Citaten van onwaarheid

 • De waarheid is het kenmerk van zichzelf en van de onwaarheid.
 • TV vergroot niet alleen het medeleven en de adoratie, maar ook de onwaarheid, de onechtheid en de falsificatie.
 • Geloof en buig u, of verwerp en sta rechtop. Naïeve, kinderlijke, soms verheven onwaarheid is nu en dan te dulden in poëzie. Maar 2 x 2 = 5 zal 'n gruwel blijven, zolang 2 x 2 niet meer en niet minder is dan vier.
 • We moeten iedere dag als verloren beschouwen waarop we tenminste niet één keer hebben gedanst. En we zouden iedere waarheid als een onwaarheid moeten bestempelen als het niet gepaard ging met tenminste één lach.
 • Hoewel waarheid en onwaarheid bijna een tweeling zijn, is de waarheid toch een beetje ouder.
 • Er bestaat geen hoogmoed. Er bestaat geen nederigheid. Er bestaat alleen waarheid of onwaarheid.
 • Dwalen is niet onwaarheid bezitten, maar wat waar is niet bezitten. Het onware is geen eigendom van ons verstand.
 • Want waarheid en onwaarheid zijn eigenschappen van de taal en niet van de dingen.
Waar geen taal is, bestaat geen waarheid of onwaarheid.
 • Elke waarheid is alleen maar waarheid tot op zekere hoogte; komt zij aan haar grens dan komt er een kontrapunt en wordt zij onwaarheid.
+6

Citaten 1 t/m 10 van 15.

 • Spinoza
  Spinoza
  Nederlands filosoof 1632-1677
  Spinoza
  - +
  +25
  Dwalen is niet onwaarheid bezitten, maar wat waar is niet bezitten. Het onware is geen eigendom van ons verstand.
 • Friedrich Nietzsche
  Friedrich Nietzsche
  Duits dichter en filosoof 1844-1900
  Friedrich Nietzsche
  - +
  +19
  We moeten iedere dag als verloren beschouwen waarop we tenminste niet één keer hebben gedanst. En we zouden iedere waarheid als een onwaarheid moeten bestempelen als het niet gepaard ging met tenminste één lach.
  Origineel: Verloren sei uns der Tag, wo nicht ein Mal getanzt wurde! Und falsch heiße uns jede Wahrheit, bei der es nicht ein Gelächter gab!
  Bron: Aldus sprak Zarathoestra (1885)
 • Spinoza
  Spinoza
  Nederlands filosoof 1632-1677
  Spinoza
  - +
  +4
  De waarheid is het kenmerk van zichzelf en van de onwaarheid.
  Bron: Epistulae 74
 • Sören Kierkegaard
  Sören Kierkegaard
  Deens filosoof 1813-1855
  Sören Kierkegaard
  - +
  +2
  Elke waarheid is alleen maar waarheid tot op zekere hoogte; komt zij aan haar grens dan komt er een kontrapunt en wordt zij onwaarheid.
 • David Hume
  David Hume
  Schots filosoof en geschiedkundige 1711-1776
  David Hume
  - +
  +2
  Er bestaat geen getuigenis die voldoende is om een wonder vast te stellen, tenzij de getuigenis van dien aard is, dat de onwaarheid ervan wonderbaarlijker zou zijn dan het feit, dat zij tracht vast te stellen.
  Origineel: No testimony is sufficient to establish a miracle, unless the testimony be of such a kind, that its falsehood would be more miraculous, than the fact, which it endeavors to establish.
  Bron: An Enquiry Concerning Human Understanding (1748) X, Of Miracles. Voor de volledige tekst zie: davidhume.org
 • Multatuli
  Multatuli
  Nederlands schrijver (ps. van Eduard Douwes Dekker) 1820-1887
  Multatuli
  - +
  +2
  Onwaarheid als zodanig is nooit "verheven" en juist in 'poëzie' kan ze 't minst geduld worden.
  Bron: Ideeën
 • Maria Edgeworth
  Maria Edgeworth
  Engels schrijfster 1767-1849
  Maria Edgeworth
  - +
  +2
  Tirannie en onrechtvaardigheid brengen altijd sluwheid en onwaarheid voort.
  Origineel: Tyranny and injustice always produce cunning and falsehood.
  Bron: Works (1823) 8
 • Nico Scheepmaker
  Nico Scheepmaker
  Nederlands (sport-) journalist en schrijver 1930-1990
  Nico Scheepmaker
  - +
  +2
  TV vergroot niet alleen het medeleven en de adoratie, maar ook de onwaarheid, de onechtheid en de falsificatie.
 • John Donne
  John Donne
  Engels dichter 1572-1632
  John Donne
  - +
  +1
  Hoewel waarheid en onwaarheid bijna een tweeling zijn, is de waarheid toch een beetje ouder.
  Origineel: Though Truth and Falsehood be Near twins, yet Truth a little elder is.
  Bron: Satyre III (1598)
 • Vauvenargues
  Vauvenargues
  Frans filosoof 1715-1747
  Vauvenargues
  - +
  +1
  Wat wij een schitterende spreuk noemen is meestal niet meer dan een bedrieglijke uitdrukking die ons, met behulp van een weinig waarheid, een onwaarheid opdringt die ons verwondert.
  Origineel: Ce que nous appelons une pensée brillante, n’est ordinairement qu’une expression captieuse, qui à l’aide d’un peu de vérité, nous impose une erreur qui nous étonne.
  Bron: Réflexions et maximes (1746) #273
Alle onwaarheid citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.