Citaten: oppervlakkige

Citaten 1 t/m 10 van 13.

 • Oscar Wilde
  Oscar Wilde
  Iers schrijver 1854-1900
  Oscar Wilde
  - +
  +18
  Enkel oppervlakkige mensen hebben jaren nodig om een emotie te overwinnen.
  Wie zichzelf meester is beëindigt een zorg even makkelijk als hij een
  plezier kan uitvinden.
  Origineel: It is only shallow people who require years to get rid of an emotion. A man that is master of himself can end a sorrow as easily as he can invent a pleasure.
  Bron: The picture of Dorian Gray (1891)
 • Marc Callewaert
  Marc Callewaert
  Vlaams criticus en schrijver 1927 -
  Marc Callewaert
  - +
  +11
  De échte liefde, zij die voorbij het oppervlakkige contact naar de volledige eenheid streeft, blijft een eeuwig gevecht tegen de eigen eenzaamheid, en tegen die van de andere.
 • Ouida
  Ouida
  Engels schrijfster (ps van Maria Louise Ramé) 1839-1908
  Ouida
  - +
  +7
  Oppervlakkige kennis is de vloek van onze tijd.
 • Oscar Wilde
  Oscar Wilde
  Iers schrijver 1854-1900
  Oscar Wilde
  - +
  +3
  Alleen oppervlakkige mensen kennen zichzelf.
 • Walter Bagehot
  Walter Bagehot
  Engels econoom 1826-1877
  Walter Bagehot
  - +
  +3
  De gewoonte van oppervlakkige en continue spraak is een symptoom van geestelijke deficiëntie. Het komt voort uit niet weten wat er in andere mensen omgaat.
  Origineel: The habit of common and continuous speech is a symptom of mental deficiency. It proceeds from not knowing what is going on in other people's minds.
 • Karl Kraus
  Karl Kraus
  Oostenrijks schrijver en dichter 1874-1936
  Karl Kraus
  - +
  +1
  Een schijn van diepzinnigheid ontstaat vaak doordat een oppervlakkige knaap tegelijkertijd een warhoofd is.
  Origineel: Ein Schein von Tiefe entsteht oft dadurch, daß ein Flachkopf zugleich ein Wirrkopf ist.
  Bron: Pro domo et mundo (1912) p.133
 • Fernand Auwera
  Fernand Auwera
  Vlaams schrijver 1929-2015
  Fernand Auwera
  - +
  +1
  Enkel oppervlakkige mensen hechten geen belang aan uiterlijkheden.
 • Oscar Wilde
  Oscar Wilde
  Iers schrijver 1854-1900
  Oscar Wilde
  - +
   0
  Dandies en schone, oppervlakkige vrouwen zouden de wereld moeten regeren.
 • Egon Friedell
  Egon Friedell
  Oostenrijks schrijver, cultuurfilosoof en journalist 1878-1938
  Egon Friedell
  - +
   0
  Er zijn oppervlakkige en diepzinnige egoïsten. De laatsten noemt men altruïsten.
  Origineel: Es gibt flache Egoisten und tiefe Egoisten. Die letzteren nennt man Altruisten.
  Bron: Steinbruch: kleine Philosophie (1922) p.59
 • Charles Caleb Colton
  Charles Caleb Colton
  Engels schrijver 1780-1832
  Charles Caleb Colton
  - +
   0
  Het degelijkste argument brengt niet meer overtuiging in een leeg hoofd dan het meest oppervlakkige geteem, evenals een veder en een goudstuk in het luchtledige even snel vallen.
  Origineel: The soundest argument will produce no more conviction in an empty head than the most superficial declamation, as a feather and a guinea fall with equel velocity in a vacuum.
Alle oppervlakkige citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u altijd en alleen op citaten.net: 13 gevonden
Sale (NL)Sale (NL)