Citaten: onderwijs

Citaten 51 t/m 60 van 85.

 • Johann Wolfgang von Goethe
  Johann Wolfgang von Goethe
  Duits schrijver en dichter 1749-1832
  Johann Wolfgang von Goethe
  - +
  +1
  Variatie zonder amusement, dat is voor onderwijs en leven het passendste motto.
  Origineel: Abwechslung ohne Zerstreuung wäre für Lehre und Leben der schönste Wahlspruch.
  Bron: Wahlverwandtschaften (1809)
 • Will Durant
  Will Durant
  Amerikaans geschiedkundige en schrijver 1885-1981
  Will Durant
  - +
  +1
  Zestig jaar geleden wist ik alles; nu weet ik niets; onderwijs is een voortgaande ontdekking van onze eigen onwetendheid.
  Origineel: Sixty years ago I knew everything; now I know nothing; education is a progressive discovery of our own ignorance.
 • Malcolm X
  Malcolm X
  Amerikaans activist en mensenrechtenverdediger 1925-1965
  Malcolm X
  - +
  +1
  Zonder onderwijs kom je nergens in deze wereld.
  Origineel: Without education, you are not going anywhere in this world.
  Bron: By any means necessary. (1992)
 • Angela Davis
  Angela Davis
  Amerikaanse filosofe, schrijfster en politiek activiste 1944-
  Angela Davis
  - +
   0
  Ame mensen, gekleurde mensen - zijn vooral vaker in de gevangenis te vinden dan in instellingen voor hoger onderwijs.
  Origineel: Poor people, people of color - especially are much more likely to be found in prison than in institutions of higher education.
 • James Baldwin
  James Baldwin
  Amerikaans schrijver 1924-1987
  James Baldwin
  - +
   0
  De paradox van het onderwijs is juist dit: wanneer men begint bewust te worden, begint men de samenleving te onderzoeken waarin hij wordt opgeleid.
  Origineel: The paradox of education is precisely this - that as one begins to become conscious one begins to examine the society in which he is being educated.
 • Emile Durkheim
  Emile Durkheim
  Frans socioloog 1858-1917
  Emile Durkheim
  - +
   0
  Een samenleving kan alleen overleven wanneer er voldoende homogeniteit is tussen haar leden: onderwijs bestendigt en versterkt deze homogeniteit door vooraf in de ziel van het kind de essentiële overeenkomsten te leggen die het collectieve leven vereist.
  Origineel: La société ne peut vivre que s'il existe entre ses membres une suffisante homogénéité: l'éducation perpétue et renforce cette homogénéité en fixant d'avance dans l'âme de l'enfant les similitudes essentielles que réclame la vie collective.
  Bron: Education et sociologie
 • James Baldwin
  James Baldwin
  Amerikaans schrijver 1924-1987
  James Baldwin
  - +
   0
  Het doel van onderwijs ... is om in een persoon het vermogen te creëren om voor zichzelf naar de wereld te kijken, om zijn eigen beslissingen te nemen.
  Origineel: The purpose of education...is to create in a person the ability to look at the world for himself, to make his own decisions.
 • Piet Theys
  Piet Theys
  Vlaams schrijver en sportcommentator 1927-1974
  Piet Theys
  - +
   0
  Het onderwijs zal nooit zijn zoals verstandigen willen. De onverstandige zijn wel zo verstandig zichzelf te beschermen.
 • Charles-Ange Laisant
  Charles-Ange Laisant
  Frans politicus en wiskundige 1841-1920
  Charles-Ange Laisant
  - +
   0
  Het voortgezet onderwijs, dat een opwekking van energie moest zijn, is daarentegen een moordenaar van energie.
 • Bernie Sanders
  Bernie Sanders
  Amerikaans politicus 1941-
  Bernie Sanders
  - +
   0
  Hillary Clinton begrijpt dat we moeten investeren in onderwijs en werkgelegenheid voor onze jonge mensen, niet in meer gevangenissen.
  Origineel: Hillary Clinton understands that we have to invest in education and jobs for our young people, not more jails or incarceration.