Citaten met herhaald

Citaten 1 t/m 10 van 10.

1
 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955
  Albert Einstein
  - +
  +48
  Het was natuurlijk een leugen wat je las over mijn religieuze overtuiging, een leugen die systematisch is herhaald. Ik geloof niet in een persoonlijke god en heb dit nooit ontkend maar mij altijd duidelijk uitgedrukt. Als er iets in mij is wat als religieus benoemd zou kunnen worden dan is dat de grenzeloze bewondering voor de structuur van de wereld voor zover die door onze wetenschap blootgelegd kan worden.
  Origineel: It was, of course, a lie what you read about my religious convictions, a lie which is being systematically repeated. I do not believe in a personal God and I have never denied this but have expressed it clearly. If something is in me which can be called religious then it is the unbounded admiration for the structure of the world so far as our science can reveal it.
  Bron: The Human Side (1954)
 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955
  Albert Einstein
  - +
  +29
  Veel mensen beschouwen Amerikanen als geldwolven. Dat is een gemene aanklacht, ook al wordt hij zonder nadenken steeds door de Amerikanen zelf herhaald.
  Origineel: Too many of us look upon Americans as dollar chasers. This is a cruel libel, even if it is reiterated thoughtlessly by the Americans themselves.
  Bron: Saturday Evening Post 26 oct. 1929, Interview met G.S. Viereck
 • Aristoteles
  Aristoteles
  Grieks filosoof 384 v.C. - 322 v.C.
  Aristoteles
  - +
  +4
  Wij zijn wat wij herhaald doen. Excellentie is dus niet een losse handeling, maar een gewoonte.
 • Moritz Lazarus
  Moritz Lazarus
  Joods filosoof en psycholoog 1824-1903
  Moritz Lazarus
  - +
  +2
  Herhaald aanhoren van goede muziek is een der beste middelen tot ontwikkeling.
 • E. J. Ouweneel
  E. J. Ouweneel
  Nederlands filosoof 1946-
  E. J. Ouweneel
  - +
  +2
  Woorden die herhaald moeten worden blijken vaak de moeite van het herhalen niet waard.
 • Dag Hammarskjöld
  Dag Hammarskjöld
  Zweeds diplomaat en van 1953-1961 VN secretaris-generaal 1905-1961
  Dag Hammarskjöld
  - +
  +1
  Gebreken en dwalingen in het verleden belasten je in je relatie tot anderen wanneer het heden laat zien dat ze herhaald kunnen worden.
  Bron: Merkstenen
 • Joseph de Maistre
  Joseph de Maistre
  Frans diplomaat en filosoof 1753-1821
  Joseph de Maistre
  - +
  +1
  Het kan niet vaak genoeg worden herhaald, het zijn niet de mensen, die de revolutie leiden, het is de revolutie, die de mensen gebruikt.
  Origineel: On ne saurait trop le répéter, ce ne sont point les hommes qui mènent la révolution, c'est la révolution qui emploie les hommes.
  Bron: Les considérations sur la France (1796)
 • Aldous Huxley
  Aldous Huxley
  Engels schrijver 1894-1963
  Aldous Huxley
  - +
   0
  De derde smeekbede van het Onze Vader, uw wil geschiede, wordt dagelijks herhaald door miljoenen die niet de minste bedoeling hebben om iemands wil te laten geschiede behalve hun eigen.
  Origineel: The third petition of the Lord's Prayer is repeated daily by millions who have not the slightest intention of letting anyone's will be done but their own.
 • William Shakespeare
  William Shakespeare
  Engels toneelschrijver en dichter 1564-1616
  William Shakespeare
  - +
   0
  De lafaard sterft herhaald'lijk, eer hij sterft,
  De dappere smaakt de dood niet meer dan eens.
 • Pablo Picasso
  Pablo Picasso
  Spaans schilder, tekenaar en beeldhouwer 1881-1973
  Pablo Picasso
  - +
   0
  Elke seconde van het leven is er een nieuw en uniek moment in het universum, een moment dat nooit zal worden herhaald. En wat leren we onze kinderen? We leren hen dat twee keer twee vier is en dat Parijs de hoofdstad van Frankrijk is. Wanneer gaan we ze laten zien wat ze echt zijn? We moeten elk van hen vertellen: Weet je wie je bent? Je bent geweldig. Jij bent uniek. In al die jaren is er nooit een ander kind zoals jij geweest.
  Origineel: Cada segundo de vida es un momento nuevo y único en el universo, un momento que nunca se repetirá. ¿Y qué les enseñamos a nuestros hijos? Les enseñamos que dos y dos son cuatro, y que París es la capital de Francia. ¿Cuándo les vamos a enseñar también lo que son? Deberíamos decirles a cada uno de ellos: ¿Sabes quién eres? Eres una maravilla. Eres único. En todos los años que han pasado, nunca ha habido otro niño como tú.
  Bron: toegeschreven
1
Alle herhaald citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.
Sale (NL)Sale (NL)