Citaten met hetzelfde

Citaten 41 t/m 50 van 199.

 • Jean de la Bruyère
  Jean de la Bruyère
  Frans schrijver 1645-1696
  Jean de la Bruyère
  - +
  +3
  Tussen gezond verstand en goede smaak is hetzelfde verschil als tussen oorzaak en gevolg.
  Origineel: Entre Ie bon sens et le bon goût il y a la différence de la cause et son effet.
  Bron: Les Caractères (1688)
 • Jan Greshoff
  Jan Greshoff
  Nederlands schrijver en letterkundige 1888-1971
  Jan Greshoff
  - +
  +2
  Alles geloven en niets geloven komt op hetzelfde neer. Alleen wie alles gelooft mist verstand, wie niets gelooft gevoel.
 • Will Cuppy
  Will Cuppy
  Amerikaans humorist en criticus 1884-1949
  Will Cuppy
  - +
  +2
  Als een dier iets doet, noemt men het instinct. Als wij precies hetzelfde om precies dezelfde reden doen, noemt men het verstand. Ik denk dat wat men bedoelt, is dat wij allemaal fouten maken, maar dat het verstand ons in staat stelt het met opzet te doen.
 • Pieter Klaas Jagersma
  Pieter Klaas Jagersma
  Nederlands bedrijfskundige
  Pieter Klaas Jagersma
  - +
  +2
  Creativiteit is hetzelfde zien als iedereen, maar iets totaal anders opperen.
 • Epicurus
  Epicurus
  Grieks filosoof c.341-270 BC
  Epicurus
  - +
  +2
  De aanwezigheid van rijkdom neemt geestelijke onrust niet weg en verschaft ook geen noemenswaardige vreugde. Hetzelfde geldt voor eer of aanzien bij mensen, of voor iets anders dat het gevolg is van onduidelijke oorzaken.
 • Sören Kierkegaard
  Sören Kierkegaard
  Deens filosoof 1813-1855
  Sören Kierkegaard
  - +
  +2
  De leuze is tegenwoordig: 'het menselijke en het christelijke zijn een en hetzelfde'. Dat is een heel juiste zegswijze voor het feit, dat het christendom afgeschaft is.
 • David Mitchell
  David Mitchell
  Engelse acteur en komiek 1974-
  David Mitchell
  - +
  +2
  Een boek dat je uitgelezen hebt is niet meer hetzelfde boek voordat je het las.
  Origineel: A book you finish reading is not the same book it was before you read it.
  Bron: Number9Dream (2007) 365
 • Jimmy Burns
  Jimmy Burns
  Brits journalist en publicist 1953
  Jimmy Burns
  - +
  +2
  Er zal altijd een strijd zijn tussen de seksen, omdat mannen en vrouwen niet op hetzelfde uit zijn: mannen willen vrouwen en vrouwen willen mannen.
 • William Shakespeare
  William Shakespeare
  Engels toneelschrijver en dichter 1564-1616
  William Shakespeare
  - +
  +2
  Gij had een vader; laat uw zoon hetzelfde mogen zeggen.
  Bron: Sonnets
 • Elvis Presley
  Elvis Presley
  Amerikaans zanger en acteur 1935-1977
  Elvis Presley
  - +
  +2
  Iemand beoordelen op zijn slechtste eigenschap is hetzelfde als de kracht van de oceaan beoordelen op een enkele golf.
  Origineel: To judge a man by his weakest link or deed is like judging the power of the ocean by one wave.
  Bron: Aantekening op zijn bijbel
Alle hetzelfde citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net. (pagina 5)
Sale (NL)Sale (NL)