Citaten van metafysica

 • Ik moest dus het weten opheffen om plaats te verkrijgen voor het geloof. Het vooroordeel dat in de metafysica vooruitgang geboekt kan worden zonder een kritiek van de zuivere rede, is de ware bron van alle ongeloof dat strijdig is met de zedelijkheid, en dat altijd zeer dogmatisch is.

Citaten 1 t/m 10 van 11.

 • A. Schopenhauer
  A. Schopenhauer
  Duits filosoof 1788-1860
  A. Schopenhauer
  - +
  +6
  De muziek is een onbewuste beoefening der metafysica die niet weet dat zij filosofeert.
  Origineel: Die Musik ist eine unbewußte Übung in der Philosophie, bei der der Geist nicht weiß, daß er philosophiert.
  Bron: Die Welt als Wille und Vorstellung I, 322
 • Immanuel Kant
  Immanuel Kant
  Duits filosoof 1724-1804
  Immanuel Kant
  - +
  +5
  Ik moest dus het weten opheffen om plaats te verkrijgen voor het geloof. Het vooroordeel dat in de metafysica vooruitgang geboekt kan worden zonder een kritiek van de zuivere rede, is de ware bron van alle ongeloof dat strijdig is met de zedelijkheid, en dat altijd zeer dogmatisch is.
  Origineel: Ich mußte also das Wissen aufheben, um zum Glauben Platz zu bekommen, und der Dogmatismus der Metaphysik, d. i. das Vorurteil, in ihr ohne Kritik der reinen Vernunft fortzukommen, ist die wahre Quelle alles der Moralität widerstreitenden Unglaubens, der jederzeit gar sehr dogmatisch ist.
  Bron: Kritiek van de zuivere rede (1781) Voorwoord, 2e druk
 • Voltaire
  Voltaire
  Frans schrijver en filosoof (ps. van François Marie Arouet) 1694-1778
  Voltaire
  - +
  +2
  De metafysica is de roman van de geest.
  Origineel: La métaphysique est le roman de l'esprit.
  Bron: toegeschreven
 • Walt Whitman
  Walt Whitman
  Amerikaans dichter en journalist 1819-1892
  Walt Whitman
  - +
  +1
  Een ochtendgloren voor mijn raam voldoet mij meer dan de metafysica van boeken.
  Origineel: A morning-glory at my window satisfies me more than the metaphysics of books.
 • Pierre Teilhard de Chardin
  Pierre Teilhard de Chardin
  Frans christelijk mysticus, auteur 1881-1955
  Pierre Teilhard de Chardin
  - +
  +1
  Onder degenen die geprobeerd hebben al deze pagina's tot het einde toe te lezen, zullen velen het boek ontevreden en denkend afsluiten, zich afvragend of ik de feiten bewandelde, de metafysica of een droom.
  Origineel: Parmi ceux qui auront essayé de lire jusqu’au bout ces pages, beaucoup fermeront le livre insatisfaits et songeurs, se demandant si je les ai promenés dans les faits, dans la métaphysique, ou dans le rêve.
  Bron: Le Phénomène humain (1955)
 • Joseph Joubert
  Joseph Joubert
  Frans schrijver 1754-1824
  Joseph Joubert
  - +
   0
  De godsdienst is de enige metafysica, die de gewone mensen kunnen verstaan en aannemen.
  Origineel: La religion est la seule métaphysique que le vulgaire soit capable d'entendre et d'adopter.
  Bron: Pensées, maximes, essais et correspondance (1850)
 • C. J. Wijnaendts Francken
  C. J. Wijnaendts Francken
  Nederlands letterkundige en filosoof 1863-1944
  C. J. Wijnaendts Francken
  - +
   0
  De godsdienst is de metafysica der menigte, de metafysica de godsdienst van de wijsgeer.
 • Carl Sagan
  Carl Sagan
  Amerikaans astronoom, astrofysicus en populair-wetenschappelijk schrijver 1934-1996
  Carl Sagan
  - +
   0
  Het verschil tussen fysica en metafysica is niet dat de beoefenaars van de een slimmer zijn dan de beoefenaars van de ander. Het verschil is dat de metafysicus geen laboratorium heeft.
  Origineel: The difference between physics and metaphysics is not that the practitioners of one are smarter than the practitioners of the other. The difference is that the metaphysicist has no laboratory.
  Bron: Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark (2011) 64
 • Francis H. Bradley
  Francis H. Bradley
  Brits filosoof 1846-1924
  Francis H. Bradley
  - +
   0
  Metafysica is het vinden van slechte bewijsgronden voor wat wij instinctief geloven.
  Origineel: Metaphysics is the finding of bad reasons for what we believe upon instinct.
  Bron: Appearence and Reality (1893) preface
 • Aldous Huxley
  Aldous Huxley
  Engels schrijver 1894-1963
  Aldous Huxley
  - +
   0
  Wanneer men zelf geen wijsgeer of een heilige is, is het beste wat men op het gebied van metafysica kan doen, de woorden bestuderen van degenen die dat wel waren.
  Origineel: If one is not oneself a sage or saint, the best thing one can do is to study the words of those who were.
  Bron: The Philosophy of the Saints
Alle metafysica citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.