Citaten van hartstochten

Citaten 71 t/m 80 van 82.

 • Samuel Richardson
  Samuel Richardson
  Engels auteur 1689-1761
  Samuel Richardson
  - +
   0
  Het leven van een goede man bestaat uit een voortdurende strijd met zijn hartstochten.
  Origineel: The life of a good man was a continual warfare with his passions.
  Bron: The history of Sir Charles Grandison (1753)
 • Quintilianus
  Quintilianus
  Romeins retoricus 35-100
  Quintilianus
  - +
   0
  Het zekerste middel om hartstochten op te wekken is er zelf van bezield te zijn.
 • Cyril Connolly
  Cyril Connolly
  Brits criticus 1903-1974
  Cyril Connolly
  - +
   0
  Hij die zijn hartstochten meester is, is de slaaf geworden van de Rede.
  Origineel: The man who is master of his passions is Reason's slave.
  Bron: toegeschreven
 • Joseph Joubert
  Joseph Joubert
  Frans schrijver 1754-1824
  Joseph Joubert
  - +
   0
  In de hartstochten verbruiken wij het materiaal dat gegeven was voor ons geluk.
  Origineel: Nous employons aux passions l'étoffe qui nous a été donnée pour le bonheur.
  Bron: Pensées, maximes, essais et correspondance (1850) V, III
 • Alphonse Karr
  Alphonse Karr
  Frans schrijver en redacteur van Le Figaro 1808-1890
  Alphonse Karr
  - +
   0
  Liefde is de meest verschrikkelijke en meest oprechte van hartstochten, het is de enige die niet voor zijn geluk kan zorgen zonder het geluk van een ander te begrijpen.
  Origineel: L'amour est la plus terrible et la plus honnête des passions, c'est la seule qui ne puisse s'occuper de son bonheur sans y comprendre le bonheur d'un autre.
  Bron: Promenade hors de mon jardin (1856)
 • Dhammapada
  Dhammapada
  Verzameling verzen van de Boeddha
  Dhammapada
  - +
   0
  Zij, die de slaven hunner hartstochten zijn, zinken met deze, evenals de spin aan de zelf gesponnen draad zinkt.
 • Antoine de Rivarol
  Antoine de Rivarol
  Frans schrijver en epigrammatist 1753-1801
  Antoine de Rivarol
  - +
   0
  Zonden zijn vaak meer gewoonten dan hartstochten.
  Origineel: Les vices sont souvent des habitudes, plutôt que des passions.
  Bron: Rivaroliana
 • Joseph Joubert
  Joseph Joubert
  Frans schrijver 1754-1824
  Joseph Joubert
  - +
  -1
  Alle hartstochten zoeken naar wat hen voedt: de vrees mint het denkbeeld van het gevaar.
  Origineel: Toutes les passions aiment ce qui les nourrit : la peur aime l'idée du danger.
  Bron: Carnets
 • Alain
  Alain
  Frans filosoof en essayist (ps. van Émile Augiste Chartier) 1868-1951
  Alain
  - +
  -1
  We hebben achting voor het verstand, maar we houden van onze hartstochten.
  Origineel: Nous respectons la raison, mais nous aimons nos passions.
  Bron: Propos (1956)
 • Julie de Lespinasse
  Julie de Lespinasse
  Frans saloniste en briefschrijver 1732-1776
  Julie de Lespinasse
  - +
  -2
  De hartstochten zijn elkaars tegenstander: de trots bestrijdt de eerzucht, de gierigheid bestrijdt de liefde, de ijdelheid bestrijdt ze alle.
  Origineel: Les passions sont antagonistes: l'orgueil combat l'ambition, l'avarice combat l'amour, la vanité lutte contre toutes.
  Bron: Les maximes et pensées (1776)
Alle hartstochten citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net. (pagina 8)