Citaten van klassen

 • De maatschappij bestaat uit twee grote klassen: zij die meer eten dan honger hebben, en zij die meer honger dan eten hebben.
 • De heersende ideeën van een tijd waren slechts de ideeën van de heersende klassen.
 • Er zijn drie klassen waarin alle oude vrouwen die ik ken zijn onder te brengen. Ten eerste: die brave oude ziel; ten tweede: die oude vrouw; ten derde: die oude heks.
 • De uit de ondergang van de feodale maatschappij voortgekomen moderne burgerlijke maatschappij heeft de klassentegenstellingen niet opgeheven. Zij heeft slechts nieuwe klassen, nieuwe voorwaarden van onderdrukking, nieuwe vormen van strijd in de plaats van de oude gesteld.
+1

Citaten 1 t/m 10 van 18.

 • Max Beerbohm
  Max Beerbohm
  Engels schrijver en karikaturist 1872-1956
  Max Beerbohm
  - +
  +25
  Men kan de mensheid verdelen in twee grote klassen: gastheren en gasten.
  Origineel: Mankind is divisible into two great classes: hosts and guests.
  Bron: And Even Now (1920)
 • Nicolas Chamfort
  Nicolas Chamfort
  Frans schrijver, journalist en toneelschrijver 1741-1794
  Nicolas Chamfort
  - +
  +16
  De maatschappij bestaat uit twee grote klassen: zij die meer eten dan honger hebben, en zij die meer honger dan eten hebben.
  Origineel: La société se compose de deux classes principales: ceux qui mangent plus que faim, et ceux qui ont plus faim que manger.
  Bron: Maximes et Pensées
 • Karl Marx
  Karl Marx
  Duits econoom en staatsfilosoof 1818-1883
  Karl Marx
  - +
  +13
  De heersende ideeën van een tijd waren slechts de ideeën van de heersende klassen.
  Origineel: Die herrschenden Ideen einer Zeit waren stets nur die Ideen der herrschenden Klasse.
  Bron: Communistisch Manifest (1848) Proletarier und Kommunisten
 • Karl Marx
  Karl Marx
  Duits econoom en staatsfilosoof 1818-1883
  Karl Marx
  - +
  +4
  De uit de ondergang van de feodale maatschappij voortgekomen moderne burgerlijke maatschappij heeft de klassentegenstellingen niet opgeheven. Zij heeft slechts nieuwe klassen, nieuwe voorwaarden van onderdrukking, nieuwe vormen van strijd in de plaats van de oude gesteld.
  Origineel: Die aus dem Untergang der feudalen Gesellschaft hervorgegangene moderne bürgerliche Gesellschaft hat die Klassengegensätze nicht aufgehoben. Sie hat nur neue Klassen, neue Bedingungen der Unterdrückung, neue Gestaltungen des Kampfes an die Stelle der alten gesetzt.
  Bron: Communistisch Manifest (1848) I. Voor de volledige tekst zie: www.marxists.org
 • Gustave le Bon
  Gustave le Bon
  Frans socioloog en psycholoog 1841-1931
  Gustave le Bon
  - +
  +3
  Het is een ernstig teken van verval wanneer de moraliteit van de heersende klassen daalt beneden die der beheerste.
  Origineel: [...] la moralité des classes dirigeantes est souvent très au-dessous de celle des classes populaires. C est là un des plus dangereux symptômes d,e decadence qui se puisse manifester.
  Bron: Psychologie du socialisme (1898) p.184
 • Gilbert Keith Chesterton
  Gilbert Keith Chesterton
  Engels schrijver 1874-1936
  Gilbert Keith Chesterton
  - +
  +1
  De klassen die zich het meest wassen, zijn die welke het minst werken.
  Origineel: The classes that wash most are those that work least.
  Bron: What's Wrong With The World (1910) On cleanliness in education
 • Charles Caleb Colton
  Charles Caleb Colton
  Engels schrijver 1780-1832
  Charles Caleb Colton
  - +
  +1
  De literatuur heeft evenzeer haar kwakzalvers als de geneeskunde, en men kan hen in twee klassen verdelen: zij die kennis hebben zonder talent, en zij die woordenrijk zijn zonder diepte; van de eersten krijgen we tweedehands zin, en van de anderen eerstehands onzin.
  Origineel: Literature has her quacks no less than medicine, and they are divided into two classes; those who have erudition without genius, and those who have volubility without depth; we shall get second-hand sense from the one, and original nonsense from the other.
  Bron: Lacon, Or, Many Things in Few Words (1820) DLII
 • Pierre Boulez
  Pierre Boulez
  Frans componist en dirigent 1925-2016
  Pierre Boulez
  - +
  +1
  En zo hebben we een muzikale samenleving, een samenleving van luisteraars die uit klassen bestaat. En deze klassen zijn gescheiden, ze gaan niet met elkaar om. In concerten hebben we de gewoonte om voor de artiest te applaudisseren en ik heb eens geschreven dat mensen niet voor de artiest applaudisseren, maar voor zichzelf. Ze juichen het toe dat ze deel uitmaken van een bepaalde muziekklasse en deze muziekklasse vertegenwoordigd zien worden door de kunstenaar voor hen.
  Origineel: Et c’est ainsi que nous avons une société musicale, une société d’auditeurs qui est faite de classes. Et ces classes sont séparées, elles ne se fréquentent pas. Dans les concerts, nous avons une coutume, celle d’applaudir l’artiste et il m’est arrivé d’écrire que les gens n’applaudissent pas l’artiste mais eux-mêmes. Ils s’applaudissent de faire partie d’une certaine classe musicale et de voir cette classe musicale représentée par l’artiste qui est devant eux.
  Bron: In TV programma Pour le Plaisir (1967)
 • George Orwell
  George Orwell
  Engels schrijver (ps. van Eric Blair) 1903-1950
  George Orwell
  - +
  +1
  Oorlog tegen een ander land zal alleen dan gebeuren wanneer de gegoede klassen denken dat ze gaan profiteren.
  Origineel: War against a foreign country only happens when the moneyed classes think they are going to profit from it.
  Bron: The New Statesman and Nation 28 August 1937, Bookreview
 • Mao Zedong
  Mao Zedong
  Chinees politicus 1893-1976
  Mao Zedong
  - +
  +1
  Tegenover de vijandige klassen is het staatsapparaat een instrument van onderdrukking, en niet van goedheid.
Alle klassen citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.