Citaten van loyaliteit

Citaten 1 t/m 10 van 13.

 • Colin Powell
  Colin Powell
  Amerikaans generaal en stafchef 1937-
  Colin Powell
  - +
  +15
  Er is geen geheim voor succes dus verspil je tijd niet aan het zoeken naar zo’n recept. Succes is het resultaat van perfectionisme, hard werken, leren van je fouten, loyaliteit naar de personen voor wie je werkt en doorzettingsvermogen.
  Origineel: There are no secrets to success: don’t waste time looking for them. Success is the result of perfection, hard work, learning from failure, loyalty to those for whom you work, and persistence.
 • Jorge Luis Borges
  Jorge Luis Borges
  Argentijns auteur 1899-1986
  Jorge Luis Borges
  - +
  +5
  Klassiek is niet een boek dat per se die of die verdiensten bezit; het is een boek dat de mensengeneraties, door verschillende redenen gedreven, lezen met tevoren vaststaande geestdrift en met een mysterieuze loyaliteit.
  Bron: Otras inquisiciones
 • Mark Twain
  Mark Twain
  Amerikaans schrijver (ps. van Samuel Langhorne Clemens) 1835-1910
  Mark Twain
  - +
  +3
  Vaderlandslievendheid is loyaliteit aan de natie altijd, loyaliteit aan de overheid als zij het verdient.
  Origineel: Patriotismis is loyalty to the nation all the time, loyalty to the government when it deserves it .
  Bron: The Czar's Soliloquy. Voor de volledige tekst zie: archive.org
 • Heinrich Heine
  Heinrich Heine
  Duits dichter 1797-1856
  Heinrich Heine
  - +
  +1
  Als ik niet wist dat loyaliteit zo oud is als de wereld, zou ik geloven dat een Duitser het had uitgevonden.
  Origineel: Wüßte ich nicht, daß die Treue so alt ist wie die Welt, so würde ich glauben, ein deutsches Herz habe sie erfunden.
  Bron: Reisebilder und Reisebriefe (1824)
 • Zig Ziglar
  Zig Ziglar
  Amerikaans auteur 1926-2012
  Zig Ziglar
  - +
  +1
  De fundamentele bouwstenen voor een evenwichtig succes zijn eerlijkheid, karakter, integriteit, vertrouwen, liefde en loyaliteit.
  Origineel: The foundation stones for a balanced success are honesty, character, integrity, faith, love and loyalty.
 • David Gemmell
  David Gemmell
  Brits schrijver en journalist 1948-2006
  David Gemmell
  - +
  +1
  Ik ben misschien stom, zoals je zegt, te geloven in eer, vriendschap en loyaliteit zonder prijs. Maar dit zijn deugden om gekoesterd te worden, want zonder hen zijn wij niet meer dan beesten die door het land zwerven.
  Origineel: I may be stupid, as you say, to believe in honour and friendship and loyalty without price. But these are virtues to be cherished, for without them we are no more than beasts roaming the land.
  Bron: Troy: Shield Of Thunder (2006) p.371
 • Edwin Louis Cole
  Edwin Louis Cole
  Amerikaans schrijver 1922-2002
  Edwin Louis Cole
  - +
  +1
  Vertrouwelijkheid is een deugd van de loyaliteit, net zoals loyaliteit de deugd van trouwheid is.
  Origineel: Confidentiality is a virtue of the loyal, as loyalty is the virtue of faithfulness.
  Bron: Real Man (1993)
 • John Updike
  John Updike
  Amerikaans schrijver en criticus 1932-2009
  John Updike
  - +
   0
  Alle mensen zijn sterfelijk en daarom zijn alle mensen verliezers; onze diepste loyaliteit gaat uit naar de mislukten.
  Origineel: All men are mortal, and therefore all men are losers; our profoundest loyalty goes out to the failed.
 • Mario Puzo
  Mario Puzo
  Amerikaans schrijver 1920-1999
  Mario Puzo
  - +
   0
  De kracht van een gezin, zoals de kracht van een leger, ligt in de loyaliteit aan elkaar.
  Origineel: The strength of a family, like the strength of an army, lies in its loyalty to each other.
 • William Gibson
  William Gibson
  Amerikaans sciencefictionschrijver 1948-
  William Gibson
  - +
   0
  Ik denk dat ik je waarschijnlijk wel zou zeggen dat het gemakkelijker is om de aandacht te trekken van tientallen miljoenen vreemden dan om de liefde en loyaliteit van de mensen die het dichtst bij ons staan te accepteren.
  Origineel: I think I'd probably tell you that it's easier to desire and pursue the attention of tens of millions of total strangers than it is to accept the love and loyalty of the people closest to us.
  Bron: Idoru (2003) 92
Alle loyaliteit citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.