Citaten van handelt

 • Trek je terug in je innerlijke zelf. Het rationele principe dat daar heerst is tevreden met zichzelf wanneer het rechtvaardig handelt, op die manier handhaaft het zijn eigen rust.
 • De wijze handelt, maar heeft geen bezit. Hij voltooit zijn werk, maar heeft geen trots. Hij verlangt niet naar eer en roem.
 • Zijn en niet-zijn brengen elkaar voort. Lang en kort vullen elkaar aan. Hoog en laag passen bij elkaar. Voor en achter volgen na elkaar. Daarom handelt de wijze niet, maar leeft hij volgens de leer die niet in woorden is uit te drukken.
 • Het bestaan van de dood is in elk geval een feit, dat van de vrije wil op zijn best een overtuiging. Maar men handelt altijd alsof de dood niet bestaat, de vrije wil wel.
 • Als de mens luistert, spreekt God. Als de mens gehoorzaamt, handelt God. Als de mens bidt, geeft God kracht.
 • Een superieur mens handelt alvorens te spreken, en spreekt daarna in overeenstemming met zijn daden.
 • Iedereen handelt weleens dom om bemind te worden.
 • Nochtans vele heilige woorden die je leest, hoeveel je ze spreekt, wat heeft het voor zin als je er niet naar handelt?
 • Gehoorzaamheid handelt zonder te vragen, vrijheid vraagt naar de betekenis.
 • De natuurwetenschap wil dat de mens leert, de religie wil dat hij handelt.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 39.

 • Confucius
  Confucius
  Chinees filosoof 551 v.C. - 479 v.C.
  Confucius
  - +
  +58
  Een superieur mens handelt alvorens te spreken, en spreekt daarna in overeenstemming met zijn daden.
 • Lao-Tse
  Lao-Tse
  Chinees filosoof +/- 600 v.C.
  Lao-Tse
  - +
  +47
  De wijze handelt, maar heeft geen bezit. Hij voltooit zijn werk, maar heeft geen trots. Hij verlangt niet naar eer en roem.
 • Lao-Tse
  Lao-Tse
  Chinees filosoof +/- 600 v.C.
  Lao-Tse
  - +
  +31
  De wijze handelt niet en daarom faalt hij niet. De wijze grijpt niet en daarom verliest hij niet.
 • Confucius
  Confucius
  Chinees filosoof 551 v.C. - 479 v.C.
  Confucius
  - +
  +19
  Tse-Koeng vroeg wat het kenmerk was van een superieur mens. De Meester zei: `Hij handelt voor hij spreekt, en spreekt daarna in overeenstemming met zijn handelingen.
 • Dietrich Bonhoeffer
  Dietrich Bonhoeffer
  Duits kerkleider en verzetsstrijder 1906-1945
  Dietrich Bonhoeffer
  - +
  +14
  Gehoorzaamheid handelt zonder te vragen, vrijheid vraagt naar de betekenis.
  Origineel: Gehorsam handelt ohne zu fragen, Freiheit fragt nach dem Sinn.
  Bron: Ethik (p.71) 288
 • J.C. Bloem
  J.C. Bloem
  Nederlands letterkundige 1887-1966
  J.C. Bloem
  - +
  +13
  Het bestaan van de dood is in elk geval een feit, dat van de vrije wil op zijn best een overtuiging. Maar men handelt altijd alsof de dood niet bestaat, de vrije wil wel.
  Bron: Aforismen
 • Corrie ten Boom
  Corrie ten Boom
  Nederlands-Amerikaans verzetsstrijdster en autobiografisch schrijfster 1892-1983
  Corrie ten Boom
  - +
  +10
  Als de mens luistert, spreekt God. Als de mens gehoorzaamt, handelt God. Als de mens bidt, geeft God kracht.
 • Marcus Aurelius
  Marcus Aurelius
  Romeins keizer 121-180
  Marcus Aurelius
  - +
  +9
  Trek je terug in je innerlijke zelf. Het rationele principe dat daar heerst is tevreden met zichzelf wanneer het rechtvaardig handelt, op die manier handhaaft het zijn eigen rust.
 • Boeddha
  Boeddha
  Spirituele leider, geboren als Siddhartha Gautama ca. 450 vC. - ca. 370 vC
  Boeddha
  - +
  +7
  Nochtans vele heilige woorden die je leest, hoeveel je ze spreekt, wat heeft het voor zin als je er niet naar handelt?
 • Lao-Tse
  Lao-Tse
  Chinees filosoof +/- 600 v.C.
  Lao-Tse
  - +
  +7
  Wie streeft naar kennis, bereikt steeds meer kennis. Wie streeft naar minder, bereikt niet-handelen. Wie niet handelt, bereikt alles.
Alle handelt citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.