Citaten met lot

 • Zoals de Latijns-Amerikaanse boeren denken dat hun lot door God gewild is, zo zien de Europeanen de macht van het establishment, van de technologie, van de economische kernen als onoverwinnelijk, als een soort god.
 • Eenzaamheid is het lot van alle voortreffelijke geesten.
 • Ik geloof in Spinoza's God die zich openbaart in een ordelijke harmonie van alles wat bestaat, niet in een God die zich bemoeit met het lot en handelen van mensen.
 • Het lot is niet uitsluitend een beperking, het is ook een bevrijding.
 • In een mensenleven is de tijd slechts een moment, het bestaan een continue stroming, het verstand een zwak nachtpitje, het lichaam een prooi voor de wormen, de ziel een onrustige maalstoom, het lot duister en de reputatie twijfelachtig.
 • Het is het lot van de koningen goed te doen, maar toch kwaad over zich te horen spreken.
 • Te zijn of niet te zijn, dat is de kwestie:
of het nobeler is om te lijden
onder alles wat het wrede Lot je toeslingert
of om de wapens op te nemen tegen een zee van zorgen
en er al vechtend een einde aan te maken?
 • Elke crisis is een geschenk van het lot aan de creatieve mensen.
+5

Citaten 1 t/m 10 van 200.

 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955
  Albert Einstein
  - +
  +82
  Ik geloof in Spinoza's God die zich openbaart in een ordelijke harmonie van alles wat bestaat, niet in een God die zich bemoeit met het lot en handelen van mensen.
  Origineel: Ich glaube an Spinozas Gott, der sich in der gesetzlichen Harmonie des Seienden offenbart, nicht an einen Gott, der sich mit Schicksalen und Handlungen der Menschen abgibt.
  Bron: In: Victor J. Stenger - The New York Times 25 April 1929
 • Aristoteles
  Aristoteles
  Grieks filosoof 384 v.C. - 322 v.C.
  Aristoteles
  - +
  +65
  Wat is de mens? Een monument van zwakheden, een prooi van het moment, een speling van het lot; de rest is slijm en gal.
 • Marcus Aurelius
  Marcus Aurelius
  Romeins keizer 121-180
  Marcus Aurelius
  - +
  +64
  Aanvaard de dingen waaraan het lot je heeft gebonden. Heb alle mensen lief wie het lot jou samenbrengt, maar dan ook met heel je hart.
 • Gerard Reve
  Gerard Reve
  Nederlandse schrijver en dichter 1923-2006
  Gerard Reve
  - +
  +22
  Het lot is niet uitsluitend een beperking, het is ook een bevrijding.
 • Marcus Aurelius
  Marcus Aurelius
  Romeins keizer 121-180
  Marcus Aurelius
  - +
  +18
  In een mensenleven is de tijd slechts een moment, het bestaan een continue stroming, het verstand een zwak nachtpitje, het lichaam een prooi voor de wormen, de ziel een onrustige maalstoom, het lot duister en de reputatie twijfelachtig.
 • A. Schopenhauer
  A. Schopenhauer
  Duits filosoof 1788-1860
  A. Schopenhauer
  - +
  +16
  Eenzaamheid is het lot van alle voortreffelijke geesten.
  Origineel: Einsamkeit ist das Los aller hervorragender Geister.
  Bron: Aphorismen zur Lebensweisheit 5, Paränesen und Maximen
 • Henry Miller
  Henry Miller
  Amerikaans schrijver 1891-1980
  Henry Miller
  - +
  +16
  Ieder mens heeft zijn eigen lot: men moet het alleen volgen, accepteren, ongeacht waar het toe leidt.
  Origineel: Every man has his own destiny: the only imperative is to follow it, to accept it, no matter where it leads him.
  Bron: The wisdom of the heart
 • Heraclitus
  Heraclitus
  Grieks filosoof 540 v.C. - 480 v.C.
  Heraclitus
  - +
  +15
  's Mensen karakter is zijn lot.
 • Oscar Wilde
  Oscar Wilde
  Iers schrijver 1854-1900
  Oscar Wilde
  - +
  +15
  Er bestaat niet zoiets als een voorteken. Het lot zendt ons geen herauten. Het is daar te wijs of te wreed voor.
  Origineel: There is no such thing as an omen. Destiny does not send us heralds. She is too wise or too cruel for that.
  Bron: The Picture of Dorian Gray (1891)
 • Vauvenargues
  Vauvenargues
  Frans filosoof 1715-1747
  Vauvenargues
  - +
  +14
  Wanneer men denkt, dat het geluk sterk afhankelijk is van het karakter, dan heeft men gelijk; indien men er achter aan toevoegt, dat het lot er niets mee te maken heeft, gaat men te ver.
  Origineel: Quand on pense que le bonheur dépend beaucoup du caractere, on a raison; si on ajoute que la fortune y est in- différente, c’est aller trop loin.
  Bron: Conseils à un jeune homme Du bonheur
Alle lot citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.
Sale (NL)Sale (NL)