Citaten van indrukken

 • Ik reis het onbekende tegemoet om, bevrijd van verleden en toekomst, iemand anders te worden die open is voor wat gaat komen: ik word een spons die indrukken opzuigt.
 • Ons Ik, of de persoonlijkheid is geen indruk. Het is datgene, waarop onze verschillende indrukken en voorstellingen betrekken.

Citaten 1 t/m 10 van 11.

 • Multatuli
  Multatuli
  Nederlands schrijver (ps. van Eduard Douwes Dekker) 1820-1887
  Multatuli
  - +
  +4
  De fouten die men 't liefst erkent, zijn die welke door tegenstelling denken doen aan deze of gene goede eigenschap. Distraktie beduidt: geleerdheid. Drift wil zeggen: goedhartigheid. Slordigheid is streven naar hogere dingen. Zwakte: vatbaarheid voor indrukken. Ruwheid: inwendige waarde.
  Bron: Ideeën
 • Multatuli
  Multatuli
  Nederlands schrijver (ps. van Eduard Douwes Dekker) 1820-1887
  Multatuli
  - +
  +3
  De Heer Günst zond my de nummers van de Dageraad die verschenen zijn sedert mijn vertrek uit Amsterdam. Ik vang veel indrukken op, en dit was ook 't geval onder 't lezen van die nummers. Eén er van wil ik u meedelen. Ik had gisteren weer gehoord dat ik zo'n begaafde schrijver was...
  Bron: Ideeën
 • John Ruskin
  John Ruskin
  Engels recensent 1819-1900
  John Ruskin
  - +
  +3
  De taak der wetenschap is, feiten voor schijn en bewijzen voor indrukken in de plaats te stellen.
  Origineel: The work of science is to substitute facts for appearances, and demonstrations for impressions.
  Bron: The Stones of Venice (1853) Vol. III
 • Sigmund Freud
  Sigmund Freud
  Oostenrijks psychiater 1856-1939
  Sigmund Freud
  - +
  +1
  In de analytische behandeling gebeurt er niets anders dan een uitwisseling van woorden tussen de patiënt en de arts. De patiënt spreekt, vertelt over eerdere ervaringen en huidige indrukken, klaagt, uit zijn wensen en emoties. De arts luistert, probeert de gedachten van de patiënt te richten, waarschuwt, vestigt zijn aandacht in bepaalde richtingen, geeft hem uitleg en observeert de reacties van begrip of afwijzing die hij bij de patiënt veroorzaakt.
  Origineel: In der analytischen Behandlung geht nichts anderes vor als ein Austausch von Worten zwischen dem Analysierten und dem Arzt. Der Patient spricht, erzählt von vergangenen Erlebnissen und gegenwärtigen Eindrücken, klagt, bekennt seine Wünsche und Gefühlsregungen. Der Arzt hört zu, sucht die Gedankengänge des Patienten zu dirigieren, mahnt, drängt seine Aufmerksamkeit nach gewissen Richtungen, gibt ihm Aufklärungen und beobachtet die Reaktionen von Verständnis oder von Ablehnung, welche er so beim Kranken hervorruft.
  Bron: Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse K. 1 Die Fehlleistungen 1
 • H.J. Schimmel
  H.J. Schimmel
  Nederlands dichter en schrijver 1823-1906
  H.J. Schimmel
  - +
  +1
  Opvoeders der jeugd, wat onheil kunt gij stichten door te vergeten, dat het gemoed in het ontvangen van indrukken was, maar in het behouden daarvan marmer is.
 • Joseph Roux
  Joseph Roux
  Frans priester, schrijver en dichter 1834-1905
  Joseph Roux
  - +
  +1
  Poëzie is fijnzinnige uitdrukking van fijnzinnige indrukken.
  Bron: Meditations 1, 3
 • Tessa de Loo
  Tessa de Loo
  Nederlands schrijfster (ps. van Johanna M. D. de Wit) 1946-
  Tessa de Loo
  - +
   0
  Ik reis het onbekende tegemoet om, bevrijd van verleden en toekomst, iemand anders te worden die open is voor wat gaat komen: ik word een spons die indrukken opzuigt.
  Bron: Een varken in het paleis (1998)
 • Marie von Ebner-Eschenbach
  Marie von Ebner-Eschenbach
  Oostenrijks schrijfster 1830-1916
  Marie von Ebner-Eschenbach
  - +
   0
  Niemand is zo ijverig bezig, steeds weer nieuwe indrukken te vergaren, als hij die niet weet hoe hij de oude moet verwerken.
  Origineel: Niemand ist so beflissen, immer neue Eindrücke zu sammeln, wie der, der die alten nicht zu verarbeiten versteht.
  Bron: Aphorismen (1911)
 • David Hume
  David Hume
  Schots filosoof en geschiedkundige 1711-1776
  David Hume
  - +
   0
  Ons Ik, of de persoonlijkheid is geen indruk. Het is datgene, waarop onze verschillende indrukken en voorstellingen betrekken.
  Origineel: But self or person is not any one impression, but that to which our several impressions and ideas are suppos'd to have a reference.
  Bron: A Treatise of Human Nature (1739) Book I, Part 4, Sect. 6. Voor de volledige tekst zie: davidhume.org
 • Karl Kraus
  Karl Kraus
  Oostenrijks schrijver en dichter 1874-1936
  Karl Kraus
  - +
  -1
  Het vooroordeel is een onmisbare huisknecht, die vervelende indrukken de deur wijst. Alleen moet je je door zo'n huisknecht niet zelf eruit laten smijten.
  Origineel: Das Vorurteil ist ein unentbehrlicher Hausknecht, der lästige Eindrücke von der Schwelle weist. Nur darf man sich von seinem Hausknecht nicht selber hinauswerfen lassen.
  Bron: Sprüche und Widersprüche (1909)
Alle indrukken citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.