Citaten van hogere

Citaten 31 t/m 40 van 48.

 • Allard Pierson
  Allard Pierson
  Nederlandse predikant, theoloog en taalkundige 1831-1896
  Allard Pierson
  - +
  +1
  Onze hogere beschaving moest minder bevorderlijk zijn aan het kweken van conservatieve geesten.
 • Heinrich von Treitschke
  Heinrich von Treitschke
  Duits historicus 1834-1896
  Heinrich von Treitschke
  - +
   0
  Als er geen mensen waren die het laagbetaalde werk deden, zou de hogere cultuur niet kunnen gedijen. We komen tot het besef dat er miljoenen zijn die moeten ploeteren, smeden en schaven, zodat enige duizenden kunnen denken, schilderen en dichten.
  Origineel: Wenn nicht Menschen da wären, welche die niedrige Arbeit verrichten, so könnte die höhere Kultur nicht gedeihen. Wir kommen zu der Erkenntnis, daß die Millionen ackern, schmieden und hobeln müssen, damit einige Tausende forschen, malen und dichten können.
  Bron: Politik: Vorlesungen gehalten an der Universität zu Berlin
 • A. Schopenhauer
  A. Schopenhauer
  Duits filosoof 1788-1860
  A. Schopenhauer
  - +
   0
  Bovendien is elke beharing dierlijk, scheren is het embleem van hogere beschaving.
  Origineel: Zudem ist alles Behaartsein tierisch, die Rasur ist das Abzeichen der höheren Zivilisation.
  Bron: Parerga und Paralipomena (1851) I, Über die Universitätsphilosophie
 • Helmut Schmidt
  Helmut Schmidt
  Duits bondskanselier, econoom en politicus 1918-2015
  Helmut Schmidt
  - +
   0
  De euro kan alleen op de lange termijn bijdragen tot een hogere werkgelegenheid, op korte termijn is er geen werkgelegenheidseffect. Een monetaire unie was en is geen werkgelegenheidspolitiek.
  Origineel: Der Euro kann nur langfristig zu höherer Beschäftigung beitragen, kurzfristig bleibt er ohne Beschäftigungseffekt. Die Währungsunion war und ist keine Beschäftigungspolitik.
  Bron: Die Zeit, 1997 Aufgeschoben ist aufgehoben. Voor de volledige tekst zie: www.zeit.de
 • Fred Hoyle
  Fred Hoyle
  Brits astronoom en kosmoloog 1915-2001
  Fred Hoyle
  - +
   0
  De kans dat door evolutie hogere levensvormen zijn ontstaan, is vergelijkbaar met de kans dat een tornado die door een vuilnisbelt raast, uit die materialen een Boeing 747 samenstelt.
  Origineel: The chance that higher life forms might have emerged in this way [evolution] is comparable with the chance that a tornado sweeping through a junk-yard might assemble a Boeing 747 from the materials therein.
  Bron: Nature 12-11-1981, p. 105, Hoyle on evolution
 • Friedrich Rückert
  Friedrich Rückert
  Duits dichter 1788-1866
  Friedrich Rückert
  - +
   0
  De twijfel voert u tot steeds hogere hoogten; doch de vertwijfeling stort u in de afgrond.
  Origineel: Zu immer höhern Höhn gibt dir der Zweifel Schwung, Doch in den Abgrund stürzt dich die Verzweifelung.
  Bron: Die Weisheit des Brahmanen 5, 20
 • Friedrich Nietzsche
  Friedrich Nietzsche
  Duits dichter en filosoof 1844-1900
  Friedrich Nietzsche
  - +
   0
  Gij scheppenden, gij hogere mensen! Wie baren moet, is ziek; doch wie gebaard heeft, is onrein.
  Origineel: Ihr Schaffenden, ihr höheren Menschen! Wer gebären muss, der ist krank; wer aber geboren hat, ist unrein.
  Bron: Aldus sprak Zarathoestra
 • Multatuli
  Multatuli
  Nederlands schrijver (ps. van Eduard Douwes Dekker) 1820-1887
  Multatuli
  - +
   0
  Het besluiten tot iets groots kan geschieden met kalme vastberadenheid of in geestdrift. Het eerste staat natuurlijk hoger. Dit hogere nu vindt men zelden, maar nu en dan toch, bij 'n individu. Bij vergaderingen nooit.
  Bron: Ideeën
 • John Stuart Mill
  John Stuart Mill
  Engels econoom 1806-1873
  John Stuart Mill
  - +
   0
  Het hoger belasten van de hogere inkomens is een belasting heffen op nijverheid en economie; het is de mensen straffen omdat ze harder hebben gewerkt en meer hebben gespaard dan hun buren.
  Origineel: To tax the larger incomes at a higher percentage than the smaller is to lay a tax on industry and economy; to impose a penalty on people for having worked harder and saved more than their neighbours.
  Bron: Principles of Political Economy (1848) Bk V, ch. II
 • Inayat Khan
  Inayat Khan
  Indiaas musicus, schrijver en filosoof 1882-1927
  Inayat Khan
  - +
   0
  Hij. die leeft in zijn hogere gevoelens, leeft in de hemel; wanneer hij die in woorden brengt, valt hij op de aarde.
Alle hogere citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net. (pagina 4)