 31 t/m 40 van 78.

 • Mahabharata
  Mahabharata
  Indiaas religieus epos
  Mahabharata
  - +
  +3
  Het verstarren van een religieuze vorm maakt godsdienst tot huichelarij.
 • Paul Henri Thiry Holbach
  Paul Henri Thiry Holbach
  Duits-Frans geleerde en filosoof 1723-1789
  Paul Henri Thiry Holbach
  - +
  +3
  Mensen houden aan hun godsdienst vast zoals wilden aan de brandewijn.
  Origineel: Les hommes tiennent à leur religion comme les sauvages à l'eau-devie.
  Bron: Système de la nature (1770)
 • José Cabanis
  José Cabanis
  Frans schrijver 1922-2000
  José Cabanis
  - +
  +3
  Misschien is men op het terrein van de godsdienst, evenals op dat van de liefde, wel gedwongen zijn toevlucht te nemen tot vage termen: alles is er waar, mits men er in gelooft.
  Origineel: Peut-être dans le domaine de la religion, comme dans celui de l'amour, est-il inévitable de recourir à des termes vagues: tout y est vrai, pourvu qu'on y croie.
  Bron: Plaisir et lectures
 • Novalis
  Novalis
  Duits dichter en schrijver (ps. van Georg van Hardenberg) 1772-1801
  Novalis
  - +
  +2
  Bidden is in de godsdienst wat denken is in de filosofie.
  Origineel: Beten ist in der Religion, was Denken in der Philosophie ist.
  Bron: Fragmente Religiöse Fragmente
 • Ralph Waldo Emerson
  Ralph Waldo Emerson
  Amerikaans dichter en filosoof 1803-1882
  Ralph Waldo Emerson
  - +
  +2
  De godsdienst van het ene tijdperk is litterair genot voor het volgende.
  Origineel: The religion of one age is the literary entertainment of the next.
  Bron: Works (1913) IV, 315
 • Ralph Waldo Trine
  Ralph Waldo Trine
  Amerikaans schrijver en filosoof 1866-1958
  Ralph Waldo Trine
  - +
  +2
  Er is slechts één godsdienst; die van de levende God. Er zijn vele geloven, doch slechts één godsdienst.
  Bron: In Tune with the Infinite
 • Immanuel Kant
  Immanuel Kant
  Duits filosoof 1724-1804
  Immanuel Kant
  - +
  +2
  Godsdienst is het erkennen van al onze plichten als goddelijke geboden.
  Origineel: Religion ist die Erkenntnis unserer Pflichten als göttlicher Gebote.
  Bron: Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft (1793)
 • Novalis
  Novalis
  Duits dichter en schrijver (ps. van Georg van Hardenberg) 1772-1801
  Novalis
  - +
  +2
  Het is zonderling genoeg, dat niet reeds lang de associatie van wellust, godsdienst en wreedheid de mensen opmerkzaam heeft gemaakt op de innige verwantschap en gemeenschappelijke strekking van deze drie.
  Origineel: Es ist sonderbar, daß nicht längst die Assoziation von Wollust, Religion und Grausamkeit die Menschen aufmerksam auf ihre innige Verwandtschaft und ihre gemeinschaftliche Tendenz gemacht hat.
  Bron: Fragmente I, Bruchstücke
 • Mark Twain
  Mark Twain
  Amerikaans schrijver (ps. van Samuel Langhorne Clemens) 1835-1910
  Mark Twain
  - +
  +2
  Ik bewonder de serene zelfverzekerdheid van hen die in een godsdienst geloven. Het is een prachtig iets om het kalme zelfvertrouwen gade te slaan van een christen met vier azen in zijn hand.
 • Lucretius
  Lucretius
  Romeins dichter en filosoof c.95-55 BC
  Lucretius
  - +
  +2
  Maar al te vaak heeft godsdienst geleid tot misdadige en goddeloze handelingen.
Alle godsdienst citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net. (pagina 4)