Citaten: onderwijs

Citaten 61 t/m 69 van 69.

 • Will Durant
  Will Durant
  Amerikaans geschiedkundige en schrijver 1885-1981
  Will Durant
  - +
   0
  Onderwijs is een progressieve ontdekking van onze eigen onwetendheid.
  Origineel: Education is a progressive discovery of our own ignorance.
 • Aldous Huxley
  Aldous Huxley
  Engels schrijver 1894-1963
  Aldous Huxley
  - +
   0
  Plasticine en zelfexpressie zullen de problemen van het onderwijs niet oplossen. Noch technologie en beroepskeuzevoorlichting; noch de klassiekers en de honderd beste boeken.
  Origineel: Plasticene and self-expression will not solve the problems of education. Nor will technology and vocational guidance; nor the classics and the Hundred Best Books.
 • John Ruskin
  John Ruskin
  Engels recensent 1819-1900
  John Ruskin
  - +
   0
  Uw kinderen in staat van eerlijkheid brengen is het begin van het onderwijs.
  Origineel: To make your children capable of honesty is the beginning of education.
 • Aldous Huxley
  Aldous Huxley
  Engels schrijver 1894-1963
  Aldous Huxley
  - +
   0
  We geven nu veel meer uit aan drank en rook dan we aan onderwijs besteden. Dit is natuurlijk niet verrassend. De drang om te ontsnappen aan ons zelf en het milieu is bijna bijna altijd aanwezig.
  Origineel: We now spend a good deal more on drink and smoke than we spend on education. This, of course, is not surprising. The urge to escape from selfhood and the environment is in almost everyone almost all the time.
 • Gordon B. Hinckley
  Gordon B. Hinckley
  Amerikaans religieus leider (Mormonenkerk) 1910-2008
  Gordon B. Hinckley
  - +
   0
  We weten allemaal dat het onderwijs de deur opent voor de kansen van de jongeren.
  Origineel: We all know that education unlocks the door of opportunity for the young.
 • Pieter Kuin
  Pieter Kuin
  Nederlands topambtenaar en econoom 1908-2002
  Pieter Kuin
  - +
  -1
  Bedrijfsvoering is natuurlijk niet alleen een zaak van kennis. Zij vereist ook oordeelsvermogen en leidinggevende kwaliteiten. Daarin kan geen onderwijs worden gegeven, ze kunnen het best tot ontwikkeling worden gebracht in de praktijk.
 • Gustave le Bon
  Gustave le Bon
  Frans socioloog en psycholoog 1841-1931
  Gustave le Bon
  - +
  -1
  Een onderwijs, in staat om het oordeel en de wil te sterken, is goed, wat de leerstof ook zij.
  Bron: Hier et Demain
 • Jef van Elst
  Jef van Elst
  Vlaams auteur 1942-2009
  Jef van Elst
  - +
  -1
  Onderwijs: een blinde met een verrekijker.
 • K.L. Poll
  K.L. Poll
  Nederlands schrijver 1927-1990
  K.L. Poll
  - +
  -4
  'Vooroordelen' zijn oordelen die wij ons in een vroeger stadium hebben gevormd, dank zij onderwijs en opvoeding, door studie en ervaring. Waarom zouden we ze a priori moeten uitschakelen?
  Bron: Een dienstreis voor burgers (1976)