Citaten: mogelijk

Citaten 111 t/m 120 van 200.

 • Jean-François Lyotard
  Jean-François Lyotard
  Frans filosoof 1924-1998
  Jean-François Lyotard
  - +
   0
  Bij het ontbreken van esthetische criteria, blijft het mogelijk en nuttig om de waarde van werken te meten door de winst die ze opleveren.
  Origineel: En l'absence de critères esthétiques, il reste possible et utile de mesurer la valeur des oeuvres au profit qu'elles procurent.
  Bron: Le postmoderne expliqué aux enfants (1993) p.18
 • Diogenes Laërtius
  Diogenes Laërtius
  Griekstalig biograaf 3e eeuw na Chr.
  Diogenes Laërtius
  - +
   0
  Bij iedere kwestie zijn er twee redeneringen mogelijk, die lijnrecht tegenover elkaar staan.
  Bron: Vitae Philosophorum 9, 51
 • Ludwig Boltzmann
  Ludwig Boltzmann
  Oostenrijk-Hongaars natuur- en wiskundige 1844-1906
  Ludwig Boltzmann
  - +
   0
  Dat er een mechanische verklaring van de hele natuur mogelijk is, is niet bewezen, ja, dat we dit doel ooit volledig zullen bereiken, is nauwelijks denkbaar.
  Origineel: Die Möglichkeit einer mechanischen Erklärung der ganzen Natur ist nicht bewiesen, ja, dass wir dieses Ziel vollkommen erreichen werden, kaum denkbar.
  Bron: Zur Energetik, voordracht 1895
 • Alexander Mitscherlich
  Alexander Mitscherlich
  Duits arts en psycholoog 1908-1982
  Alexander Mitscherlich
  - +
   0
  De mens is een wanprodukt; hij leeft zoveel mogelijk op kosten van anderen.
  Origineel: Der Mensch ist eine Fehlkonstruktion; er lebt weitgehend auf kosten anderer.
  Bron: Die Krankheiten der Gesellschaft (1957)
 • Paul Ernst
  Paul Ernst
  Duits schrijver 1866-1933
  Paul Ernst
  - +
   0
  De mensen geloven tegenwoordig dat men het werk zo moet inrichten dat het zoveel mogelijk inkomsten oplevert ... Dat geloof klopt niet; men moet het werk zo inrichten dat het mensen gelukkig maakt.
  Origineel: Die heutigen Menschen glauben, daß man die Arbeit so einrichten müsse, daß sie möglichst viel Ertrag abwerfe…. Das ist ein falscher Glaube; man muß die Arbeit so einrichten, daß sie die Menschen beglückt.
  Bron: In: Wachler - Der Denker Paul Ernst
 • Antoine de Saint-Exupéry
  Antoine de Saint-Exupéry
  Frans schrijver 1900-1944
  Antoine de Saint-Exupéry
  - +
   0
  De toekomst, die moet je niet voorspellen, maar mogelijk maken.
  Origineel: Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible.
  Bron: toegeschreven
 • Alain
  Alain
  Frans filosoof en essayist (ps. van Émile Augiste Chartier) 1868-1951
  Alain
  - +
   0
  Denk aan het heden. Denk aan je leven, dat van minuut tot minuut verdergaat. De ene minuut volgt op de andere, het is dus mogelijk te leven zoals jij leeft, aangezien je leeft.
  Origineel: Pense au présent ; pense à ta vie qui se continue de minute en minute ; chaque minute vient après l'autre ; il est donc possible de vivre comme tu vis, puisque tu vis.
  Bron: Over het geluk LIII
 • Saul Bellow
  Saul Bellow
  Amerikaans schrijver en Nobelprijswinnaar literatuur (1976) 1915-2005
  Saul Bellow
  - +
   0
  Er is maar één manier om de vijand te verslaan, en dat is door zo goed mogelijk te schrijven. Het beste argument is ontegenzeggelijk een goed boek.
  Origineel: There is only one way to defeat the enemy, and that is to write as well as one can. The best argument is an undeniably good book." ~ Saul Bellow
  Bron: Saul Bellow: Letters (2010) 76
 • André Frossard
  André Frossard
  Frans journalist 1915-1995
  André Frossard
  - +
   0
  Er zijn gevallen waarin de hele kunst van diplomatie er op gericht is om problemen zo lang mogelijk in stand te houden.
  Origineel: Il y a des cas où tout l’art de la diplomatie consiste à maintenir les problèmes intacts le plus longtemps possible.
  Bron: toegeschreven
 • Harper Lee
  Harper Lee
  Amerikaans auteur 1926-2016
  Harper Lee
  - +
   0
  Er zijn veel lelijke dingen in deze wereld, zoon. Ik wou dat ik ze allemaal bij je weg kon houden. Dat is nooit mogelijk.
  Origineel: There's a lot of ugly things in this world, son. I wish I could keep 'em all away from you. That's never possible.
  Bron: To Kill a Mockingbird (2010)
Alle mogelijk citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net. (pagina 12)
Sale (NL)Sale (NL)