Citaten van onbeperkte

 • Het echte geluk is het onbeperkte gebruik van het verstand.
 • Als ik uitga van onbeperkte vrijheid, eindig ik bij onbeperkt despotisme.
 • Ik hou ervan om de natuur te zien als onbeperkte zendstations, waardoor God elke dag, elk uur en elk moment van ons leven tot ons spreekt; we hoeven alleen maar er op af te stemmen en te luisteren.
 • Beperkte liefde vraagt om het bezitten van de liefde, maar de onbeperkte vraagt alleen om zichzelf.
+1

Citaten 1 t/m 9 van 9.

1
 • Aristoteles
  Aristoteles
  Grieks filosoof 384 v.C. - 322 v.C.
  Aristoteles
  - +
  +120
  Het echte geluk is het onbeperkte gebruik van het verstand.
 • Fjodor M. Dostojewski
  Fjodor M. Dostojewski
  Russisch schrijver 1821-1881
  Fjodor M. Dostojewski
  - +
  +47
  Als ik uitga van onbeperkte vrijheid, eindig ik bij onbeperkt despotisme.
 • Noam Chomsky
  Noam Chomsky
  Amerikaans linguist en politiek activist 1928-
  Noam Chomsky
  - +
  +3
  Onbeperkte economische groei heeft de prachtige kwaliteit om onvrede te sussen en ondertussen voorrechten te behouden, een feit dat niet onopgemerkt is gebleven onder liberale economen.
  Origineel: Unlimited economic growth has the marvelous quality of stilling discontent while maintaining privilege, a fact that has not gone unnoticed among liberal economists.
 • Johann Wolfgang von Goethe
  Johann Wolfgang von Goethe
  Duits schrijver en dichter 1749-1832
  Johann Wolfgang von Goethe
  - +
  +2
  De mens is niet eerder gelukkig, dan dat zijn onbeperkte streven zich zelf zijn grenzen heeft gesteld.
  Origineel: Der Mensch ist nicht eher glücklich, als bis sein unbedingtes Streben sich selbst seine Begrenzung bestimmt.
  Bron: Wilhelm Meisters Wanderjahre (1821) 8, K.5
 • George Washington Carver
  George Washington Carver
  Afro-Amerikaans botanist en uitvinder 1864-1943
  George Washington Carver
  - +
  +2
  Ik hou ervan om de natuur te zien als onbeperkte zendstations, waardoor God elke dag, elk uur en elk moment van ons leven tot ons spreekt; we hoeven alleen maar er op af te stemmen en te luisteren.
  Origineel: I love to think of nature as unlimited broadcasting stations, through which God speaks to us every day, every hour and every moment of our lives, if we will only tune in and remain so.
  Bron: Letter to Hubert W. Pelt 24-02-1930
 • Kahlil Gibran
  Kahlil Gibran
  Libanees-Amerikaans schrijver en kunstschilder 1883-1931
  Kahlil Gibran
  - +
  +1
  Beperkte liefde vraagt om het bezitten van de liefde, maar de onbeperkte vraagt alleen om zichzelf.
  Bron: Gebroken vleugels (1912) 9
 • Pema Chodron
  Pema Chodron
  Amerikaans boeddhistische non en schrijfster 1936-
  Pema Chodron
  - +
  +1
  Tevreden zijn met wat we al hebben, is een magische gouden sleutel om op een volledige, onbeperkte en geïnspireerde manier te leven.
  Origineel: Being satisfied with what we already have is a magical golden key to being alive in a full, unrestricted, and inspired way.
 • Henry Miller
  Henry Miller
  Amerikaans schrijver 1891-1980
  Henry Miller
  - +
   0
  Echte liefde staat nooit perplex, kwalificeert nooit, verwerpt nooit, stelt nooit eisen. Het vult aan door gratie van het herstellen van onbeperkte circulatie. Het brandt omdat het de ware betekenis van opoffering kent. Het is verlicht leven.
  Origineel: Real love is never perplexed, never qualifies, never rejects, never demands. It replenishes, by grace of restoring unlimited circulation. It burns, because it knows the true meaning of sacrifice. It is life illuminated.
 • Tsjwang-tse
  Tsjwang-tse
  Chinees tauïstisch filosoof 4de-3de eeuw v.C.
  Tsjwang-tse
  - +
   0
  Het leven is beperkt, maar kennis is onbeperkt. Streef met het beperkte niet naar het onbeperkte. Anders kom je in gevaar.
1
Alle onbeperkte citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.