Citaten van hoogst

 • Vliegers stijgen het hoogst als ze tegen de wind in gaan.

Citaten 1 t/m 10 van 15.

 • Bertolt Brecht
  Bertolt Brecht
  Duits - Oostenrijks schrijver 1898-1956
  Bertolt Brecht
  - +
  +15
  Terreur versterkt de lafheid en de moed, twee eigenschappen die voor dictators hoogst gevaarlijk zijn.
  Origineel: Der Terror verstärkt die Feigheit und den Mut, zwei Eigenschaften die für die Diktatoren sehr gefährlich sind.
  Bron: Brecht-Handbuch: Band 3: Prosa, Filme, Drehbücher
 • Harry Mulisch
  Harry Mulisch
  Nederlands schrijver 1927-2010
  Harry Mulisch
  - +
  +12
  Niet de schrijver, de lezer moet fantasie hebben. De lezer is niet de toeschouwer van een toneelstuk, maar de akteur die alle rollen uitbeeldt. De lectuur is zijn hoogst eigen creatie. De schrijver levert tekst maar een artistiek werkstuk wordt het pas door het talent van de lezer.
  Bron: Manifesten (1958)
 • Heinrich von Treitschke
  Heinrich von Treitschke
  Duits historicus 1834-1896
  Heinrich von Treitschke
  - +
  +5
  De hoogst denkbare graad van gelijkheid, het communisme, is, daar het de onderdrukking van alle natuurlijke neigingen vooropstelt, de hoogst denkbare graad van slavernij.
  Origineel: Der höchst denkbare Grad der Gleichheit, der Kommunismus, ist, weil er die Unterdrückung aller natürlichen Neigungen voraussetzt, der höchst denkbare Grad von Knechtschaft.
  Bron: Historische und Politische Aufsätze (1865)
 • Desanne van Brederode
  Desanne van Brederode
  Nederlands schrijfster 1970-
  Desanne van Brederode
  - +
  +3
  Het gaat bij filosofie om het denken over het denken, het hoogst bereikbare is dat we minder bevooroordeeld zijn als we ons losweken van dingen die we doorgaans klakkeloos aanvaarden.
  Bron: Volkskrant 5-4-2003
 • Simon Vestdijk
  Simon Vestdijk
  Nederlands schrijver 1898-1971
  Simon Vestdijk
  - +
  +2
  De droom is een schacht in het onbewuste, die zich zonder overgang voortzet in een der hoogst en veelvuldigst beklommen torens, die zich in het veld van ons bewustzijn oprichten.
  Bron: Essays in duodecimo (1952)
 • Robert Lynd
  Robert Lynd
  Amerikaans socioloog 1892-1970
  Robert Lynd
  - +
  +2
  Het is hoogst merkwaardig hoeveel tijd en geld de mens verspillen wil om iets voor niets te krijgen.
 • Samuel Johnson
  Samuel Johnson
  Engels schrijver 1709-1784
  Samuel Johnson
  - +
  +1
  Het is hoogst opmerkelijk wanneer men uitrekent hoe weinig de geest metterdaad werkzaam is in de uitoefening van welk beroep ook.
 • Johannes Scherr
  Johannes Scherr
  Duits-Zwitsers schrijver en criticus 1817-1886
  Johannes Scherr
  - +
  +1
  In alle tijden hadden en hebben de mensen er plezier in de dwaasheid van hun voorvaderen belachelijk te maken, maar die van hunzelf hoogst eerbiedwaardig te vinden.
  Origineel: Zu allen Zeiten liebten und lieben es die Menschen, die Torheit der Vorfahren lächerlich, ihre eigene aber ehrwürdig zu finden.
  Bron: Geschichte der deutschen Frauenwelt (1860)
 • Inayat Khan
  Inayat Khan
  Indiaas musicus, schrijver en filosoof 1882-1927
  Inayat Khan
  - +
   0
  Als er geen smart was, zou het leven hoogst oninteressant zijn, want door smart wordt het hart doorboord.
 • Malcolm de Chazal
  Malcolm de Chazal
  Mauritiaans Franstalig schrijver en schilder 1902-1981
  Malcolm de Chazal
  - +
   0
  De mens zoekt bij zichzelf wat hij bij anderen mist en wil bij anderen terugvinden wat bij hemzelf hoogst hinderlijk is.
  Origineel: L'homme cherche en lui-même ce qu'il ne trouve pas dans les autres, et cherche chez les autres ce qu'il y a de trop en lui.
  Bron: Sens plastique (1948)
Alle hoogst citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.