Citaten: idealisme

Citaten 1 t/m 10 van 12.

 • Anne Frank
  Anne Frank
  Joods vluchteling en schrijfster 1929-1945
  Anne Frank
  - +
  +113
  Wij, jongeren, hebben dubbele moeite ons te handhaven in een tijd waarin alle idealisme vernield en verpletterd wordt, waarin de mensen zich van hun lelijkste kant laten zien, waarin getwijfeld wordt aan waarheid, recht en God. Dat is het moeilijke in deze tijden: idealen, dromen mooie verwachtingen komen nog niet op of ze worden door de gruwelijkste werkelijkheid getroffen en zo totaal verwoest.
  Bron: Het achterhuis - 20 juli 1944
 • Carl Gustav Jung
  Carl Gustav Jung
  Zwitsers psychiater 1875-1961
  Carl Gustav Jung
  - +
  +16
  Elke vorm van verslaving is slecht, of het narcotische middel nu alcohol, morfine, cannabis, macht, werk of idealisme is.
 • Spinoza
  Spinoza
  Nederlands filosoof 1632-1677
  Spinoza
  - +
  +3
  Het idealisme van de Toekomst ziet een dieper conflict: dat van mens en mensheid; de individu wordt in gekneld in de machine der samenleving, van de mensenwereld verwacht hij zijn geluk, hulp en brood; maar zij redt de soort ten koste van de individualiteit; zij werpt hem uit, zo niet hijzelf zijn plaats vasthoudt.
 • Herman de Coninck
  Herman de Coninck
  Vlaams dichter en journalist 1944-1997
  Herman de Coninck
  - +
  +3
  Mensen gaan niet aan pessimisme ten onder, maar aan idealisme.
 • Adriaan Roland Holst
  Adriaan Roland Holst
  Nederlands schrijver 1888-1976
  Adriaan Roland Holst
  - +
  +1
  Alleen het idealisme kan lammeren veranderen in tijgers.
 • Spinoza
  Spinoza
  Nederlands filosoof 1632-1677
  Spinoza
  - +
  +1
  Het achteruit ziende is het idealisme van de avondschemering; het vooruitziende dat der morgenschemering.
 • Lodewijk van Deyssel
  Lodewijk van Deyssel
  Nederlands schrijver (ps. van Karel Jan Lodewijk Alberdingk Thijm) 1864-1952
  Lodewijk van Deyssel
  - +
   0
  Goed idealisme zal reëel zijn en goed realisme ideaal.
 • Spinoza
  Spinoza
  Nederlands filosoof 1632-1677
  Spinoza
  - +
   0
  Het idealisme der Toekomst nu verwacht het gouden tijdperk, waarin de mens met de mensheid bevriend is en één liefde het vergeestelijkt mensdom doorstroomt.
 • Curt Goetz
  Curt Goetz
  Zwitsers schrijver en acteur 1888-1960
  Curt Goetz
  - +
   0
  Idealisme is de gave om mensen zo te zien zoals zij konden zijn als zij niet waren zoals zij zijn.
  Origineel: Idealismus ist die Fähigkeit die Menschen so zu sehen, wenn sie nicht so wären, wie sie sind.
 • Aldous Huxley
  Aldous Huxley
  Engels schrijver 1894-1963
  Aldous Huxley
  - +
   0
  Idealisme is de nobele toga die politieke heren draperen over hun wil tot macht.
  Origineel: Idealism is the noble toga that political gentlemen drape over their will to power.