Citaten van misdrijven

 • De ervaring leert, dat uitstekende wetten, goede daden bij goede mensen, voortkomen uit de misdrijven van anderen.
 • De feiten laten zien dat de doodstraf weinig doet om criminelen af te schrikken. Ik denk wel dat er bepaalde misdrijven zijn die zo walgelijk zijn - zoals massamoord of moord en verkrachting van een kind - dat het gerechtvaardigd is als de gemeenschap haar woede laat zien en dit soort misdadigers de
 • Wreedheid tegen dieren, en niet het minst de volmaakte onverschilligheid voor hun lijden, is mijns inziens één van de zwaarste misdrijven van het menselijk geslacht.

Citaten 1 t/m 10 van 17.

 • Romain Rolland
  Romain Rolland
  Frans schrijver en Nobelprijswinnaar literatuur (1915) 1866-1944
  Romain Rolland
  - +
  +57
  Wreedheid tegen dieren, en niet het minst de volmaakte onverschilligheid voor hun lijden, is mijns inziens één van de zwaarste misdrijven van het menselijk geslacht.
  Origineel: La cruauté envers les animaux et même déjà l'indifférence envers leur souffrance est à mon avis l'un des péchés les plus lourds de l'humanité.
  Bron: toegeschreven
 • Gloria Steinem
  Gloria Steinem
  Amerikaans feministisch schrijver 1934-
  Gloria Steinem
  - +
  +5
  Als je alle vormen van genocide optelt, van kindermoord van jonge meisjes en genitale verminking tot zogenaamde ere-misdrijven, sekshandel en huiselijk geweld, alles, sterven er ongeveer 6 miljoen mensen per jaar alleen maar omdat ze als vrouw werden geboren. Dat is elk jaar een holocaust.
  Origineel: If you add up all the forms of genocide, from female infanticide and genital mutilation to so-called honor crimes, sex trafficking, and domestic abuse, everything, we lose about 6 million humans every year just because they were born female. That's a holocaust every year.
 • Henry Brougham
  Henry Brougham
  Brits staatsman 1778-1868
  Henry Brougham
  - +
  +4
  Oorlog, de grote misdaad, van alle misdaden de ergste, omdat het alle andere misdrijven in zijn vervloekte aard omvat.
  Origineel: War, the great crime, of all crimes the worst, because it involves all other offences in its accursed nature.
  Bron: Speeches of Henry Lord Brougham On neutral rights
 • Tacitus
  Tacitus
  Romeins senator en geschiedschrijver 56-117
  Tacitus
  - +
  +1
  De ervaring leert, dat uitstekende wetten, goede daden bij goede mensen, voortkomen uit de misdrijven van anderen.
  Bron: Annales 15, 20
 • Barack Obama
  Barack Obama
  Amerikaans president (44e) 1961-
  Barack Obama
  - +
  +1
  De feiten laten zien dat de doodstraf weinig doet om criminelen af te schrikken. Ik denk wel dat er bepaalde misdrijven zijn die zo walgelijk zijn - zoals massamoord of moord en verkrachting van een kind - dat het gerechtvaardigd is als de gemeenschap haar woede laat zien en dit soort misdadigers de uiterste straf oplegt.
  Origineel: While the evidence tells me that the death penalty does little to deter crime, I believe there are some crimes- mass murder, the rape and murder of a child- so heinous, so beyond the pale, that the community is justified in expressing the full measure of its outrage by meting out the ultimate punishment.
  Bron: The Audacity of Hope (2006)
 • Tacitus
  Tacitus
  Romeins senator en geschiedschrijver 56-117
  Tacitus
  - +
  +1
  De grootste misdrijven worden met gevaar ondernomen, maar brengen aan het eind hun beloning.
  Bron: Annales 12, 67
 • Seneca
  Seneca
  Romeins filosoof, staatsman en toneelschrijver 5 v.C. - 65 n.C.
  Seneca
  - +
  +1
  Het succes maakt sommige misdrijven eervol.
  Origineel: Honesta quaedam scelera successus facit
  Bron: Hippolytus 2,598
 • Tacitus
  Tacitus
  Romeins senator en geschiedschrijver 56-117
  Tacitus
  - +
  +1
  Misdrijven winnen aan kracht door overijling, goede plannen door de tijd.
  Bron: Historiae 1, 32
 • Seneca
  Seneca
  Romeins filosoof, staatsman en toneelschrijver 5 v.C. - 65 n.C.
  Seneca
  - +
  +1
  Misdrijven wreken zich vaak op de bedrijver.
  Bron: Thyestes 311
 • Tso-Chuan
  Tso-Chuan
  Chinees hofschrijver 556-451 v. Chr.
  Tso-Chuan
  - +
  +1
  Wie iemand navolgt in zijn misdrijven, heeft een zwaardere schuld dan hij die het eerst misdreef.
Alle misdrijven citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.