Citaten van oorzaak

 • De energie kan beschouwd worden als de oorzaak van alle veranderingen in de wereld.
 • Het geluk is een gevolg, geen oorzaak.
 • De opvatting die ik heb over God en de natuur wijkt sterk af van die van de late christenen. Ik beschouw God namelijk als de in de dingen wonende oorzaak van alles , niet als een oorzaak buiten de dingen. Alles is volgens mij in God en beweegt zich in God.
 • De belangrijkste oorzaak van ongelukkig zijn is nooit de situatie, maar je gedachten er over.
 • Het is het werk van een onopgevoed mens anderen de schuld te geven wanneer hij zelf de oorzaak van het onheil is; zichzelf verwijten maken is het werk van iemand wiens opvoeding een aanvang genomen heeft; wie noch zichzelf, noch een ander iets verwijt, diens opvoeding is
voltooid.
 • De oorzaak van geweld tegen vrouwen door mannen is niet biologisch. Als dat het geval zou zijn, zou het in elke cultuur bestaan. En het bestaat niet in elke cultuur.
 • Toeval bestaat niet. We noemen zo een gevolg van een oorzaak die we niet zien.
 • Het geheim van de grote vermogens die geen aanwijsbare oorzaak hebben, is een misdaad die vergeten is.
 • De ondeugd die ondankbaarheid heet, vindt haar oorzaak in gierigheid of achterdocht.
 • Wanneer een arts achter de doodkist van zijn patiënt loopt, volgt soms in feite de oorzaak het gevolg.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 67.

 • Epictetus
  Epictetus
  Romeins stoïcijns filosoof 50-130
  Epictetus
  - +
  +28
  Het is het werk van een onopgevoed mens anderen de schuld te geven wanneer hij zelf de oorzaak van het onheil is; zichzelf verwijten maken is het werk van iemand wiens opvoeding een aanvang genomen heeft; wie noch zichzelf, noch een ander iets verwijt, diens opvoeding is
  voltooid.
  Bron: Encheiridion 5
 • Voltaire
  Voltaire
  Frans schrijver en filosoof (ps. van François Marie Arouet) 1694-1778
  Voltaire
  - +
  +24
  Toeval bestaat niet. We noemen zo een gevolg van een oorzaak die we niet zien.
  Origineel: Il n'est point de hasard. Nous avons nommé ainsi l'effet que nous voyons d'une cause que nous ne voyons pas.
  Bron: Dialogues philosophiques lettre III
 • Hans Andreus
  Hans Andreus
  Nederlands dichter en schrijver 1926-1977
  Hans Andreus
  - +
  +16
  De voornaamste oorzaak van de problemen zijn de oplossingen.
 • Spinoza
  Spinoza
  Nederlands filosoof 1632-1677
  Spinoza
  - +
  +9
  De opvatting die ik heb over God en de natuur wijkt sterk af van die van de late christenen. Ik beschouw God namelijk als de in de dingen wonende oorzaak van alles , niet als een oorzaak buiten de dingen. Alles is volgens mij in God en beweegt zich in God.
 • Friedrich Nietzsche
  Friedrich Nietzsche
  Duits dichter en filosoof 1844-1900
  Friedrich Nietzsche
  - +
  +9
  Het begrip van schuld en straf, met inbegrip van de leer der 'genade', der 'verlossing', der 'vergeving' - allemaal door en door leugenachtig en verstoken van elke psychologische realiteit - het is allemaal uitgevonden om het menselijk causaliteitsbesef te verstoren - het is een aanslag op het begrip oorzaak en gevolg!
  Origineel: Der Schuld- und Straf-Begriff, eingerechnet die Lehre von der »Gnade«, von der »Erlösung«, von der »Vergebung« – Lügen durch und durch und ohne jede psychologische Realität – sind erfunden, um den Ursachen-Sinn des Menschen zu zerstören: sie sind das Attentat gegen den Begriff Ursache und Wirkung!
  Bron: De antichrist #49
 • C. Buddingh'
  C. Buddingh'
  Nederlands dichter en letterkundige 1918-1985
  C. Buddingh'
  - +
  +9
  Het is niet erg om verkeerd te worden begrepen: het kan oorzaak zijn dat men zichzelf beter gaat begrijpen.
 • Spinoza
  Spinoza
  Nederlands filosoof 1632-1677
  Spinoza
  - +
  +8
  Aan hen die vragen waarom de mensen niet allen zodanig geschapen zijn, dat zij zich uitsluitend door de rede laten leiden antwoord ik slechts dit: omdat in het Zijn voldoende stof aanwezig is om alles, van de hoogste tot de laagste trap van volmaaktheid, voort te brengen of, om nog duidelijker te spreken, omdat het Zijn als oorzaak zo alles omvattend is, dat het alles, wat als bestaande gedacht kan worden, voortbrengt.
 • Machiavelli
  Machiavelli
  Florentijns staatsfilosoof 1469-1527
  Machiavelli
  - +
  +8
  De ondeugd die ondankbaarheid heet, vindt haar oorzaak in gierigheid of achterdocht.
  Bron: Discorsi
 • Gloria Steinem
  Gloria Steinem
  Amerikaans feministisch schrijver 1934-
  Gloria Steinem
  - +
  +7
  De oorzaak van geweld tegen vrouwen door mannen is niet biologisch. Als dat het geval zou zijn, zou het in elke cultuur bestaan. En het bestaat niet in elke cultuur.
  Origineel: The origins of violence against women by men are not biological. If that were the case, it would exist in every culture. And it doesn't exist in every culture.
 • Spinoza
  Spinoza
  Nederlands filosoof 1632-1677
  Spinoza
  - +
  +7
  Liefde is blijheid bij de voorstelling van een uitwendige oorzaak.
Alle oorzaak citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.