Citaten: leger

Citaten 1 t/m 10 van 31.

 • Hugo Olaerts
  Hugo Olaerts
  Vlaams aforist
  ajax-loader
  - +
  +124

  Leeg, leger, belgisch leger.

 • Mao Tse Toeng
  Mao Tse Toeng
  Chinees politicus 1893-1976
  ajax-loader
  - +
  +8

  Een leger zonder cultuur is een stompzinnig leger, en een stompzinnig leger kan nooit de overwinning op de vijand behalen.

 • James Garner
  James Garner
  Amerikaans acteur 1928-2014
  ajax-loader
  - +
  +8

  Het huwelijk lijkt veel op het leger; iedereen klaagt erover, maar je staat versteld van het aantal dat opnieuw dienst neemt.

 • Cees Buddingh
  Cees Buddingh
  Nederlands letterkundige 1918-1985
  ajax-loader
  - +
  +7

  Pacifist: iemand die op voet van oorlog leeft met het leger.

 • Lao-Tse
  Lao-Tse
  Chinees filosoof +/- 600 v.C.
  ajax-loader
  - +
  +6

  Een staat moet dunbevolkt zijn. Dan heeft een leger geen zin. De bewoners moeten ernstig met de dood omgaan en niet op het idee komen te verhuizen. Hoewel ze de kippen en honden ginds kunnen horen, wijken ze niet van hun plaats totdat ze sterven.

 • Machiavelli
  Machiavelli
  Florentijns staatsfilosoof 1469-1527
  ajax-loader
  - +
  +6

  Ik geef als mijn mening te kennen dat diegenen op eigen benen kunnen staan, die over voldoende mensen of geld beschikken en daardoor in staat zijn een behoorlijk leger bijeen te brengen en slag te leveren tegen iedereen die hen aanvalt.

 • Machiavelli
  Machiavelli
  Florentijns staatsfilosoof 1469-1527
  ajax-loader
  - +
  +6

  Wie de Romeinse geschiedenis aandachtig bestudeert, ziet hoe nuttig de godsdienst was om een leger te leiden, om het moreel van het volk te sterken, om goede mensen in hun gedrag te bevestigen, en slechte tot inkeer te brengen.

  Bron: Discorsi

 • Majoor Bosshardt
  Majoor Bosshardt
  Nederlands officier van het Leger des Heils 1913-2007
  ajax-loader
  - +
  +4

  Het leger is voor mij een levensvervulling, zoals dat voor een ander het huwelijk is.

 • Frank Zappa
  Frank Zappa
  Amerikaans rockmusikant 1940-
  ajax-loader
  - +
  +4

  Het leger moet mij niet verdedigen. Iemand moet het leger verdedigen tegen zichzelf.

 • Napoleon
  Napoleon
  Frans staatsman en keizer 1769-1821
  ajax-loader
  - +
  +4

  Zodra één staat zijn leger vergroot, gaan de andere staten dat ook doen, zodat men er niets bij wint dan de gemeenschappelijke ondergang.