Citaten van in staat stellen

Citaten 1 t/m 10 van 10.

1
 • James Beattie
  James Beattie
  Schots dichter, moralist en filosoof 1735-1803
  James Beattie
  - +
  +21
  Het doel van onderwijs zou moeten zijn om ons te leren hoe te denken, dan wat te denken - om onze geest te verbeteren, om ons in staat te stellen om na te denken voor onszelf, in plaats van het geheugen te vullen met de gedachten van andere mensen.
  Origineel: The aim of education should be to teach us rather how to think, than what to think - rather to improve our minds, so as to enable us to think for ourselves, than to load the memory with the thoughts of other men.
  Bron: Essays: On Poetry and Music (1779) On the usefulness of classical learning
 • Willem Frederik Hermans
  Willem Frederik Hermans
  Nederlands schrijver 1921-1995
  Willem Frederik Hermans
  - +
  +8
  Dictatoriale regeringen stellen geen belang in de waarheid, hun grootste zorg is het bestrijden van meningen die voor de staat gevaarlijk worden geacht.
  Democratische regeringen zijn niet vrij van vrees voor de waarheid. In elke gemeenschap, ook een democratische, kunnen vermoedens opduiken waarvan niemand wil dat zij zekerheden worden.
  Bron: King Kong (1972)
 • Friedrich Nietzsche
  Friedrich Nietzsche
  Duits dichter en filosoof 1844-1900
  Friedrich Nietzsche
  - +
  +2
  Door God te laten oordelen, oordelen zij zelf; door God te verheerlijken, verheerlijken zij zichzelf; door de deugden verplicht te stellen waartoe zij toevallig in staat zijn - sterker nog, die zij nodig hebben om zich staande te houden - eigenen zij zich de grootste schijn toe van een worsteling om de deugd, een strijd voor de heerschappij der deugd.
  Origineel: Indem sie Gott richten lassen, richten sie selber; indem sie Gott verherrlichen, verherrlichen sie sich selber; indem sie die Tugenden fordern, deren sie gerade fähig sind – mehr noch, die sie nötig haben, um überhaupt oben zu bleiben –, geben sie sich den großen Anschein eines Ringens um die Tugend, eines Kampfes um die Herrschaft der Tugend.
  Bron: De antichrist (#44)
 • Simon Vestdijk
  Simon Vestdijk
  Nederlands schrijver 1898-1971
  Simon Vestdijk
  - +
  +1
  Het is een tragedie op zichzelf, te zien hoe weinig wij in staat zijn te leven naar de idealen die wij ons stellen of die ons voorgehouden worden.
  Bron: Essays in duodecimo (1952)
 • Malcolm X
  Malcolm X
  Amerikaans activist en mensenrechtenverdediger 1925-1965
  Malcolm X
  - +
  +1
  Ik geloof in een religie die gelooft in vrijheid. Elke keer wanneer ik een religie moet accepteren die me niet in staat zal stellen een gevecht voor mijn volk te voeren, zeg ik loop naar de hel met die religie.
  Origineel: I believe in a religion that believes in freedom. Any time I have to accept a religion that won't let me fight a battle for my people, I say to hell with that religion.
 • Alphonse de Lamartine
  Alphonse de Lamartine
  Frans dichter, staatsman en geschiedkundige 1790-1869
  Alphonse de Lamartine
  - +
   0
  Als je de mens in staat wilt stellen om vrij te zijn, geef hem dan een opleiding.
  Origineel: Si vous voulez rendre l'homme capable de liberté, qu'il soit instruit.
  Bron: Sur la politique rationnelle (1831)
 • Sir Arthur Helps
  Sir Arthur Helps
  Engels schrijver 1813-1875
  Sir Arthur Helps
  - +
   0
  De grootste luxe van rijkdom is dat ze je in staat stellen te ontsnappen aan goede raad. De rijken adviseren altijd de armen; maar de armen geven het compliment zelden terug.
  Origineel: The greatest luxury of riches is that they enable you to escape so much good advice. The rich are always advising the poor; but the poor seldom return the compliment.
  Bron: Brevia: Short Essays and Aphorisms (1871) p. 181
 • Malcolm X
  Malcolm X
  Amerikaans activist en mensenrechtenverdediger 1925-1965
  Malcolm X
  - +
   0
  De mentale flexibiliteit van de wijze man staat hem toe om een open geest te houden en stelt hem in staat om zichzelf bij te stellen wanneer het nodig is voor een verandering.
  Origineel: The mental flexibility of the wise man permits him to keep an open mind and enables him to readjust himself whenever it becomes necessary for a change.
 • Arthur C. Clarke
  Arthur C. Clarke
  Engels sciencefiction schrijver en futuroloog 1917-2008
  Arthur C. Clarke
  - +
   0
  Het doel van het onderwijzen van een kind is om het kind in staat te stellen te leven zonder de leraar. We moeten onze kinderen opvoeden voor hun toekomst, niet voor ons verleden.
  Origineel: The object of teaching a child is to enable the child to get along without the teacher. We need to educate our children for their future, not our past.
  Bron: toegeschreven
 • Charles Caleb Colton
  Charles Caleb Colton
  Engels schrijver 1780-1832
  Charles Caleb Colton
  - +
   0
  Rijkdom kan ons in staat stellen om gunsten te verlenen, maar om ze te verlenen met fatsoen en gratie vereist iets dat rijkdom niet kan geven.
  Origineel: Riches may enable us to confer favours, but to confer them with propriety and grace requires a something that riches cannot give.
  Bron: Lacon, Or, Many Things in Few Words (1820)
1
Alle in staat stellen citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.