Citaten: literatuur

Citaten 71 t/m 80 van 94.

 • Philip Roth
  Philip Roth
  Amerikaans schrijver 1933-
  Philip Roth
  - +
   0
  Literatuur neemt een gewoonte van de geest die is verdwenen. Het vereist stilte, een vorm van isolatie en voortdurende concentratie in de aanwezigheid van een enigmatisch iets.
  Origineel: Literature takes a habit of mind that has disappeared. It requires silence, some form of isolation, and sustained concentration in the presence of an enigmatic thing.
  Bron: The Human Stain. (2000)
 • Rudy Cornets de Groot
  Rudy Cornets de Groot
  Nederlands letterkundige 1929-1991
  Rudy Cornets de Groot
  - +
   0
  Literatuur raakt mij dus, niet ergens maar overal en laat ik het daarom toch maar zeggen nu, dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf.
  Bron: Bikini (1963). Voor de volledige tekst zie: www.cornetsdegroot.com
 • Aldous Huxley
  Aldous Huxley
  Engels schrijver 1894-1963
  Aldous Huxley
  - +
   0
  Mensen lezen niet om de literatuur te begrijpen; ze lezen het omdat ze opnieuw de gevoelens en sensaties willen beleven die ze in het verleden opwindend vonden. Kunst kan een heleboel dingen zijn; maar in de praktijk is het meeste slechts het mentale equivalent van alcohol en cantharides.
  Origineel: But then people don't read literature in order to understand; they read it because they want to re-live the feelings and sensations which they found exciting in the past. Art can be a lot of things; but in actual practice, most of it is merely the mental equivalent of alcohol and cantharides.
 • André Gide
  André Gide
  Frans schrijver en Nobelprijswinnaar literatuur (1947) 1869-1951
  André Gide
  - +
   0
  Met verheven gevoelens maakt men slechte literatuur.
  Origineel: C'est avec les beaux sentiments qu'on fait de la mauvaise littérature.
 • George Bernard Shaw
  George Bernard Shaw
  Iers-Engels schrijver, criticus en Nobelprijswinnaar literatuur (1925) 1856-1950
  George Bernard Shaw
  - +
   0
  Mijn belangrijkste reden om literatuur aan te nemen als een beroep was dat, aangezien de auteur nooit door zijn cliënten wordt gezien, hij zich niet fatsoenlijk hoeft te kleden.
  Origineel: My main reason for adopting literature as a profession was that, as the author is never seen by his clients, he need not dress respectably.
 • Anton Tsjechow
  Anton Tsjechow
  Russisch schrijver 1860-1904
  Anton Tsjechow
  - +
   0
  Nieuwe vormen in de literatuur worden altijd gevolgd door nieuwe levensvormen, daarom heeft de conservatieve geest er zo'n hekel aan.
 • George Bernard Shaw
  George Bernard Shaw
  Iers-Engels schrijver, criticus en Nobelprijswinnaar literatuur (1925) 1856-1950
  George Bernard Shaw
  - +
   0
  Om de pijn van het leven te doorstaan, bedwelmen we ons allemaal min of meer met gin, met literatuur, met bijgeloof, met romantiek, met idealisme, politiek, sentimenteel en moreel, met elke mogelijke voorbereiding van die universele rommel: verbeelding.
  Origineel: To endure the pain of living, we all drug ourselves more or less with gin, with literature, with superstitions, with romance, with idealism, political, sentimental, and moral, with every possible preparation of that universal hashish: imagination.
 • T. S. Eliot
  T. S. Eliot
  Amerikaans-Brits schrijver, literatuurcriticus en Nobelprijswinnaar literatuur (1948) 1888-1965
  T. S. Eliot
  - +
   0
  Ons grote respect voor een zeer belezen persoon is lof genoeg voor de literatuur.
  Origineel: Our high respect for a well read person is praise enough for literature.
 • Benjamin Disraeli
  Benjamin Disraeli
  Engels staatsman en schrijver 1804-1881
  Benjamin Disraeli
  - +
   0
  U weet wie de critici zijn? Mensen die mislukt zijn in literatuur en kunst.
  Origineel: You know who critics are?— the men who have failed in literature and art.
  Bron: Lothair (1870) ch. 35
 • Edouard Bourdet
  Edouard Bourdet
  Frans toneelschrijver en journalist 1887-1945
  Edouard Bourdet
  - +
   0
  Wanneer we onszelf kunnen zien lijden en vervolgens kunnen vertellen wat we gezien hebben, dan zijn we geboren voor de literatuur.
  Origineel: Quand on peut se regarder souffrir et raconter ensuite ce qu'on a vu, c'est qu'on est né pour la littérature.
  Bron: Vient de paraître