Citaten van naties

 • Overal waar de geciviliseerde naties met barbaren in contact komen zal de strijd van korte duur zijn.
 • Als tolerantie, respect en redelijkheid doordringen in het gezinsleven, zullen ze zich vertalen in waarden die samenlevingen, naties en de wereld vormgeven.
 • Als de Verenigde Naties niet zo verenigd zijn als zou moeten, is dat omdat het een weerspiegeling is van de wereld waarin we leven.
 • Het wereldwijde werk van de Verenigde Naties is niet zonder reden vergeleken met dat van een gezin - het streven naar een gemeenschappelijk doel in gezamenlijk overleg voor een betere toekomst.
 • Manieren zijn de hypocrisie van naties.
 • Luxe kweekt zachtheid en veroorzaakt de decadentie van naties.
 • Meer dan ooit tevoren in de geschiedenis van de mensheid delen we een gemeenschappelijk lot. We kunnen het alleen onder de knie krijgen als we er gezamenlijk aan werken. En dat, mijn vrienden, is de reden waarom wij de Verenigde Naties hebben.
 • Het is het nationalisme dat naties voortbrengt, en niet andersom.
 • Tussen individuen, net zoals tussen naties, is respect voor de rechten van de ander vrede.
 • Mensenrechten zijn iets waarmee je bent geboren. Mensenrechten zijn door God gegeven rechten. Mensenrechten zijn de rechten die door alle naties van deze aarde worden erkend.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 34.

 • James Joyce
  James Joyce
  Iers schrijver 1882-1941
  James Joyce
  - +
  +8
  Naties hebben hun ego, net als individuen.
  Origineel: Nations have their ego, just like individuals.
  Bron: Ireland, Island of Saints and Sages (1907)
 • Edmund Burke
  Edmund Burke
  Engels politicus en filosoof 1729-1797
  Edmund Burke
  - +
  +7
  Onderwijs is de goedkope verdediging van de naties.
  Origineel: Education is the cheap defense of nations.
  Bron: toegeschreven
 • Kofi Annan
  Kofi Annan
  Ghanees diplomaat en 7e secretaris-generaal van de VN 1938-2018
  Kofi Annan
  - +
  +6
  Als tolerantie, respect en redelijkheid doordringen in het gezinsleven, zullen ze zich vertalen in waarden die samenlevingen, naties en de wereld vormgeven.
  Origineel: If tolerance, respect and equity permeate family life, they will translate into values that shape societies, nations and the world.
 • Kofi Annan
  Kofi Annan
  Ghanees diplomaat en 7e secretaris-generaal van de VN 1938-2018
  Kofi Annan
  - +
  +3
  Armoede verwoest families, gemeenschappen en naties. Het veroorzaakt instabiliteit en politieke onrust en zorgt voor conflicten.
  Origineel: Poverty devastates families, communities and nations. It causes instability and political unrest and fuels conflict.
 • Ralph Waldo Emerson
  Ralph Waldo Emerson
  Amerikaans dichter en filosoof 1803-1882
  Ralph Waldo Emerson
  - +
  +3
  De meest ontwikkelde naties zijn altijd die, welke het meest de zee bevaren.
  Bron: Society and Solitude
 • Kofi Annan
  Kofi Annan
  Ghanees diplomaat en 7e secretaris-generaal van de VN 1938-2018
  Kofi Annan
  - +
  +2
  Het wereldwijde werk van de Verenigde Naties is niet zonder reden vergeleken met dat van een gezin - het streven naar een gemeenschappelijk doel in gezamenlijk overleg voor een betere toekomst.
  Origineel: The global work of the United Nations is not without reason compared to that of a family - striving for a common goal in concert with all members for a better future.
 • Kofi Annan
  Kofi Annan
  Ghanees diplomaat en 7e secretaris-generaal van de VN 1938-2018
  Kofi Annan
  - +
  +2
  Meer dan ooit tevoren in de geschiedenis van de mensheid delen we een gemeenschappelijk lot. We kunnen het alleen onder de knie krijgen als we er gezamenlijk aan werken. En dat, mijn vrienden, is de reden waarom wij de Verenigde Naties hebben.
  Origineel: More than ever before in human history, we share a common destiny. We can master it only if we face it together. And that, my friends, is why we have the United Nations.
  Bron: Faceboek (2016)
 • Malcolm X
  Malcolm X
  Amerikaans activist en mensenrechtenverdediger 1925-1965
  Malcolm X
  - +
  +2
  Mensenrechten zijn iets waarmee je bent geboren. Mensenrechten zijn door God gegeven rechten. Mensenrechten zijn de rechten die door alle naties van deze aarde worden erkend.
  Origineel: Human rights are something you were born with. Human rights are your God-given rights. Human rights are the rights that are recognized by all nations of this earth.
 • Charles Darwin
  Charles Darwin
  Engels medicus en bioloog 1809-1882
  Charles Darwin
  - +
  +2
  Overal waar de geciviliseerde naties met barbaren in contact komen zal de strijd van korte duur zijn.
  Origineel: When civilised nations come into contact with barbarians the struggle is short.
  Bron: The Descent of Man and Selection in Relation to Sex (1871) Vol. I
 • David Lloyd George
  David Lloyd George
  Brits staatsman en premier 1863-1945
  David Lloyd George
  - +
  +2
  Vrijhandel is een grote vredesstichter. We hebben de afgelopen vijftig jaar veel ruzies gehad en veel aanleidingen tot ruzie, maar we hebben geen enkele oorlog gehad met een grote mogendheid. Vrijhandel baant langzaam maar zeker een pad door het dichte en donkere bos van bewapening naar het zonnige land van een broederschap tussen naties.
  Origineel: Free Trade is a great pacificator. We have had many quarrels, many causes of quarrels, during the last fifty years, but we have not had a single war with any first-class Power. Free Trade is slowly but surely cleaving a path through the dense and dark thicket of armaments to the sunny land of brotherhood amongst nations.
  Bron: Better Times: Speeches by the Right Hon. D. Lloyd George (1910) Toespraak in Manchester, 21-04-1908
Alle naties citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.