Citaten: natuur

Citaten 61 t/m 70 van 330.

 • Piet Mondriaan
  Piet Mondriaan
  Nederlandse schilder 1872-1944
  Piet Mondriaan
  - +
  +5
  De kunst is nooit een kopie geweest van de natuur, want zulk een kopie zou niet sterk genoeg geweest zijn om menselijke emotie op te wekken. De levende schoonheid der natuur kan niet afgebeeld worden, zij kan alleen worden uitgebeeld.
 • Democritus
  Democritus
  Grieks geleerde, astronoom en filosoof 460 v. C.- 380/370 v. C.
  Democritus
  - +
  +5
  De mens geeft altijd de natuur en het noodlot van alles de schuld. Maar zijn lot is slechts de echo van zijn eigen aard, zijn eigen hartstochten, zijn eigen zwakheden.
 • Vauvenargues
  Vauvenargues
  Frans filosoof 1715-1747
  Vauvenargues
  - +
  +5
  De minachting voor onze natuur is een dwaling van onverstand.
 • Gabriel Marie Legouvé
  Gabriel Marie Legouvé
  Frans dichter 1764-1812
  Gabriel Marie Legouvé
  - +
  +5
  Een broer is een door de natuur gegeven vriend.
  Origineel: Un frère est un ami donné par la nature.
  Bron: La mort d'Abel
 • Krishnamurti
  Krishnamurti
  In India geboren spiritueel leraar 1895-1986
  Krishnamurti
  - +
  +5
  Er bestaat natuurlijk dualiteit in de natuur - man en vrouw, licht en schaduw, nacht en dag - maar waarom zijn we innerlijk, psychologisch, tweeslachtig?
 • Erasmus
  Erasmus
  Nederlands humanist en filosoof 1469-1536
  Erasmus
  - +
  +5
  Ge ziet toch dat alleen de dieren het gelukkigst zijn die niet door de mens is gedresseerd maar die slechts bij de natuur ter schole gingen?
  Bron: Lof der Zotheid (1511)
 • Jules Michelet
  Jules Michelet
  Frans historicus 1798-1874
  Jules Michelet
  - +
  +5
  Hoe prachtig is alles door de natuur geregeld: zodra een kind de wereld binnentreedt, vindt het een moeder klaar staan om voor hem te zorgen.
 • Gerard Reve
  Gerard Reve
  Nederlandse schrijver en dichter 1923-2006
  Gerard Reve
  - +
  +5
  Hoofdzaak is dat wij zuiverheid betrachten op eigen lichaam en geest, eerbied tonen jegens de Natuur, en lief zijn jegens dieren en vogels, gekooid of in vrijheid, die net als wij, in angstige barensnood, wachten op verlossing.
 • Harry Mulisch
  Harry Mulisch
  Nederlands schrijver 1927-2010
  Harry Mulisch
  - +
  +5
  Kunst onderscheidt zich van de natuur door haar begrenzing. Betekenis is uitsluitend mogelijk binnen grenzen. Kunst begint bij de lijst.
 • Hippocrates
  Hippocrates
  Grieks arts (grondlegger van de geneeskunde) 460 v.C. - 377 v.C.
  Hippocrates
  - +
  +4
  Alles wat te veel is, is strijdig met de natuur.
  Bron: Aphorismi 2, 3