Citaten van moraal

Citaten 21 t/m 30 van 72.

 • Voltaire
  Voltaire
  Frans schrijver en filosoof (ps. van François Marie Arouet) 1694-1778
  Voltaire
  - +
  +3
  Er is maar één moraal, zoals er maar één meetkunde is.
  Origineel: Il n'y a qu'une seule morale, comme il n'y a qu'une seule géométrie
  Bron: Dictionnaire philosophique
 • Nicolas Chamfort
  Nicolas Chamfort
  Frans schrijver, journalist en toneelschrijver 1741-1794
  Nicolas Chamfort
  - +
  +3
  Genieten en laten genieten, zonder kwaad te doen noch aan zichzelf, noch aan iemand anders - en ziedaar, naar ik meen, de gehele moraal.
  Origineel: Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale.
  Bron: Maximes et pensées (1803) LVII
 • Jose Ortega y Gasset
  Jose Ortega y Gasset
  Spaans schrijver en filosoof 1883-1955
  Jose Ortega y Gasset
  - +
  +3
  Met de moraal corrigeren we de fouten van onze instincten en met de liefde die van onze moraal.
  Origineel: Con la moral corregimos los errores de nuestros instintos, y con el amor los errores de nuestra moral.
  Bron: toegeschreven
 • Friedrich Nietzsche
  Friedrich Nietzsche
  Duits dichter en filosoof 1844-1900
  Friedrich Nietzsche
  - +
  +3
  Noch de moraal noch de religie hebben in het christendom ergens een raakpunt met de werkelijkheid.
  Origineel: Weder die Moral noch die Religion berührt sich im Christentum mit irgendeinem Punkte der Wirklichkeit.
  Bron: De antichrist
 • Montesquieu
  Montesquieu
  Frans filosoof 1689-1755
  Montesquieu
  - +
  +2
  De moraal zorgt altijd voor betere burgers dan de wetten.
  Origineel: Les moeurs font toujours de meilleurs citoyens que les lois.
  Bron: Lettres Persanes (1721) #79
 • Marie von Ebner-Eschenbach
  Marie von Ebner-Eschenbach
  Oostenrijks schrijfster 1830-1916
  Marie von Ebner-Eschenbach
  - +
  +2
  De moraal, die goed genoeg was voor onze vaders, is niet goed genoeg voor onze kinderen.
  Origineel: Die Moral, die gut genug war für unsere Väter, ist nicht gut genug für unsere Kinder.
  Bron: Aphorismen (1911)
 • John Ruskin
  John Ruskin
  Engels recensent 1819-1900
  John Ruskin
  - +
  +2
  Er zijn morele en immorele religies, die zowel in voorschrift als in emotie verschillen; doch er is slechts één moraal.
  Origineel: There are moral and immoral religions, which differ as much in precept as in emotion; but there is only one morality.
  Bron: Lectures on Art (1870) Lecture II, §37
 • Nicolas Chamfort
  Nicolas Chamfort
  Frans schrijver, journalist en toneelschrijver 1741-1794
  Nicolas Chamfort
  - +
  +2
  Het ware een grote schrede voorwaarts in de studie der moraal, indien men alle trekken van trots en ijdelheid wist te onderscheiden.
  Origineel: Ce serait être très avancé dans l’étude de la Morale, de savoir distinguer tous les traits qui différencient l’orgueil et la vanité.
  Bron: Maximes et Pensées CXII
 • Ernest Renan
  Ernest Renan
  Frans schrijver en criticus 1823-1892
  Ernest Renan
  - +
  +2
  In de moraal, evenals in de kunst, is zeggen niets, doen alles.
  Origineel: Dans la morale, comme dans l'art, dire n'est rien, faire est tout.
  Bron: La Vie de Jésus p.92
 • Vauvenargues
  Vauvenargues
  Frans filosoof 1715-1747
  Vauvenargues
  - +
  +2
  Onze dwalingen en onze verdeeldheid in de moraal vloeien soms hieruit voort dat wij de mensen beschouwen alsof zij volkomen verdorven of volkomen goed zouden kunnen zijn.
  Origineel: Nos erreurs et nos divisions, dans la morale, viennent quelquefois de ce que nous considérons les hommes comme s’ils pouvaient être tout à fait vicieux ou tout à fait bons.
  Bron: Réflexions et maximes (1746) #31
Alle moraal citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net. (pagina 3)