Citaten: individuele

Citaten 1 t/m 10 van 17.

 • John Stuart Mill
  John Stuart Mill
  Engels econoom 1806-1873
  John Stuart Mill
  - +
  +18

  Individuele vrijheid moet in zoverre zijn grenzen kennen: het individu mag niet tot overlast voor anderen zijn.

  Bron: On liberty (1859)

 • Franklin D. Roosevelt
  Franklin D. Roosevelt
  Amerikaans staatsman en president (26e) 1882-1945
  Franklin D. Roosevelt
  - +
  +9

  Echte individuele vrijheid bestaat niet zonder economische zekerheid en onafhankelijkheid. Mensen die honger lijden en zonder baan zijn, zijn het materiaal waar dictaturen van gemaakt worden.

  Origineel: True individual freedom cannot exist without economic security and independence. People who are hungry and out of a job are the stuff of which dictatorships are made.

 • C. J. Wijnaendts Francken
  C. J. Wijnaendts Francken
  Nederlands letterkundige en filosoof 1863-1944
  C. J. Wijnaendts Francken
  - +
  +2

  In onze hedendaagse opvatting van philantropie is het sociaal belang opgeofferd aan het individuële, het welzijn van de gehele soort aan dat van de tijdelijk bestaande individuen.

 • Henry Louis Mencken
  Henry Louis Mencken
  Amerikaans journalist en criticus 1880-1956
  Henry Louis Mencken
  - +
  +1

  Democratie is een zielig geloof in de collectieve wijsheid van individuele onwetendheid.

  Origineel: Democracy is a pathetic belief in the collective wisdom of individual ignorance.

 • Ambrose Bierce
  Ambrose Bierce
  Amerikaans schrijver 1842-1914
  Ambrose Bierce
  - +
  +1

  Onderneming: een ingenieus apparaat om winst te verwerven zonder individuele verantwoordelijkheid.

 • G.W.F. Hegel
  G.W.F. Hegel
  Duits filosoof 1770-1831
  G.W.F. Hegel
  - +
   0

  De individuele rechten, die het kapitalistisch individualisme de bezitloze waarborgt, zijn voor deze een zinloze luxe, omdat hij niet in de gelegenheid is er gebruik van te maken.

 • Michail Bakoenin
  Michail Bakoenin
  Russisch schrijver en grondlegger van het anarchisme 1814-1876
  Michail Bakoenin
  - +
   0

  De mens is niet alleen het meest individuele wezen op de aarde - hij is ook het meest sociale.

  Bron: Over anarchisme, staat en dictatuur H. 2

 • Ayn Rand
  Ayn Rand
  Russisch / Amerikaans schrijver en filosoof 1905-1982
  Ayn Rand
  - +
   0

  Elke groep of 'collectief', groot of klein, is slechts een aantal individuen. Een groep kan geen andere rechten hebben dan de rechten van haar individuele leden.

  Origineel: Any group or “collective,” large or small, is only a number of individuals. A group can have no rights other than the rights of its individual members.

  Bron: The Virtue of Selfishness (1964)

 • Aldous Huxley
  Aldous Huxley
  Engels schrijver 1894-1963
  Aldous Huxley
  - +
   0

  Geen sociale stabiliteit zonder individuele stabiliteit.

  Origineel: No social stability without individual stability.

 • Gustave le Bon
  Gustave le Bon
  Frans socioloog en psycholoog 1841-1931
  Gustave le Bon
  - +
   0

  Het initiatief en de verantwoordelijkheid der gemeenschap in de plaats stellen van het individuele, dat is de mens zeer laag doen dalen op de ladder der menselijke waarden.