Citaten van iedere

 • Het leven is geweldig. Het is beroerd dat je iedere dag werken moet, maar verder is het een feest.
 • Het geweld is de vroedvrouw van iedere oude maatschappij, die zwanger is van de nieuwe.
 • Iedere ervaring bezit nu eenmaal een element van magie.
 • Iedere verandering is een verslechtering, zelfs een verbetering.
 • Iedere niet-westerse allochtoon moet een assimilatiecontract tekenen. Daarin staat precies wat je wel en niet mag doen. Als je daar niet aan voldoet, moet je het land verlaten.
 • Een kus kan een komma zijn, een vraagteken of een uitroepteken. Dat zijn elementaire leestekens die iedere vrouw moet kennen.
 • De scheidslijn tussen goed en kwaad loopt dwars door het hart van iedere mens.
 • Iedere tijd heeft zijn eigen liefde.
 • Iedere man heeft twee vrouwen lief: de ene is de schepping van zijn verbeelding, de andere is nog niet geboren.
 • Het gezond verstand is van alle dingen op de wereld het gelijkmatigst verdeeld. Want iedereen vindt dat hij er zo goed van voorzien is, dat zelfs degenen die in iedere andere kwestie het moeilijkst tevreden te stellen zijn er nooit meer van willen dan ze er al van hebben.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 250.

 • H. Youngman
  H. Youngman
  Amerikaans stand up comedian 1906-1998
  H. Youngman
  - +
  +150
  Het geheim van ons huwelijk? Tweemaal per week nemen we de tijd om te gaan dineren: kaarslicht, een etentje zachte muziek en een dansje daarna. Zij gaat iedere dinsdag, ik iedere vrijdag.
 • Frans Depeuter
  Frans Depeuter
  Vlaams dichter, schrijver en leraar Frans 1937-
  Frans Depeuter
  - +
  +76
  Met je handen vol nootjes leer je iedere aap smoelen trekken.
 • Kahlil Gibran
  Kahlil Gibran
  Libanees-Amerikaans schrijver en kunstschilder 1883-1931
  Kahlil Gibran
  - +
  +52
  Iedere mens is de afstammeling van iedere koning en iedere slaaf.
  Origineel: Every man is the descendant of every king and every slave that ever lived.
  Bron: Sand and Foam
 • Simone de Beauvoir
  Simone de Beauvoir
  Frans schrijfster en filosofe 1908-1986
  Simone de Beauvoir
  - +
  +43
  In zekere zin herhaalt zich het mysterie van de menswording in iedere vrouw: elk kind dat geboren wordt, is een god die mens wordt.
  Origineel: En un sens le mystère de l'incarnation se répète en chaque femme; tout enfant qui naît est un dieu qui se fait homme.
  Bron: Le deuxième sexe (1949)
 • Kahlil Gibran
  Kahlil Gibran
  Libanees-Amerikaans schrijver en kunstschilder 1883-1931
  Kahlil Gibran
  - +
  +41
  Iedere man heeft twee vrouwen lief: de ene is de schepping van zijn verbeelding, de andere is nog niet geboren.
  Origineel: Every man loves two women; the one is the creation of his imagination, and the other is not yet born.
  Bron: Sand And Foam
 • Gerard Reve
  Gerard Reve
  Nederlandse schrijver en dichter 1923-2006
  Gerard Reve
  - +
  +39
  Het leven is geweldig. Het is beroerd dat je iedere dag werken moet, maar verder is het een feest.
 • Johan Daisne
  Johan Daisne
  Vlaams schrijver 1912-1978
  Johan Daisne
  - +
  +37
  Iedere taal is schoon voor wie luisteren kan. Want in elke taal zingt de gedachte van een volk en de ziel van een mens, en die muziek is universeel.
 • Karl Marx
  Karl Marx
  Duits econoom en staatsfilosoof 1818-1883
  Karl Marx
  - +
  +28
  De geschiedenis van iedere tot dusverre bestaande maatschappij is de geschiedenis van de klassenstrijd.
  Origineel: Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen.
  Bron: Communistisch Manifest (1848) Bourgeois en proletariërs. Voor de volledige tekst zie: www.marxists.org
 • Johan Derksen
  Johan Derksen
  Nederlands voetballer en sportjournalist 1949-
  Johan Derksen
  - +
  +28
  In dit land kun je op iedere hoek van de straat drugs kopen, maar als je een sigaar rookt word je als een crimineel neergezet. Ik rook een sigaartje, ik handel niet in kinderporno.
  Bron: Jensen!, 27 april 2007
 • Wiet van Broeckhoven
  Wiet van Broeckhoven
  Belgisch radio-presentator en mediapersoonlijkheid 1949-2019
  Wiet van Broeckhoven
  - +
  +26
  Een vrijgezel is misschien een even grote idioot als een gehuwde man. Maar het wordt hem niet iedere dag gezegd.
Alle iedere citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.