Citaten van leiden

 • We hoeden schapen, we drijven vee, we leiden mensen. Leid me, volg me, maar loop me niet voor de voeten.
 • Wanneer een socialistische samenleving alleen maar een verhoging van het levenspeil brengt, wanneer hij niet zou leiden tot een betere mens, interesseert die revolutie mij niet.
 • De kunst van de geneeskunde is om de patiënt af te leiden terwijl de natuur haar geneest.
 • Aangezien de denkwijzen van mensen verschillen, zodanig dat sommigen gemakkelijker dan anderen de een of andere vorm van geloof omarmen, want wat de een leidt tot gebed kan de ander tot spotternij leiden, concludeer ik, dat iedereen vrij zou moeten zijn om voor zichzelf de basis van zijn overtuiging
 • Ik denk dat dieptepunten in je leven kunnen leiden tot verdieping van je geloof.
 • Aan hen die vragen waarom de mensen niet allen zodanig geschapen zijn, dat zij zich uitsluitend door de rede laten leiden antwoord ik slechts dit: omdat in het Zijn voldoende stof aanwezig is om alles, van de hoogste tot de laagste trap van volmaaktheid, voort te brengen of, om nog duidelijker te sp
 • De rede dient veel meer om het gedrag te rechtvaardigen dan om het te leiden.
 • Vrij van blaam te zijn, is de laagste graad en de hoogste; want alleen onmacht en grootheid leiden daartoe.
 • Mijn doel is niet de methode te onderwijzen die iedereen dient te volgen om zijn verstand te leiden, maar alleen om te onthullen hoe ik heb getracht mijn eigen verstand te leiden.
 • Regels en methoden leiden tot niets als er geen natuurlijke aanleg meewerkt.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 118.

 • Hugo Olaerts
  Hugo Olaerts
  Vlaams aforist
  Hugo Olaerts
  - +
  +72
  Alle dogma's leiden naar Rome.
 • Spinoza
  Spinoza
  Nederlands filosoof 1632-1677
  Spinoza
  - +
  +63
  Aangezien de denkwijzen van mensen verschillen, zodanig dat sommigen gemakkelijker dan anderen de een of andere vorm van geloof omarmen, want wat de een leidt tot gebed kan de ander tot spotternij leiden, concludeer ik, dat iedereen vrij zou moeten zijn om voor zichzelf de basis van zijn overtuiging te kiezen, en dat geloof alleen zou moeten worden beoordeeld op de vruchten die het voortbrengt.
  Bron: Tractatus Theologico Politicus (1670)
 • Dalai Lama (14e)
  Dalai Lama (14e)
  Tibetaans spiritueel leider (Tenzin Gyatso) 1935-
  Dalai Lama (14e)
  - +
  +35
  Het doet er niet zoveel toe of je in God gelooft of niet, of je in Boeddha gelooft of niet, of je in reïncarnatie gelooft of niet. Je dient een goed leven te leiden.
 • Henry Miller
  Henry Miller
  Amerikaans schrijver 1891-1980
  Henry Miller
  - +
  +34
  Een echte leider heeft geen behoefte om te leiden - hij is tevreden wanneer hij de weg kan wijzen.
  Origineel: The real leader has no need to lead - he is content to point the way.
 • Henk Binnendijk
  Henk Binnendijk
  Nederlands evangelist en televisieprogrammamaker 1934-
  Henk Binnendijk
  - +
  +32
  Ik denk dat dieptepunten in je leven kunnen leiden tot verdieping van je geloof.
 • Sir Thomas Browne
  Sir Thomas Browne
  Brits auteur, physicus en filosoof 1605-1682
  Sir Thomas Browne
  - +
  +32
  Mensen, die niet verder dan de oppervlakte kijken, denken dat gezondheid eigen aan het leven is, en richten verwijten tot hun gestel als ze ziek zijn. Maar ik, die weet, aan hoe uiterst fijne draden dat weefsel hangt, verwonder mij, dat we niet altijd ziek zijn; en als ik de duizenden poorten zie, die tot de dood leiden, dank ik God dat wij maar één keer kunnen sterven.
  Origineel: Men that look no further than their outsides, think health an appurtenance unto life, and quarrel with their constitutions for being sick; but I that have examined the parts of man, and know upon what tender filaments that fabric hangs, do wonder that we are not always so; and considering the thousand doors that lead to death, do thank my God that we can die but once.
  Bron: Religio Medici (1643) I, sec 44
 • Che Guevara
  Che Guevara
  Argentijns marxistisch revolutionair 1928-1967
  Che Guevara
  - +
  +27
  Wanneer een socialistische samenleving alleen maar een verhoging van het levenspeil brengt, wanneer hij niet zou leiden tot een betere mens, interesseert die revolutie mij niet.
 • Erich Fromm
  Erich Fromm
  Duits - Amerikaans filosoof en psycholoog 1900-1980
  Erich Fromm
  - +
  +23
  Het individu laat zich leiden door egoïstische belangen in plaats van door solidariteit met en liefde voor zijn medemens.
  Origineel: The individual is motivated by egotistical interest, and not by solidarity with and love for his fellow man.
  Bron: De gezonde samenleving
 • Krishnamurti
  Krishnamurti
  In India geboren spiritueel leraar 1895-1986
  Krishnamurti
  - +
  +14
  Het doel van het leven is te leven - niet in die volslagen chaos en verwarring, die wij het leven noemen - maar leven op een volkomen andere manier; een leven leiden, dat vol is, dat gaaf is, alle dagen opnieuw.
 • Mahatma Gandhi
  Mahatma Gandhi
  Indiaas politicus 1869-1948
  Mahatma Gandhi
  - +
  +14
  Wie de massa wil leiden, moet onvoorwaardelijk weigeren door haar geleid te worden.
Alle leiden citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.