Citaten van ideaal

Citaten 31 t/m 40 van 58.

 • Zarathoustra
  Zarathoustra
  Perzisch profeet 1300 v. Chr.
  Zarathoustra
  - +
  +1
  Wij zouden degenen willen zijn wier ideaal het is de wereld stralend te maken van licht.
 • Albert Bayet
  Albert Bayet
  Frans socioloog 1880-1961
  Albert Bayet
  - +
  +1
  Zelfdoding verdient onze bewondering als menselijke daad wanneer het een offer is, men zijn leven geeft voor anderen, het vaderland of een ideaal. Het verdient onze achting wanneer het gebeurt om de eigen eer of die van anderen te redden. Het verdient medelijden wanneer het gebeurt om lijden te ontvluchten dat de eigen krachten te boven gaat. Het is jammerlijk wanneer het gebeurt om redenen die na enig nadenken of overleg met anderen opgeheven hadden kunnen worden. Het verdient onze afkeuring wanneer door deze daad onrecht wordt gedaan, wanneer men zich alleen maar wil wreken of een ander wroeging wil bezorgen, terwijl het leven nog mogelijkheden en vooruitzichten genoeg bezit.
  Bron: Le suicide et le morale (1922)
 • Henri Frédéric Amiel
  Henri Frédéric Amiel
  Zwitsers filosoof en dichter 1821-1881
  Henri Frédéric Amiel
  - +
   0
  De werklijkheid bederft als het ideaal er zijn parfum niet brengt; maar het ideaal zelf, als het zich niet met de werkelijkheid verbindt, wordt een vergif.
 • Aldous Huxley
  Aldous Huxley
  Engels schrijver 1894-1963
  Aldous Huxley
  - +
   0
  Een ideaal is slechts de projectie, op een enorm vergrote schaal, van een persoonlijkheidsaspect.
  Origineel: An ideal is merely the projection, on an enormously enlarged scale, of some aspect of personality.
  Bron: After Many a Summer (1939)
 • Joseph Conrad
  Joseph Conrad
  In Polen geboren Engels schrijver 1857-1924
  Joseph Conrad
  - +
   0
  Een ideaal is vaak slechts een vlammend visioen van de werkelijkheid.
  Origineel: An ideal is often but a flaming vision of reality.
  Bron: Chance (1913)
 • Isaäc Abraham Levy
  Isaäc Abraham Levy
  Nederlands rechtwetenschapper en politicus 1836-1920
  Isaäc Abraham Levy
  - +
   0
  Elk tijdperk van zwakke wil is een tijdperk van afwezig of gebrekkig ideaal.
 • Lodewijk van Deyssel
  Lodewijk van Deyssel
  Nederlands schrijver (ps. van Karel Jan Lodewijk Alberdingk Thijm) 1864-1952
  Lodewijk van Deyssel
  - +
   0
  Goed idealisme zal reëel zijn en goed realisme ideaal.
 • Adolphe D'Houdetot
  Adolphe D'Houdetot
  Frans schrijver 1799 – 1869
  Adolphe D'Houdetot
  - +
   0
  Het geluk is de droom van een droom, het ideaal van de realiteit, omdat de realiteit voor niemand genoeg is.
  Origineel: Le bonheur est le rêve d'un rêve, l'idéal de la réalité, car la réalité ne suffit à personne.
  Bron: Dix épines pour une fleur (1853)
 • Moritz Lazarus
  Moritz Lazarus
  Joods filosoof en psycholoog 1824-1903
  Moritz Lazarus
  - +
   0
  Het ideaal der volwassen generatie moet in de opgroeiende generatie tot werkelijkheid worden gebracht.
 • François Guizot
  François Guizot
  Frans politicus en historicus 1787-1874
  François Guizot
  - +
   0
  Het ideaal is het wezenlijke van de poëzie.
  Origineel: L'idéal est l'essence de la poésie.
  Bron: Histoire de la civilisation en France
Alle ideaal citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net. (pagina 4)