Citaten van ondeugden

 • De grootste geesten zijn tot de grootste ondeugden, zowel als tot de grootste deugden in staat.
 • Luiheid is de moeder van alle ondeugden, maar ondeugd is de vader van alle kunsten.
 • Als ik u een raad mag geven: ik kan u de ondeugden aanbevelen, ze zijn trouwer dan vrienden.
 • Laat uw ondeugden sterven voor u zelf sterft.
 • De ondeugden van anderen hebben wij steeds voor ogen, die van onszelf achter ons.
 • Het is mijn ervaring dat mensen die geen ondeugden hebben heel weinig deugden bezitten.
 • De ondeugden, die wij in anderen laken, lachen ons in ons binnenste uit.
 • Sommige gebreken zijn zo nauw aan voortreffelijkheden verbonden, dat wij de ondeugden niet kunnen uitwieden zonder de deugden mee uit te rukken.
+5

Citaten 1 t/m 10 van 69.

 • Seneca
  Seneca
  Romeins filosoof, staatsman en toneelschrijver 5 v.C. - 65 n.C.
  Seneca
  - +
  +28
  De ondeugden van anderen hebben wij steeds voor ogen, die van onszelf achter ons.
  Origineel: Aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sont.
  Bron: De ira
 • Abraham Lincoln
  Abraham Lincoln
  Amerikaans staatsman en president (16e) 1809-1865
  Abraham Lincoln
  - +
  +18
  Het is mijn ervaring dat mensen die geen ondeugden hebben heel weinig deugden bezitten.
 • Marcel Jouhandeau
  Marcel Jouhandeau
  Frans schrijver 1888-1979
  Marcel Jouhandeau
  - +
  +15
  Deugden zijn onderhevig aan partculiere ondeugden die ze nutteloos maken.
  Origineel: Les vertus sont sujettes à des vices particuliers qui les rendent inutiles.
  Bron: Algèbre des valeurs morales p.39
 • René Descartes
  René Descartes
  Frans filosoof, wetenschapper 1596-1650
  René Descartes
  - +
  +8
  De grootste geesten zijn tot de grootste ondeugden, zowel als tot de grootste deugden in staat.
  Origineel: Les plus grandes âmes sont capables des plus grands vices aussi bien que des plus grandes vertus.
  Bron: Discours de la methode (1637) 1
 • Hiëronymus
  Hiëronymus
  Kerkvader en heilige 347-420
  Hiëronymus
  - +
  +4
  De ondeugden bedriegen ons niet dan onder de schijn en de bescherming der deugden.
  Origineel: Vitia non decipiunt nisi sub specie umbraque virtutum.
 • Paul Brulat
  Paul Brulat
  Frans schrijver 1866-1940
  Paul Brulat
  - +
  +4
  Een vrouw wordt vaker gestraft voor haar deugden dan voor haar ondeugden.
  Origineel: Une femme est souvent plus punie pour ses vertus que pour ses vices.
  Bron: Pensées (1919) p.12
 • Paul Léautaud
  Paul Léautaud
  Frans schrijver 1872-1956
  Paul Léautaud
  - +
  +3
  De kwaliteiten zijn het domein van iedereen. De ondeugden beschrijven de persoonlijkheid.
  Origineel: Les qualités sont du domaine de tous le monde. Les vices seuls marquent la personnalité.
  Bron: Journal littéraire
 • Napoleon Bonaparte
  Napoleon Bonaparte
  Frans staatsman en keizer 1769-1821
  Napoleon Bonaparte
  - +
  +3
  Men beheerst de mensen beter door hun ondeugden dan door hun deugden.
  Origineel: On gouverne mieux les hommes par leurs vices que par leurs vertus.
  Bron: In: Jules Bertaut - Virilités: maximes et pensées (1912) 23
 • Francois de la Rochefoucauld
  Francois de la Rochefoucauld
  Frans schrijver 1613-1680
  Francois de la Rochefoucauld
  - +
  +3
  Men minacht niet iedereen, die ondeugden bezit, maar men minacht wel iedereen, die geen enkele deugd bezit.
  Origineel: On ne méprise pas tous ceux qui ont des vices ; mais on méprise tous ceux qui n'ont aucune vertu.
  Bron: Maximes et Réflexions morales #455
 • Blaise Pascal
  Blaise Pascal
  Frans wis- en natuurkundige en filosoof 1623-1662
  Blaise Pascal
  - +
  +3
  Wij houden ons in de deugd niet staande door onze eigen kracht, maar door het tegenwicht van twee tegenstrijdige ondeugden, zoals wij staan blijven tussen twee tegen elkaar in waaiende winden: neem een der ondeugden weg en wij vervallen in de andere.
  Origineel: Nous ne nous soutenons pas dans la vertu par notre propre force, mais par le contre-poids de deux vices opposés, comme nous demeurons debout entre deux vents contraires : ôtez un de ces vices, nous tombons dans l’autre.
  Bron: Pensées III, #359
Alle ondeugden citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.