Citaten van manieren

Citaten 31 t/m 40 van 82.

 • Ralph Waldo Emerson
  Ralph Waldo Emerson
  Amerikaans dichter en filosoof 1803-1882
  Ralph Waldo Emerson
  - +
  +2
  Goede manieren bestaan uit kleine opofferingen.
 • Ian Fleming
  Ian Fleming
  Brits schrijver 1908-1964
  Ian Fleming
  - +
  +2
  Jammer genoeg duren de meeste manieren om veel geld te verdienen erg lang. Tegen de tijd dat iemand het geld heeft verdiend, is hij te oud er nog van te kunnen genieten.
  Origineel: Unfortunately most ways of making big money take a long time. By the time one has made the money one is too old to enjoy it.
  Bron: Goldfinger (1962) p.131
 • Fleur Adcock
  Fleur Adcock
  Nieuw-Zeelands dichteres 1934-
  Fleur Adcock
  - +
  +2
  Poëzie is een zoektocht naar manieren van communicatie; het moet worden uitgevoerd met openheid, flexibiliteit en een constante bereidheid om te luisteren.
  Origineel: Poetry is a search for ways of communication; it must be conducted with openness, flexibility, and a constant readiness to listen.
 • Voltaire
  Voltaire
  Frans schrijver en filosoof (ps. van François Marie Arouet) 1694-1778
  Voltaire
  - +
  +2
  Wat men op verscheidene manieren kan verklaren, is geen enkele uitleg waard.
  Origineel: Ce qu'on peut expliquer de plusieurs manières ne mérite d'être expliqué d'aucune.
  Bron: Le siècle de Louis XIV
 • Ronald Laing
  Ronald Laing
  Schots psychiater 1927-1989
  Ronald Laing
  - +
  +2
  Zelfs feiten worden ficties zonder adequate manieren om "de feiten" te zien. We hebben niet zozeer theorieën nodig als wel de ervaring die aan de bron ligt van de theorie.
  Origineel: Even facts become fictions without adequate ways of seeing "the facts". We do not need theories so much as the experience that is the source of the theory.
  Bron: The politics of experience (1967) ch.1
 • George Bernard Shaw
  George Bernard Shaw
  Iers-Engels schrijver, criticus en Nobelprijswinnaar literatuur (1925) 1856-1950
  George Bernard Shaw
  - +
  +1
  Als er twintig manieren zijn om de waarheid te vertellen en maar één manier om een leugen te vertellen, zou de regering erachter komen. Het ligt in de aard van regeringen om leugens te vertellen.
  Origineel: If there was twenty ways of telling the truth and only one way of telling a lie, the Government would find it out. It's in the nature of governments to tell lies.
  Bron: O'Flaherty V.C. (1919)
 • David Attenborough
  David Attenborough
  Brits bioloog en televisieproducent 1926-
  David Attenborough
  - +
  +1
  Biobrandstoffen kunnen op korte termijn een lapmiddel zijn in termen van groenere energie. Maar op de lange termijn zullen we te weinig ruimte hebben om voedsel te verbouwen, wat belangrijker is dan het vinden van alternatieve manieren om Rolls-Royces en superjets aan te drijven.
  Origineel: Biofuels may be palliative in the short term in terms of greener energy. But in the long term we are going to run out of space to grow food, which is more important than finding alternative ways to power Rolls-Royces and superjets.
  Bron: The Independent Interview, 13 July 2012
 • George Bernard Shaw
  George Bernard Shaw
  Iers-Engels schrijver, criticus en Nobelprijswinnaar literatuur (1925) 1856-1950
  George Bernard Shaw
  - +
  +1
  De grens tussen hel en hemel is slechts het verschil tussen twee manieren naar dingen kijken.
  Origineel: The frontier [between hell and heaven] is only the difference between two ways of looking at things.
  Bron: Man and Superman (1903) Act III
 • James Baldwin
  James Baldwin
  Amerikaans schrijver 1924-1987
  James Baldwin
  - +
  +1
  De grote kracht van de geschiedenis komt door het feit dat we het in ons dragen, er op vele manieren onbewust door worden beheerst en de geschiedenis letterlijk aanwezig is in alles wat we doen.
  Origineel: The great force of history comes from the fact that we carry it within us, are unconsciously controlled by it in many ways, and history is literally present in all that we do.
 • William Robertson
  William Robertson
  Schots historicus 1721-1793
  William Robertson
  - +
  +1
  De handel neemt die vooroordelen weg die het onderscheid en de vijandigheid tussen naties in stand houden. De manieren van mensen worden erdoor verzacht en gladgestreken. Het verenigt hen, door een van de sterkste van alle banden, het verlangen om in hun wederzijdse behoeften te voorzien.
  Origineel: Commerce tends to wear off those prejudices which maintain distinction and animosity between nations. It softens and polishes the manners of men. It unites them, by one of the strongest of all ties, the desire of supplying their mutual wants.
  Bron: The History of the Reign of the Emperor Charles V (1769) Vol I
Alle manieren citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net. (pagina 4)