Citaten: literatuur

Citaten 71 t/m 80 van 98.

 • Paul Léautaud
  Paul Léautaud
  Frans schrijver 1872-1956
  Paul Léautaud
  - +
   0
  Literatuur heeft niets te maken met de rijkdom van het gebruikte vocabulaire, anders zou het grootste meesterwerk het woordenboek zijn.
  Origineel: La littérature n'a rien à voir avec la richesse du vocabulaire, sinon le plus grand des chefs-d'oeuvre serait le dictionnaire.
 • Louis G. A. de Bonald
  Louis G. A. de Bonald
  Frans schrijver en politicus 1754-1840
  Louis G. A. de Bonald
  - +
   0
  Literatuur is de uitdrukking van de samenleving, zoals spraak de uitdrukking is van de mens.
  Origineel: La littérature est l'expression de la société, comme la parole est l'expression de l'homme.
 • Gilbert Keith Chesterton
  Gilbert Keith Chesterton
  Engels schrijver 1874-1936
  Gilbert Keith Chesterton
  - +
   0
  Literatuur is een luxe; fictie is een noodzaak.
  Origineel: Literature is a luxury; fiction is a necessity.
 • Philip Roth
  Philip Roth
  Amerikaans schrijver 1933-
  Philip Roth
  - +
   0
  Literatuur is geen morele schoonheidswedstrijd. De kracht ervan vloeit voort uit het gezag en de brutaliteit waarmee de nabootsing wordt uitgevoerd; het geloof dat het inspireert, telt mee.
  Origineel: Literature isn't a moral beauty contest. Its power arises from the authority and audacity with which the impersonation is pulled off; the belief it inspires is what counts.
 • Robert Lynd
  Robert Lynd
  Amerikaans socioloog 1892-1970
  Robert Lynd
  - +
   0
  Literatuur is voor het grootste deel een idealisatie van ruzies. Neem ruzies weg uit de literatuur, en je houdt maar heel weinig geschiedschrijving of drama' s of romans of epische gedichten meer over.
 • Thomas Blondeau
  Thomas Blondeau
  Vlaams schrijver, dichter en journalist 1978-2013
  Thomas Blondeau
  - +
   0
  Literatuur laat zien dat niets, maar werkelijk niets, zo eenvoudig is als het soms kan lijken, een hoopgevende gedachte. En dat je niet alleen bent.
  Bron: De Standaard 2013, interview
 • Philip Roth
  Philip Roth
  Amerikaans schrijver 1933-
  Philip Roth
  - +
   0
  Literatuur neemt een gewoonte van de geest die is verdwenen. Het vereist stilte, een vorm van isolatie en voortdurende concentratie in de aanwezigheid van een enigmatisch iets.
  Origineel: Literature takes a habit of mind that has disappeared. It requires silence, some form of isolation, and sustained concentration in the presence of an enigmatic thing.
  Bron: The Human Stain. (2000)
 • Rudy Cornets de Groot
  Rudy Cornets de Groot
  Nederlands letterkundige 1929-1991
  Rudy Cornets de Groot
  - +
   0
  Literatuur raakt mij dus, niet ergens maar overal en laat ik het daarom toch maar zeggen nu, dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf.
  Bron: Bikini (1963). Voor de volledige tekst zie: www.cornetsdegroot.com
 • Aldous Huxley
  Aldous Huxley
  Engels schrijver 1894-1963
  Aldous Huxley
  - +
   0
  Mensen lezen niet om de literatuur te begrijpen; ze lezen het omdat ze opnieuw de gevoelens en sensaties willen beleven die ze in het verleden opwindend vonden. Kunst kan een heleboel dingen zijn; maar in de praktijk is het meeste slechts het mentale equivalent van alcohol en cantharides.
  Origineel: But then people don't read literature in order to understand; they read it because they want to re-live the feelings and sensations which they found exciting in the past. Art can be a lot of things; but in actual practice, most of it is merely the mental equivalent of alcohol and cantharides.
 • André Gide
  André Gide
  Frans schrijver en Nobelprijswinnaar literatuur (1947) 1869-1951
  André Gide
  - +
   0
  Met verheven gevoelens maakt men slechte literatuur.
  Origineel: C'est avec les beaux sentiments qu'on fait de la mauvaise littérature.
  Bron: Brief aan François Mauriac