Citaten: kennis

Citaten 61 t/m 70 van 254.

 • Cees Buddingh
  Cees Buddingh
  Nederlands letterkundige 1918-1985
  ajax-loader
  - +
  +5

  Menigeen die het ver gebracht heeft, dankt dit meer aan zijn kennissen dan aan zijn kennis.

 • Moritz Lazarus
  Moritz Lazarus
  Joods filosoof en psycholoog 1824-1903
  ajax-loader
  - +
  +5

  Open erkennen van onwetendheid behoort evengoed tot de taak der wetenschap als het verkondigen van de verworven kennis.

  Bron: Ideale Fragen 323

 • Ouida
  Ouida
  Engels schrijfster (ps van Maria Louise Ramé) 1839-1908
  ajax-loader
  - +
  +5

  Oppervlakkige kennis is de vloek van onze tijd.

 • Krishnamurti
  Krishnamurti
  In India geboren spiritueel leraar 1895-1986
  ajax-loader
  - +
  +5

  We klampen ons liever vast aan het bekende, dan het onbekende onder ogen te zien - het bekende is ons huis, onze meubels, onze familie, ons karakter, ons werk, onze kennis, onze roem, onze eenzaamheid, onze goden - dat kleine iets dat onophoudelijk in zichzelf ronddraait met zijn eigen begrensde patroon van een verbitterd bestaan.

 • Thomas Hobbes
  Thomas Hobbes
  Brits filosoof 1588-1679
  ajax-loader
  - +
  +5

  Wetenschap is kennis van oorzaak en gevolg.

 • Ramakrishna
  Ramakrishna
  Hindu mysticus en religieus leider 1836-1886
  ajax-loader
  - +
  +5

  Zuivere kennis en zuivere liefde zijn één en dezelfde.

 • Fliegende Blätter
  Fliegende Blätter
  Duits humoristisch weekblad 1844-1944
  ajax-loader
  - +
  +4

  De boom der kennis wordt met tranen begoten.

 • Aldous Huxley
  Aldous Huxley
  Engels schrijver 1894-1963
  ajax-loader
  - +
  +4

  De geneugten der domheid zijn, op hun manier even groot als de geneugten der kennis.

 • Sigmund Freud
  Sigmund Freud
  Oostenrijks psychiater 1856-1939
  ajax-loader
  - +
  +4

  De psychoanalytische behandeling is alleen maar een uitwisseling van woorden. De patiënt spreekt, de arts luistert. Woorden waren aanvankelijk magisch en tot de dag van vandaag hebben woorden veel van hun magische kracht behouden. Met woorden kunnen mensen elkaar tot het grootste geluk of tot de grootste wanhoop brengen. Met woorden delen leraars hun kennis mee aan leerlingen, met woorden brengen sprekers hun toehoorders in vervoering en beïnvloeden hun oordeel en hun beslissingen. Woorden roepen emoties op en zijn het universele middel waarmee wij onze medemensen beïnvloeden.

  Bron: The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud. Vol 15 , p 17

 • Samuel Johnson
  Samuel Johnson
  Engels schrijver 1709-1784
  ajax-loader
  - +
  +4

  Er zijn twee soorten van kennis. We kennen een zaak, of we weten waar we de informatie kunnen vinden.

  Origineel: Knowledge is of two kinds. We know a subject ourselves, or we know where we can find information upon it.