Citaten van onderwijs

Citaten 71 t/m 80 van 99.

 • Aldous Huxley
  Aldous Huxley
  Engels schrijver 1894-1963
  Aldous Huxley
  - +
  +1
  We geven nu veel meer uit aan drank en tabak dan we aan onderwijs besteden. Dit is natuurlijk niet verrassend. De drang om te ontsnappen aan ons zelf en het milieu is in bijna iedereen bijna altijd aanwezig.
  Origineel: We now spend a good deal more on drink and smoke than we spend on education. This, of course, is not surprising. The urge to escape from selfhood and the environment is in almost everyone almost all the time.
  Bron: Doors of Perception (1954)
 • Isaac Asimov
  Isaac Asimov
  Amerikaans auteur en scheikundige 1920-1992
  Isaac Asimov
  - +
  +1
  Zelfstudie is, geloof ik stellig, het enige soort onderwijs dat er is. De enige functie van een school is om zelfstudie gemakkelijker te maken; als dat niet lukt, doet het niets.
  Origineel: Self-education is, I firmly believe, the only kind of education there is. The only function of a school is to make self-education easier; failing that, it does nothing.
  Bron: Science Past, Science Future (1975)
 • Malcolm X
  Malcolm X
  Amerikaans activist en mensenrechtenverdediger 1925-1965
  Malcolm X
  - +
  +1
  Zonder onderwijs kom je in deze wereld nergens.
  Origineel: Without education, you are not going anywhere in this world.
  Bron: By any means necessary (1992)
 • Pieter Kuin
  Pieter Kuin
  Nederlands topambtenaar en econoom 1908-2002
  Pieter Kuin
  - +
   0
  Bedrijfsvoering is natuurlijk niet alleen een zaak van kennis. Zij vereist ook oordeelsvermogen en leidinggevende kwaliteiten. Daarin kan geen onderwijs worden gegeven, ze kunnen het best tot ontwikkeling worden gebracht in de praktijk.
 • Sigismund von Radecki
  Sigismund von Radecki
  Duits schrijver en vertaler 1891-1970
  Sigismund von Radecki
  - +
   0
  Bij de Fransen ligt de focus van het onderwijs op het denken, bij de Engelsen op ervaring, bij de Duitser op kennis.
  Origineel: Beim Franzosen liegt der Bildungsschwerpunkt im Denken, beim Engländer in der Menschenerfahrung, beim Deutschen im Wissen.
  Bron: Als ob das immer so weiterginge
 • James Baldwin
  James Baldwin
  Amerikaans schrijver 1924-1987
  James Baldwin
  - +
   0
  De paradox van het onderwijs is juist dit: wanneer men begint bewust te worden, begint men de samenleving te onderzoeken waarin hij wordt opgeleid.
  Origineel: The paradox of education is precisely this - that as one begins to become conscious one begins to examine the society in which he is being educated.
 • E. von Feuchtersleben
  E. von Feuchtersleben
  Oostenrijks dichter, filosoof en geneeskundige 1806-1849
  E. von Feuchtersleben
  - +
   0
  Echt onderwijs is een harmonische ontwikkeling van onze krachten. Zij slechts maakt ons gelukkig, goed en gezond.
  Origineel: Echte Bildung ist harmonische Entwicklung unserer Kräfte. Sie nur macht uns glücklich, gut und gesund.
  Bron: Diätetik der Seele p.51
 • Geef onderwijs aan een vrouw en je onderwijst haar familie. Geef onderwijs aan een meisje en je verandert de toekomst.
  Origineel: Educate a woman and you educate her family. Educate a girl and you change the future.
 • Max Beerbohm
  Max Beerbohm
  Engels schrijver en karikaturist 1872-1956
  Max Beerbohm
  - +
   0
  Het enige echte doel van onderwijs is om iemand vragen te laten stellen.
  Origineel: The one real goal of education is to leave a person asking questions.
 • Sydney Justin Harris
  Sydney Justin Harris
  Amerikaans journalist 1917-1986
  Sydney Justin Harris
  - +
   0
  Het hele doel van onderwijs is om spiegels in vensters te veranderen.
  Origineel: The whole purpose of education is to turn mirrors into windows.
  Bron: Pieces of Eight Pa (1985)
Alle onderwijs citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net. (pagina 8)