Citaten van literaire

Citaten 21 t/m 28 van 28.

 • Friedrich Nietzsche
  Friedrich Nietzsche
  Duits dichter en filosoof 1844-1900
  Friedrich Nietzsche
  - +
   0
  Een stap verder: de 'wil Gods' (te weten de voorwaarden tot behoud van de macht van de priester) moet bekend zijn - en voor dit doel is er een 'openbaring' nodig. In normale bewoordingen: er ontstaat behoefte aan een kolossale literaire vervalsing, er wordt een 'heilige schrift' ontdekt - en onder de groots mogelijke priesterlijke poeha, met boetedagen en jammerklachten over de lange tijd van 'zonde' wordt zij openbaar gemaakt.
  Origineel: Ein Schritt weiter: der »Wille Gottes« (das heißt die Erhaltungs-Bedingungen für die Macht des Priesters) muß bekannt sein – zu diesem Zwecke bedarf es einer »Offenbarung«. Auf deutsch: eine große literarische Fälschung wird nötig, eine »heilige Schrift« wird entdeckt – unter allem hieratischen Pomp, mit Bußtagen und Jammergeschrei über die lange »Sünde« wird sie öffentlich gemacht.
  Bron: De antichrist
 • George Orwell
  George Orwell
  Engels schrijver (ps. van Eric Blair) 1903-1950
  George Orwell
  - +
   0
  Ik heb heel hard geprobeerd om de hele waarheid te vertellen zonder mijn literaire instincten te schenden.
  Origineel: I did try very hard to tell the whole truth without violating my literary instincts.
  Bron: Why I Write (1946)
 • Jean Antoine Petit-Senn
  Jean Antoine Petit-Senn
  Frans dichter 1792-1870
  Jean Antoine Petit-Senn
  - +
   0
  In de literaire wereld zijn de bedorven kinderen van tegenwoordig zelden de grote mannen der toekomst.
  Origineel: Dans le monde littéraire, les enfants gâtés du présent sont rarement les grands hommes de l'avenir.
  Bron: Bluettes et boutades p.92
 • Rudy Cornets de Groot
  Rudy Cornets de Groot
  Nederlands letterkundige 1929-1991
  Rudy Cornets de Groot
  - +
   0
  Literatuur raakt mij dus, niet ergens maar overal en laat ik het daarom toch maar zeggen nu, dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf.
  Bron: Bikini (1963). Voor de volledige tekst zie: www.cornetsdegroot.com
 • Stefan Zweig
  Stefan Zweig
  Oostenrijkse schrijver en journalist 1881-1942
  Stefan Zweig
  - +
   0
  Mijn literaire werk is in de taal waarin ik het geschreven had tot as verbrand, in hetzelfde land waar mijn boeken miljoenen lezers tot vrienden hadden gemaakt.
  Origineel: Mein literarisches Werk ist in der Sprache, in der ich es geschrieben, zu Asche gebrannt worden, in eben demselben Lande, wo meine Bücher Millionen Leser sich zu Freunden gemacht.
  Bron: De wereld van gisteren (1942) Voorwoord
 • Joseph Joubert
  Joseph Joubert
  Frans schrijver 1754-1824
  Joseph Joubert
  - +
   0
  Smaak is het literaire besef van de ziel.
  Origineel: Le goût est la conscience littéraire de l'âme.
  Bron: Pensées, maximes, essais et correspondance CXLYII
 • Ambrose Bierce
  Ambrose Bierce
  Amerikaans schrijver 1842-1914
  Ambrose Bierce
  - +
   0
  Straattaal is de manier van praten van hem die de literaire vuilniswagens berooft die op weg zijn naar de vuilstortplaatsen.
  Origineel: Slang is the speech of him who robs the literary garbage carts on their way to the dumps.
  Bron: Epigrams (1911) p.358
 • Kathy Acker
  Kathy Acker
  Amerikaans schrijfster 1947-1997
  Kathy Acker
  - +
   0
  Vrouwen moeten literaire 'criminelen' worden, de literaire wetten overtreden en hun eigen wetten opnieuw uitvinden, omdat de gevestigde wetten vrouwen beletten de realiteit van hun leven te presenteren.
  Origineel: Women need to become literary "criminals," break the literary laws and reinvent their own, because the established laws prevent women from presenting the reality of their lives.
  Bron: Bodies of Work (1996)
Alle literaire citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net. (pagina 3)