Citaten met menselijk

Citaten 21 t/m 30 van 174.

 • Winston Churchill
  Winston Churchill
  Engels staatsman en Nobelprijswinnaar literatuur (1953) 1874-1965
  Winston Churchill
  - +
  +7
  Kritiek is misschien niet aangenaam, maar het is nodig. Het vervult dezelfde functie als pijn in het menselijk lichaam. Het roept om aandacht voor een ongezonde toestand.
  Origineel: Criticism may not be agreeable, but it is necessary. It fulfils the same function as pain in the human body. It calls attention to an unhealthy state of things.
 • Thomas Jefferson
  Thomas Jefferson
  Amerikaans president (3e), filosoof en kunstenaar 1743-1826
  Thomas Jefferson
  - +
  +6
  De zorg voor het menselijk leven en geluk, en niet de vernietiging, is het eerste en enige doel van goed bestuur.
  Origineel: The care of human life and happiness and not their destruction is the only legitimate object of good government.
  Bron: Brief aan Republikeinen 31-03-1809. Voor de volledige tekst zie: founders.archives.gov
 • Ed. Hoornik
  Ed. Hoornik
  Nederlands dichter 1910-1970
  Ed. Hoornik
  - +
  +6
  Een gedicht schrijven betekent: het onmogelijke mogelijk maken, een dode vrouw tot leven wekken, water uit de rots slaan, het menselijk tekort opheffen.
 • Graham Greene
  Graham Greene
  Engels schrijver 1904-1991
  Graham Greene
  - +
  +6
  Schijven is een vorm van therapie; soms vraag ik me af hoe al diegenen die niet schrijven, componeren of schilderen, kunnen ontsnappen aan de waanzin, de melancholie en de panische angst die onlosmakelijk met het menselijk bestaan verbonden zijn.
 • Aristoteles
  Aristoteles
  Grieks filosoof 384 v.C. - 322 v.C.
  Aristoteles
  - +
  +6
  We moeten niet luisteren naar degenen die ons vermanen, dat de mens slechts aan het menselijk moet denken, dat het sterfelijke zich moet beperken tot het sterfelijke; nee, wij moeten zoveel als in ons vermogen ligt, trachten onsterfelijk te zijn.
 • Karl Marx
  Karl Marx
  Duits econoom en staatsfilosoof 1818-1883
  Karl Marx
  - +
  +6
  Wezensvreemde arbeid vervreemdt de mens van zijn eigen lichaam, van de natuur buiten hem, van zijn geestelijk wezen, van zijn menselijk wezen.
  Origineel: Die entfremdete Arbeit entfremdet der Menschen seinen eignen Leib, wie die Natur ausser ihm, wie sein geistiges Wesen, sein menschliches Wesen.
  Bron: Ökonomisch-philosphische Manuskripte 1 (1844)
 • George Orwell
  George Orwell
  Engels schrijver (ps. van Eric Blair) 1903-1950
  George Orwell
  - +
  +5
  Als u een beeld van de toekomst wilt, stelt u zich een laars voor stampend op een menselijk gezicht - voor altijd.
  Origineel: If you want a vision of the future, imagine a boot stamping on a human face - forever.
 • Bergman
  Bergman
  Nederlands dichter (ps. van Aart Kok) 1921-2009
  Bergman
  - +
  +5
  Het menselijk geluk, een bron van zorg en verdriet.
  Bron: De tijd te lijf
 • Erich Fromm
  Erich Fromm
  Duits - Amerikaans filosoof en psycholoog 1900-1980
  Erich Fromm
  - +
  +5
  Het menselijk leven begint daar, waar het ontbreken van instinctief bepaalde handelingen een zeker punt overschrijdt, waar de aanpassing aan de natuur haar dwingend karakter verliest en het handelingsleven niet langer uitsluitend bepaald wordt door erfelijke gegeven mechanismen. Anders gezegd: menselijk leven en vrijheid zijn van den beginne af onafscheidelijk.
  Origineel: Human existence begins when the lack of fixation of action by instincts exceeds a certain point; when the adaptation to nature loses its coercive character; when the way to act is no longer fixed by hereditarily given mechanisms. In other words, human existence and freedom are from the beginning inseparable.
  Bron: Angst voor de vrijheid (1952)
 • Margaret Atwood
  Margaret Atwood
  Canadees schrijver, dichter, criticus 1939-
  Margaret Atwood
  - +
  +5
  Ik hoop dat mensen eindelijk zullen gaan beseffen dat er maar één 'ras' is - het menselijk ras - en dat we er allemaal lid van zijn.
  Origineel: I hope that people will finally come to realize that there is only one 'race' - the human race - and that we are all members of it.
Alle menselijk citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net. (pagina 3)
Sale (NL)Sale (NL)