Citaten met maatschappij

Citaten 1 t/m 10 van 80.

 • Erich Fromm
  Erich Fromm
  Duits - Amerikaans filosoof en psycholoog 1900-1980
  Erich Fromm
  - +
  +39
  Waarom zou de maatschappij zich enkel verantwoordelijk voelen voor de opvoeding van kinderen maar niet voor de opvoeding van volwassenen van alle leeftijden?
  Origineel: Why should society feel responsible only for the education of children, and not for the education of all adults of every age?
 • Aristoteles
  Aristoteles
  Grieks filosoof 384 v.C. - 322 v.C.
  Aristoteles
  - +
  +31
  Tolerantie en apathie zijn de laatste deugden van een maatschappij die te gronde gaat.
 • A. Schopenhauer
  A. Schopenhauer
  Duits filosoof 1788-1860
  A. Schopenhauer
  - +
  +25
  Wie niet zijn leven lang tot op zekere hoogte een kind blijft, maar een ernstig, nuchter, bezadigd en verstandig man wordt, kan een zeer nuttig en degelijk lid der maatschappij zijn, doch nimmer een genie.
  Origineel: Wer nicht zeitlebens gewissermaaßen ein großes Kind bleibt, sondern ein ernsthafter, nüchterner, durch gesetzter und vernünftiger Mann wird, kann ein sehr nützlicher und tüchtiger Bürger dieser Welt seyn; nur nimmermehr ein Genie.
  Bron: Die Welt als Wille und Vorstellung
 • Karl Marx
  Karl Marx
  Duits econoom en staatsfilosoof 1818-1883
  Karl Marx
  - +
  +24
  De geschiedenis van iedere tot dusverre bestaande maatschappij is de geschiedenis van de klassenstrijd.
  Origineel: Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen.
  Bron: Communistisch Manifest (1848) Bourgeois en proletariërs. Voor de volledige tekst zie: www.marxists.org
 • Ralph Waldo Emerson
  Ralph Waldo Emerson
  Amerikaans dichter en filosoof 1803-1882
  Ralph Waldo Emerson
  - +
  +17
  De mensen van karakter zijn het geweten der maatschappij.
 • Noam Chomsky
  Noam Chomsky
  Amerikaans linguist en politiek activist 1928-
  Noam Chomsky
  - +
  +14
  Alleen de waakzaamheid van de publieke opinie verzekert de toekomst van een maatschappij.
 • Nicolas Chamfort
  Nicolas Chamfort
  Frans schrijver, journalist en toneelschrijver 1741-1794
  Nicolas Chamfort
  - +
  +14
  De maatschappij bestaat uit twee grote klassen: zij die meer eten dan honger hebben, en zij die meer honger dan eten hebben.
  Origineel: La société se compose de deux classes principales: ceux qui mangent plus que faim, et ceux qui ont plus faim que manger.
  Bron: Maximes et Pensées
 • Jean-Jacques Rousseau
  Jean-Jacques Rousseau
  Frans schrijver en filosoof 1712-1778
  Jean-Jacques Rousseau
  - +
  +10
  De ware grondlegger van de burgerlijke maatschappij: dat was hij die als eerste een stuk grond omheinde, zich verstoutte te zeggen 'Dit is van mij', en onnozelaars trof die hem geloofden.
  Origineel: Le premier qui ayant enclos un terrain s'avisa de dire : Ceci est à moi, et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile.
  Bron: Discours sur l'origine de l'inégalité (1754)
 • Paul Rodenko
  Paul Rodenko
  Nederlands dichter, criticus, essayist en vertaler 1920-1976
  Paul Rodenko
  - +
  +9
  De maatschappij is als een dierentuin: de apen hebben er altijd het meeste succes.
 • Louis Paul Boon
  Louis Paul Boon
  Vlaams schrijver en journalist 1912-1979
  Louis Paul Boon
  - +
  +8
  Elke maatschappij met mensen moet mislukken: een mens kan niet in een volmaakte staat leven - gelukkig maar.
Alle maatschappij citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.
Sale (NL)Sale (NL)