Citaten: ontdekking

Citaten 11 t/m 20 van 27.

 • Gertrude Stein
  Gertrude Stein
  Amerikaans auteur 1874-1946
  Gertrude Stein
  - +
  +3
  Je raakt het meest ontgoocheld door de ontdekking dat niemand het met je eens is, en niet alleen zij die met je overhoop liggen en lagen.
  Origineel: Disillusionment in living is the finding out nobody agrees with you not only those that are and were fighting with you.
 • Sir Arthur Helps
  Sir Arthur Helps
  Engels schrijver 1813-1875
  Sir Arthur Helps
  - +
  +3
  Wat een zegen is dit roken! Misschien wel de grootste die we aan de ontdekking van Amerika te danken hebben.
 • Mark van Doren
  Mark van Doren
  Amerikaans dichter en letterkundige 1894-1972
  Mark van Doren
  - +
  +1
  De kunst van het lesgeven is de kunst van het bijstaan bij ontdekking.
  Origineel: The art of teaching is the art of assisting discovery.
 • Hoimar von Ditfurth
  Hoimar von Ditfurth
  Duits arts en wetenschapsjournalist 1921-1989
  Hoimar von Ditfurth
  - +
  +1
  De ontdekking van de evolutie houdt het inzicht in, dat onze aanwezigheid met absolute zekerheid niet het einde (of zelfs het doel) van de ontwikkeling kan zijn.
  Origineel: Die Entdeckung der Evolution schließt die Einsicht ein, daß unsere Gegenwart mit absoluter Sicherheit nicht das Ende (oder gar das Ziel) der Entwicklung sein kann.
  Bron: Wir sind nicht nur von dieser Welt (1981) S. 20
 • Marnix Gijsen
  Marnix Gijsen
  Vlaams letterkundige en schrijver 1899-1984
  Marnix Gijsen
  - +
  +1
  Elke mens is alleen, en die naast ons lopen zijn vreemden die vroeg of laat tot dezelfde ontdekking moeten komen.
  Bron: Joachim van Babylon
 • Ffyona Campbell
  Ffyona Campbell
  Brits lange-afstandsloopster 1967-
  Ffyona Campbell
  - +
  +1
  Expedities begonnen als ontdekkingsreizen, maar de wereld is al ontdekt. Wat overblijft, is een ontdekking van jezelf, de noodzaak om een reis te maken. Inheemse mensen beschouwen dit als een onderdeel van het leven. Westerse mensen zoeken naar een filosofisch antwoord op het grote Waarom dat aan het menselijke ras en het universum wordt gesteld. Ik heb die vraag ook vaak overpeinsd maar heb er nooit een verbaal antwoord op gevonden. Maar ik heb het wel gevoeld - wanneer ik me realiseerde dat ik deel uitmaakte van iets heel groots en dat daarin een natuurlijke plaats voor mij was weggelegd.
  Bron: Te voet door Afrika (1994) P. 307
 • Will Durant
  Will Durant
  Amerikaans geschiedkundige en schrijver 1885-1981
  Will Durant
  - +
  +1
  In mijn jeugd benadrukte ik de vrijheid, en op oudere leeftijd benadruk ik de orde. Ik ben tot de grote ontdekking gekomen dat vrijheid een product van orde is.
  Origineel: In my youth I stressed freedom, and in my old age I stress order. I have made the great discovery that liberty is a product of order.
 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955
  Albert Einstein
  - +
  +1
  Met de ontdekking van atoomenergie is er niet een nieuw probleem gecreëerd. Het is alleen urgenter geworden een bestaand probleem op te lossen.
  Origineel: The release of atomic energy has not created a new problem. It has merely made more urgent the necessity of solving an existing one.
  Bron: Atlantic Monthly Statement on the Atomic Bomb to Raymond Swing, before 1 October 1945
 • Aristoteles
  Aristoteles
  Grieks filosoof 384 v.C. - 322 v.C.
  Aristoteles
  - +
  +1
  Vaak was ik alleen met mijn ziel. Ik trad als zuivere substantie mijn ware zelf binnen, en wendde mij af van al het uiterlijke naar wat innerlijk is. Ik werd zuiver weten, zowel de wetende als de gewetene. Hoe verwonderd was ik schoonheid en pracht in mijn eigen zelf te aanschouwen en te herkennen dat ik een deel van de verheven Goddelijke Wereld ben, begiftigd zelfs met scheppend leven! In deze ontdekking van het zelf, werd ik boven de wereld van de zintuigen uitgetild, zelfs boven de geestenwereld, tot aan het Goddelijke, waar ik een zo prachtig Licht gewaar werd dat geen mond dit zou kunnen uitdrukken of geen oor verstaan.
 • Paul Valéry
  Paul Valéry
  Frans dichter 1871-1945
  Paul Valéry
  - +
   0
  De dwaasheid voor het verwarren van een paradox voor een ontdekking, een metafoor voor een bewijs, een stortvloed van woorden voor een bron van waarheden, en jezelf voor een orakel, is aangeboren in ons.
  Origineel: Le mal de prendre une hypallage pour une découverte, une métaphore pour une démonstration, un vomissement de mots pour un torrent de connaissances capitales, et soi-même pour un oracle, ce mal naît avec nous.
  Bron: Introduction à la méthode de Léonard de Vinci (1895)
Alle ontdekking citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u altijd en alleen op citaten.net: 27 gevonden (pagina 2)
Sale (NL)Sale (NL)