Citaten van meningen

Citaten 21 t/m 30 van 62.

 • Alan Cohen
  Alan Cohen
  Amerikaans zakenman en auteur 1954-
  Alan Cohen
  - +
  +3
  Succesvolle mensen besteden meer aandacht aan hun visies en doelen dan aan de geschiedenis en de meningen van anderen.
  Origineel: Successful people pay more attention to their visions and goals than to history and the opinions of others.
 • Stefan Zweig
  Stefan Zweig
  Oostenrijkse schrijver en journalist 1881-1942
  Stefan Zweig
  - +
  +3
  Tevergeefs denkt de autoriteit de vrije gedachte te hebben overwonnen omdat ze haar heeft geketend. Met elk nieuw individu wordt een nieuw geweten geboren en zal er altijd iemand zijn om zich zijn morele plicht te herinneren en terug de strijd op te nemen ten voordele van de onvervreemdbare rechten van de mens en de mensheid; er zal altijd een Castellion zijn om op te staan tegen een Calvijn en om de soevereine onafhankelijkheid van de meningen te verdedigen tegen alle vormen van geweld.
  Bron: Contra libellum Calvini
 • G.W.F. Hegel
  G.W.F. Hegel
  Duits filosoof 1770-1831
  G.W.F. Hegel
  - +
  +3
  Wanneer vrouwen aan het hoofd van de regering staan, dan is de staat in gevaar, want zij handelen niet volgens de eisen van het algemeen belang, maar volgens toevallige neigingen en meningen.
  Origineel: Stehen Frauen an der Spitze der Regierung, so ist der Staat in Gefahr, denn sie handeln nicht nach den Anforderungen der Allgemeinheit, sondern nach zufälliger Neigung und Meinung.
  Bron: Grundlinien der Philosophie des Rechts (1833) §166
 • G. C. Lichtenberg
  G. C. Lichtenberg
  Duits schrijver en natuurkundige 1742-1799
  G. C. Lichtenberg
  - +
  +2
  De meest voorkomende meningen en wat iedereen als vanzelfsprekend beschouwt, verdienen vaak het meeste onderzoek.
  Origineel: Die gemeinsten Meinungen und was jedermann oft für ausgemacht hält verdienen oft am meisten untersucht zu werden.
  Bron: Sudelbuch KA KA 295
 • Alexander Pope
  Alexander Pope
  Engels dichter 1688-1744
  Alexander Pope
  - +
  +2
  Een koppig man heeft geen meningen, doch zij hebben hem.
  Origineel: An obstinate man does not hold opinions, but they hold him.
  Bron: toegeschreven, ten onrechte
 • Sigmund Graff
  Sigmund Graff
  Duits schrijver 1899-1979
  Sigmund Graff
  - +
  +2
  Een van de wonderlijkste verschijnselen is, dat men denkt van afhankelijke mensen onafhankelijke meningen te mogen verwachten.
  Origineel: Eine der erstaunlichsten Erscheinungen ist, dass man sich einbildet, von abhängigen Menschen unabhängige Meinung en erwarten zu dürfen.
 • Jean Pierre Claris de Florian
  Jean Pierre Claris de Florian
  Frans dichter en dramaschrijver 1755-1794
  Jean Pierre Claris de Florian
  - +
  +2
  Ons eigenbelang is altijd het kompas, waarnaar onze meningen zich richten.
  Origineel: Notre intérêt est toujours la boussole que suivent nos opinions.
  Bron: Le hibou, le chat, l'oison et le rat
 • George Bernard Shaw
  George Bernard Shaw
  Iers-Engels schrijver, criticus en Nobelprijswinnaar literatuur (1925) 1856-1950
  George Bernard Shaw
  - +
  +2
  We leven in een atmosfeer van schaamte. We schamen ons voor alles wat echt is aan ons; beschaamd over onszelf, onze familieleden, onze accenten, onze meningen, onze ervaring, net zoals we ons schamen voor onze blote huid.
  Origineel: We live in an atmosphere of shame. We are ashamed of everything that is real about us; ashamed of ourselves, of our relatives, of our incomes, of our accents, of our opinions, of our experience, just as we are ashamed of our naked skins.
  Bron: Man and Superman (1903) Act I
 • Oscar Wilde
  Oscar Wilde
  Iers schrijver 1854-1900
  Oscar Wilde
  - +
  +1
  Alleen maar over de dingen die ons niet interesseren kunnen we een onbevooroordeelde mening geven, en dat is waarschijnlijk de reden waarom onbevooroordeelde meningen altijd waardeloos zijn.
 • Alec Waugh
  Alec Waugh
  Brits schrijver (broer van Evelyn Waugh) 1898-1981
  Alec Waugh
  - +
  +1
  Als we zouden weten waar meningen eindigen en feiten beginnen, zouden we, denk ik, het absolute hebben ontdekt.
  Origineel: If we knew where opinion ended and fact began, we should have discovered, I suppose, the absolute.
  Bron: On doing what one likes (1926)
Alle meningen citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net. (pagina 3)