Citaten van individuen

 • Moraliteit is kudde-instinct in individuen.
 • Het gevaar der alleenheerschappij ligt niet in de alleenheerser, maar in de duizendtallen van individuen, die zijn macht onder elkaar verdelen en uitoefenen als kleine despoten.
 • Krankzinnigheid in individuen is iets uitzonderlijks - maar in groepen, partijen, volkeren en tijdperken is het de regel.
 • Het is niet de gelijkheid of ongelijkheid van individuen wat een groep maakt, maar de onderlinge afhankelijkheid van het lot.
 • Tot broederschap van de mensheid wordt opgeroepen door individuen, al naar gelang hun situatie. Maar het is meestal niet de bedoeling dat zij alle mensen omvat.
 • Waar geheerst wordt, daar zijn massa’s: waar massa’s zijn, daar is een behoefte aan slavernij. Waar slavernij is, daar zijn slechts weinig individuen, en deze hebben de kudde-instincten en het geweten tegen.
 • Individuen kunnen gemeenschappen vormen, maar het zijn alleen instellingen die een natie kunnen vormen.
 • Tussen individuen, net zoals tussen naties, is respect voor de rechten van de ander vrede.
+5

Citaten 1 t/m 10 van 32.

 • Friedrich Nietzsche
  Friedrich Nietzsche
  Duits dichter en filosoof 1844-1900
  Friedrich Nietzsche
  - +
  +26
  Moraliteit is kudde-instinct in individuen.
  Origineel: Moralität ist Herden-Instinkt in Einzelnen.
  Bron: Die fröhliche Wissenschaft
 • Friedrich Nietzsche
  Friedrich Nietzsche
  Duits dichter en filosoof 1844-1900
  Friedrich Nietzsche
  - +
  +21
  Krankzinnigheid in individuen is iets uitzonderlijks - maar in groepen, partijen, volkeren en tijdperken is het de regel.
  Origineel: Der Irrsinn ist bei Einzelnen etwas Seltenes, aber bei Gruppen, Parteien, Völkern, Zeiten die Regel.
  Bron: Voorbij goed en kwaad (1886) 4
 • Gustave le Bon
  Gustave le Bon
  Frans socioloog en psycholoog 1841-1931
  Gustave le Bon
  - +
  +16
  Het gevaar der alleenheerschappij ligt niet in de alleenheerser, maar in de duizendtallen van individuen, die zijn macht onder elkaar verdelen en uitoefenen als kleine despoten.
  Origineel: Le danger de l'autocratie ne réside pas tant dans l'autocrate lui-même que dans les milliers d'individus se partageant son pouvoir et l'exerçant chacun comme un petit despote.
  Bron: Aphorismes du temps présent
 • Chief Seattle
  Chief Seattle
  Opperhoofd van de Suquamish- en Duwanish-indianen 1780-1866
  Chief Seattle
  - +
  +11
  Nog een paar maanden, een paar winters, en niet een van deze machtige gastheren die ooit dit brede land vulden of die nu in fragmentarische groepjes door deze enorme eenzaamheid zwerven, blijft over om te wenen over de graven van een volk ooit zo krachtig en hoopvol als uw eigen.
  Maar waarom zouden we klagen? Waarom zou ik mopperen over het lot van mijn volk? Stammen bestaan uit individuen en zijn niet beter dan zij. Mensen komen en gaan als de golven van de zee. Een traan, een klaaggeest, een klaagzang, en ze zijn voorgoed verdwenen uit onze verlangende ogen. Zelfs de blanke man, wiens God met hem wandelde en sprak, als vriend onder elkaar, is niet vrijgesteld van deze gemeenschappelijke lotsbestemming.
  Wellicht zijn we uiteindelijk toch broeders. We zullen zien.
  Origineel: A few more moons, a few more winters, and not one of all the mighty hosts that once filled this broad land or that now roam in fragmentary bands through these vast solitudes will remain to weep over the tombs of a people once as powerful and as hopeful as your own. But why should we repine? Why should I murmur at the fate of my people? Tribes are made up of individuals and are no better than they. Men come and go like the waves of the sea. A tear, a tamanamus, a dirge, and they are gone from our longing eyes forever. Even the white man, whose God walked and talked with him, as friend to friend, is not exempt from the common destiny. We may be brothers, after all. We shall see.
  Bron: Toespraak 1854, bij overdracht land aan de blanke kolonisten (tekst helaas controversieel en jaren later opgeschreven)
 • Simone de Beauvoir
  Simone de Beauvoir
  Frans schrijfster en filosofe 1908-1986
  Simone de Beauvoir
  - +
  +10
  Harmonie tussen twee individuen wordt nooit in de schoot geworpen, ze moet eindeloos veroverd worden.
  Origineel: Entre deux individus, l'harmonie n'est jamais donnée, elle doit indéfiniment se conquérir.
  Bron: La force de l'âge
 • James Joyce
  James Joyce
  Iers schrijver 1882-1941
  James Joyce
  - +
  +7
  Naties hebben hun ego, net als individuen.
  Origineel: Nations have their ego, just like individuals.
  Bron: Ireland, Island of Saints and Sages (1907)
 • Amos Oz
  Amos Oz
  Israëlisch schrijver 1939-2018
  Amos Oz
  - +
  +4
  In het leven van zowel individuen als volken breken de ergste conflicten vaak uit tussen twee vervolgden.
  Bron: Een verhaal van liefde en duisternis (2002)
 • C. J. Wijnaendts Francken
  C. J. Wijnaendts Francken
  Nederlands letterkundige en filosoof 1863-1944
  C. J. Wijnaendts Francken
  - +
  +4
  In onze hedendaagse opvatting van philantropie is het sociaal belang opgeofferd aan het individuële, het welzijn van de gehele soort aan dat van de tijdelijk bestaande individuen.
 • Aldous Huxley
  Aldous Huxley
  Engels schrijver 1894-1963
  Aldous Huxley
  - +
  +3
  Samenlevingen zijn samengesteld uit individuen en zijn alleen goed in zoverre ze individuen helpen hun mogelijkheden te realiseren en een gelukkig en creatief leven te leiden.
  Origineel: Societies are composed of individuals and are good only insofar as they help individuals to realize their potentialities and to lead a happy and creative life.
  Bron: Brave New World Revisited (1958)
 • Friedrich Nietzsche
  Friedrich Nietzsche
  Duits dichter en filosoof 1844-1900
  Friedrich Nietzsche
  - +
  +3
  Waar geheerst wordt, daar zijn massa’s: waar massa’s zijn, daar is een behoefte aan slavernij. Waar slavernij is, daar zijn slechts weinig individuen, en deze hebben de kudde-instincten en het geweten tegen.
  Origineel: Wo geherrscht wird, da gibt es Massen: wo Massen sind, da gibt es ein Bedürfnis nach Sklaverei. Wo es Sklaverei gibt, da sind der Individuen nur wenige, und diese haben die Herdeninstinkte und das Gewissen gegen sich.
  Bron: Die fröhliche Wissenschaft
Alle individuen citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.