Citaten van omgang

Citaten 21 t/m 25 van 25.

 • Chinua Achebe
  Chinua Achebe
  Nigeriaans romanschrijver en dichter 1930-2013
  Chinua Achebe
  - +
   0
  In de omgang met een man die denkt dat je een dwaas bent, is het soms goed om hem eraan te herinneren dat je weet wat hij weet, maar ervoor gekozen hebt om dwaas over te komen omwille van de vrede.
  Origineel: In dealing with a man who thinks you are a fool, it is good sometimes to remind him that you know what he knows but have chosen to appear foolish for the sake of peace.
  Bron: Pijl van God (1986) 86
 • C. J. Wijnaendts Francken
  C. J. Wijnaendts Francken
  Nederlands letterkundige en filosoof 1863-1944
  C. J. Wijnaendts Francken
  - +
   0
  Sommige edele hoedanigheden, die de mens te veel verheffen boven het gewone peil, maken hem terzelfder tijd minder geschikt voor de gewone omgang van het gezelschapsleven.
  Bron: Sociale Ethiek
 • Ovidius
  Ovidius
  Romeins dichter 43 v.C. - 17 n.C.
  Ovidius
  - +
   0
  Vooral gemakkelijkheid en zachtzinnigheid in de omgang nemen de harten voor ons in.
  Bron: Ars amatoria 2, 145
 • C. J. Wijnaendts Francken
  C. J. Wijnaendts Francken
  Nederlands letterkundige en filosoof 1863-1944
  C. J. Wijnaendts Francken
  - +
   0
  Wat men ook van iemand te weten kome, zelden of nooit dringen twee menschenkinderen volkomen in elkanders zieleleven door tot op de grootste diepten. Men geeft zich slechts voor een deel, en ook na jarenlange omgang blijven er nog, zelfs voor de beste vriend, geheimenissen en bevreemdende raadselen over.
 • Ernst Hohenemser
  Ernst Hohenemser
  Duits aforist en vertaler 1870-1954
  Ernst Hohenemser
  - +
  -2
  Goedheid wordt pas op prijs gesteld nadat men zijn klauwen heeft laten zien. Grote regel in de omgang met mens en dier.
  Bron: Aphorismen (1918)
Alle omgang citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net. (pagina 3)