Citaten met naaste

 • Geluk is de kunst om een boeketje te maken met bloemen uit je naaste omgeving.
 • Ik moet verre buren niet dienen ten koste van naaste buren.

Citaten 1 t/m 10 van 20.

 • Onbekend
  Onbekend
  - +
  +28
  Geluk is de kunst om een boeketje te maken met bloemen uit je naaste omgeving.
 • Augustinus
  Augustinus
  Romeins filosoof, theoloog en Kerkvader 354-430
  Augustinus
  - +
  +10
  Er bestaat geen groter aalmoes, dan van harte zijn naaste te vergeven.
 • Mahatma Gandhi
  Mahatma Gandhi
  Indiaas politicus 1869-1948
  Mahatma Gandhi
  - +
  +6
  Ik moet verre buren niet dienen ten koste van naaste buren.
 • Wilhelm Schmid
  Wilhelm Schmid
  Duits filosoof 1953-
  Wilhelm Schmid
  - +
  +6
  We hebben tweeduizend jaar geleefd met het gebod: 'Gij zult zorgen voor de naaste.' Daar is weinig van terechtgekomen.De individualisatie baart ook mij zorgen, maar ik geloof dat de wal het schip zal keren. Ik stel voor om het egoïsme nog verder door te drijven totdat het omslaat in altruïsme.
  Als jij er bijvoorbeeld achter komt dat samenleven met anderen belangrijk is, en dat geldt voor elk mens, dan zoek je aansluiting. Pas wanneer je een rijk innerlijk leven hebt en weet wat je zelf wil, kun je er zijn voor anderen.
 • Julius Charles Hare
  Julius Charles Hare
  Engels theologisch schrijver 1795-1855
  Julius Charles Hare
  - +
  +5
  Vertrouw nooit iemand, die anderen niet vertrouwt. Wie geneigd is tot achterdocht zoekt meestal in zijn naaste wat hij in zichzelf ziet. Evenals voor de reine alles rein is, zo is voor de onreine alles onrein.
  Origineel: Never put much confidence in such as put no confidence in others. A man prone to suspect evil is mostly looking in his neighbour for what he sees in himself. As to the pure all things are pure, even so to the impure all things are impure.
 • Ralph Waldo Trine
  Ralph Waldo Trine
  Amerikaans schrijver en filosoof 1866-1958
  Ralph Waldo Trine
  - +
  +4
  Wees bovenal getrouw aan uzelf, dan kunt ge ook niet ontrouw aan uw naaste zijn.
 • Ivan Krylov
  Ivan Krylov
  Russisch fabelschrijver 1769-1844
  Ivan Krylov
  - +
  +3
  De mensen zijn uitentreuren gewaarschuwd dat vleierij gemeen en schadelijk is, maar dat heeft niets geholpen. De vleier vindt altijd een zwak plekje in het hart van zijn naaste.
 • Seneca
  Seneca
  Romeins filosoof, staatsman en toneelschrijver 5 v.C. - 65 n.C.
  Seneca
  - +
  +3
  Indien ge voor u zelve leven wilt, moet ge voor uw naaste leven.
  Origineel: Alterf vivas oportet, si via tibi vivere.
  Bron: Epistulae Morales ad Lucilium
 • Desmond Tutu
  Desmond Tutu
  Zuid-Afrikaans geestelijke en mensenrechtenactivist 1931-
  Desmond Tutu
  - +
  +3
  Laat mij zien waar Jezus heeft gezegd: heb uw naaste lief, uitgezonderd de homo’s. Ook zij zijn geschapen naar Zijn evenbeeld. Ik zou nooit een homofobe God aanbidden.
  Origineel: Show me where Christ said "Love thy fellow man, except for the gay ones." Gay people, too, are made in my God's image. I would never worship a homophobic God.
  Bron: Washington Post 12 maart 2010
 • Seneca
  Seneca
  Romeins filosoof, staatsman en toneelschrijver 5 v.C. - 65 n.C.
  Seneca
  - +
  +3
  Zo gij voor u zelve wilt leven, moet gij voor uw naaste leven.
  Origineel: Alteri vivas oportet, si vis tibi vivere.
  Bron: Epistulae Morales ad Lucilium
Alle naaste citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.
Sale (NL)Sale (NL)