Citaten van onrecht

Citaten 41 t/m 50 van 67.

 • Publilius Syrus
  Publilius Syrus
  Syrisch Latijn-talig dichter 1e eeuw v.C.
  Publilius Syrus
  - +
  +1
  Het geneesmiddel voor onrecht is het vergeten.
 • Thomas Hobbes
  Thomas Hobbes
  Brits filosoof 1588-1679
  Thomas Hobbes
  - +
  +1
  Het is waar dat mensen die over soevereine macht beschikken onbillijk kunnen zijn; maar zij kunnen niet in eigenlijke zin onrechtvaardig zijn, of onrecht begaan.
  Origineel: It is true that they that have sovereign power may commit iniquity, but not injustice or injury in the proper signification.
  Bron: Leviathan (1651) XVIII
 • Thomas Wilson
  Thomas Wilson
  Engels bisschop en schrijver 1663-1755
  Thomas Wilson
  - +
  +1
  Het kost meer, onrecht te wreken dat het te verdragen.
  Origineel: It costs more to revenge than to bear with injuries.
  Bron: Maxims of Piety and of Christianity (1781) Injuries
 • Friedrich Nietzsche
  Friedrich Nietzsche
  Duits dichter en filosoof 1844-1900
  Friedrich Nietzsche
  - +
  +1
  Mijn broeders, wacht u ervoor een enig kluizenaar onrecht te doen! Hoe zou een kluizenaar kunnen vergeten! Hoe zou hij kunnen vergelden!
  Origineel: Meine Brüder, hütet euch, Unrecht zu tun allen Einsiedlern! Wie könnte ein Einsiedler vergessen! Wie könnte er vergelten!
  Bron: Aldus sprak Zarathoestra
 • Salomon Baer-Oberdorf
  Salomon Baer-Oberdorf
  Duits schrijver 1870-1940
  Salomon Baer-Oberdorf
  - +
  +1
  Tussen recht en onrecht groeien de gewassen van de advocaten.
  Origineel: Zwischen Recht und Unrecht wächst das Getreide der Rechtsanwälte.
  Bron: Wetterleuchten (1909)
 • Publilius Syrus
  Publilius Syrus
  Syrisch Latijn-talig dichter 1e eeuw v.C.
  Publilius Syrus
  - +
  +1
  Wie onrecht doet, doet zichzelve onrecht, daar hij zichzelve slecht maakt.
 • Geoffrey Chaucer
  Geoffrey Chaucer
  Brits dichter 1340-1400
  Geoffrey Chaucer
  - +
  +1
  Wraak wordt niet door wraak te niet gedaan, noch het ene onrecht door een ander, maar het ene vergroot het ander.
  Origineel: One vengeance is not cured by another vengeance, nor one wrong by another wrong, but each of them increases and aggravates the other.
  Bron: Canterbury Tales Tale of Melibeus. Voor de volledige tekst zie: sites.fas.harvard.edu
 • Albert Bayet
  Albert Bayet
  Frans socioloog 1880-1961
  Albert Bayet
  - +
  +1
  Zelfdoding verdient onze bewondering als menselijke daad wanneer het een offer is, men zijn leven geeft voor anderen, het vaderland of een ideaal. Het verdient onze achting wanneer het gebeurt om de eigen eer of die van anderen te redden. Het verdient medelijden wanneer het gebeurt om lijden te ontvluchten dat de eigen krachten te boven gaat. Het is jammerlijk wanneer het gebeurt om redenen die na enig nadenken of overleg met anderen opgeheven hadden kunnen worden. Het verdient onze afkeuring wanneer door deze daad onrecht wordt gedaan, wanneer men zich alleen maar wil wreken of een ander wroeging wil bezorgen, terwijl het leven nog mogelijkheden en vooruitzichten genoeg bezit.
  Bron: Le suicide et le morale (1922)
 • Anatole France
  Anatole France
  Frans schrijver en Nobelprijswinnaar literatuur (1921) 1844-1924
  Anatole France
  - +
  +1
  Zolang de maatschappij gebaseerd is op onrecht, zullen wetten enkel dienen om onrecht te verdedigen.
  Origineel: Tant que la société sera fondée sur l'injustice, les lois auront pour fonction de défendre l'injustice.
  Bron: Jean Marteau (1904)
 • Auguste-Louis Petiet
  Auguste-Louis Petiet
  Frans politicus 1784-1858
  Auguste-Louis Petiet
  - +
   0
  Als het onrecht, dat u treft, aanhoudt, gaan de onverschilligen en zelfs uwe vrienden weldra geloven dat het verdiend is.
  Bron: Pensées (1851)
Alle onrecht citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net. (pagina 5)