Citaten: licht

Citaten 71 t/m 80 van 209.

 • Ernst Jünger
  Ernst Jünger
  Duits schrijver 1895-1998
  ajax-loader
  - +
  +2

  Fouten betekenen voor het leven wat schaduwen voor het licht zijn.

 • Peter Sirius
  Peter Sirius
  Ps. van Otto Kimmig, Duits dichter en aforist 1858 - 1913
  ajax-loader
  - +
  +2

  Hartstochten lijken op dievenlantaarns; zij werpen al hun licht in één richting, terwijl heel de verdere omtrek donker blijft.

 • D. H. Lawrence
  D. H. Lawrence
  Engels schrijver 1885-1930
  ajax-loader
  - +
  +2

  Hoe meer ik zie van democratie hoe meer ik er een hekel aan krijg. Het brengt alles terug tot het loutere vulgair niveau van lonen en prijzen, elektrisch licht en wc's, en niets meer.

  Origineel: The more I see of democracy the more I dislike it. It just brings everything down to the mere vulgar level of wages and prices, electric light and water closets, and nothing else.

 • Johann Wolfgang von Goethe
  Johann Wolfgang von Goethe
  Duits schrijver en dichter 1749-1832
  ajax-loader
  - +
  +2

  Ik ben er geheel van overtuigd dat de ziel onvergankelijk is en dat haar werking voortduurt van eeuwigheid tot eeuwigheid. Zoals de zon die voor onze aardse ogen 's avonds schijnt onder te gaan, maar in werkelijkheid nooit ondergaat en onafgebroken voortgaat zijn licht te verspreiden.

 • Blaise Pascal
  Blaise Pascal
  Frans wis- en natuurkundige en filosoof 1623-1662
  ajax-loader
  - +
  +2

  In het geloof zit voldoende licht voor degenen die willen geloven en voldoende schaduw om degenen die niet willen geloven te verblinden.

 • Friedrich Nietzsche
  Friedrich Nietzsche
  Duits dichter en filosoof 1844-1900
  ajax-loader
  - +
  +2

  Ja, ik ben mij van mijn herkomst bewust. Onverzadiglijk gelijk de vlam. Gloei en teer ik mijzelf op. Alles wat ik beroer wordt licht. As is alles wat ik achterlaat. Een vlam ben ik zekerlijk.

 • Emile Snellen van Vollenhoven
  Emile Snellen van Vollenhoven
  Nederlands abstract kunstschilder 1956-
  ajax-loader
  - +
  +2

  Kunst is schoonheid en schoonheid is het licht wat het voorwerp van binnen uit verlicht.

 • Fliegende Blätter
  Fliegende Blätter
  Duits humoristisch weekblad 1844-1944
  ajax-loader
  - +
  +2

  Laat steeds uw licht schijnen doch zorg dat uw schaduw niet op een uwer superieuren valt.

 • Carl Gustav Jung
  Carl Gustav Jung
  Zwitsers psychiater 1875-1961
  ajax-loader
  - +
  +2

  Men wordt niet verlicht door zich allerlei beelden van licht voor te stellen, maar door zich bewust te worden van de eigen innerlijke duisternis.

 • Peter Sirius
  Peter Sirius
  Ps. van Otto Kimmig, Duits dichter en aforist 1858 - 1913
  ajax-loader
  - +
  +2

  Wie nooit misleid werd door een dwaallicht, heeft stellig ook nooit naar het licht gestreefd.