Citaten van honger

 • Beelden uit mijn herinnering zijn even nutteloos als foto's van eten voor iemand die honger heeft.
 • Voor des mans huis, die een goed ambacht kan, verschijnt de honger wel, maer blijfter van.
 • De maatschappij bestaat uit twee grote klassen: zij die meer eten dan honger hebben, en zij die meer honger dan eten hebben.
 • Honger kost weinig, kieskeurigheid veel.
 • Slechts weinigen sterven van de honger, maar honderdduizenden sterven van het eten.
 • Zolang er een dissident in de gevangenis zit, zal onze vrijheid niet echt zijn. Zolang een kind honger heeft, zullen onze levens vol van angst en schaamte zijn.
 • Honger is een kwade raadsman.
 • Honger en trots gaan zelden samen.
 • Wie de stem van meneer de Gijs even hoorde kon zich niet voorstellen dat hij ooit honger zou kunnen lijden, want hij had een aardappel in zijn keel
 • Als de rijken vermageren, zijn het de armen die van honger omkomen.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 73.

 • Confucius
  Confucius
  Chinees filosoof 551 v.C. - 479 v.C.
  Confucius
  - +
  +231
  Als de rijken vermageren, zijn het de armen die van honger omkomen.
 • Aristoteles
  Aristoteles
  Grieks filosoof 384 v.C. - 322 v.C.
  Aristoteles
  - +
  +78
  Wanneer de ezel honger heeft, kunnen stokslagen hem niet schelen.
 • Franklin D. Roosevelt
  Franklin D. Roosevelt
  Amerikaans staatsman en president (26e) 1882-1945
  Franklin D. Roosevelt
  - +
  +29
  Echte individuele vrijheid bestaat niet zonder economische zekerheid en onafhankelijkheid. Mensen die honger lijden en zonder baan zijn, zijn het materiaal waar dictaturen van gemaakt worden.
  Origineel: True individual freedom cannot exist without economic security and independence. People who are hungry and out of a job are the stuff of which dictatorships are made.
 • Benjamin Franklin
  Benjamin Franklin
  Amerikaans staatsman en fysicus 1706-1790
  Benjamin Franklin
  - +
  +26
  Slechts weinigen sterven van de honger, maar honderdduizenden sterven van het eten.
 • Benjamin Franklin
  Benjamin Franklin
  Amerikaans staatsman en fysicus 1706-1790
  Benjamin Franklin
  - +
  +22
  Wie van de hoop leeft zal van honger sterven.
 • Joseph Addison
  Joseph Addison
  Engels politicus, schrijver en dichter 1672-1719
  Joseph Addison
  - +
  +16
  De hevigste eetlust in alle schepselen is verlangen en honger; de eerste is de oneindige roep tot het vermeerderen van hun soort, de laatstgenoemde om zichzelf in leven te houden.
  Origineel: The most violent appetites in all creatures are lust and hunger; the first is a perpetual call upon them to propagate their kind, the latter to preserve themselves.
  Bron: The Spectator no.120
 • Nicolas Chamfort
  Nicolas Chamfort
  Frans schrijver, journalist en toneelschrijver 1741-1794
  Nicolas Chamfort
  - +
  +16
  De maatschappij bestaat uit twee grote klassen: zij die meer eten dan honger hebben, en zij die meer honger dan eten hebben.
  Origineel: La société se compose de deux classes principales: ceux qui mangent plus que faim, et ceux qui ont plus faim que manger.
  Bron: Maximes et Pensées
 • Simon Carmiggelt
  Simon Carmiggelt
  Nederlands schrijver 1913-1987
  Simon Carmiggelt
  - +
  +11
  Met de honger in de derde wereld vullen de rijke landen óók nog de dikke buiken van hun informatiemedia.
 • Erasmus
  Erasmus
  Nederlands humanist en filosoof 1469-1536
  Erasmus
  - +
  +10
  Velen willen tegenover de buitenwereld voor rijk doorgaan, maar lijden thuis met
  mannenmoed honger.
  Bron: Lof der Zotheid (1511)
 • Jack London
  Jack London
  Amerikaans schrijver (ps. van John Griffith Chaney) 1876-1916
  Jack London
  - +
  +9
  Een hond een been toewerpen is geen liefdadigheid. Liefdadigheid is, het been te delen met de hond, als men evenveel honger heeft als het dier.
Alle honger citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.