Citaten van overeenkomen

 • De wiskunde is de kunst om de zelfde naam te geven aan dingen, die in materie verschillen maar in vorm overeenkomen.
 • Elke natuurkundige theorie is altijd voorlopig, in de zin dat het slechts een hypothese is: je kunt het nooit bewijzen. Hoe vaak de resultaten van experimenten ook overeenkomen met een bepaalde theorie, je kunt er nooit helemaal zeker van zijn dat het resultaat de volgende keer niet in tegenspraak z

Citaten 1 t/m 7 van 7.

1
 • Andy Rooney
  Andy Rooney
  Amerikaans radio-en televisieschrijver 1919-2011
  Andy Rooney
  - +
  +6
  Mensen zullen over het algemeen feiten accepteren als waarheid alleen als de feiten overeenkomen met wat ze al geloven.
  Origineel: People will generally accept facts as truth only if the facts agree with what they already believe.
 • Henri Poincaré
  Henri Poincaré
  Frans wiskundige en filosoof 1854-1912
  Henri Poincaré
  - +
  +2
  De wiskunde is de kunst om de zelfde naam te geven aan dingen, die in materie verschillen maar in vorm overeenkomen.
  Origineel: La mathématique est l'art de donner le même nom à des choses différentes.
  Bron: Science et méthode p.29
 • Isaac Asimov
  Isaac Asimov
  Amerikaans auteur en scheikundige 1920-1992
  Isaac Asimov
  - +
  +2
  Wetenschap is een mechanisme, een manier om je kennis van de natuur te verbeteren. Het is een systeem om je gedachten tegen het universum te testen en te zien of ze overeenkomen.
  Origineel: Science is a mechanism, a way of trying to improve your knowledge of nature. It's a system for testing your thoughts against the universe, and seeing whether they match.
 • Isaac Asimov
  Isaac Asimov
  Amerikaans auteur en scheikundige 1920-1992
  Isaac Asimov
  - +
  +1
  Geen enkel visioen van God en de hemel dat ooit door de meest verheven profeet is ervaren, kan naar mijn mening overeenkomen met het visioen van het universum zoals dat door Newton of Einstein wordt gezien.
  Origineel: No vision of God and heaven ever experienced by the most exalted prophet can, in my opinion, match the vision of the universe as seen by Newton or Einstein.
 • Stephen Hawking
  Stephen Hawking
  Brits fysicus en cosmoloog 1942-2018
  Stephen Hawking
  - +
   0
  Elke natuurkundige theorie is altijd voorlopig, in de zin dat het slechts een hypothese is: je kunt het nooit bewijzen. Hoe vaak de resultaten van experimenten ook overeenkomen met een bepaalde theorie, je kunt er nooit helemaal zeker van zijn dat het resultaat de volgende keer niet in tegenspraak zal zijn met de theorie.
  Origineel: Any physical theory is always provisional, in the sense that it is only a hypothesis: you can never prove it. No matter how many times the results of experiments agree with some theory, you can never be sure that the next time the result will not contradict the theory.
  Bron: A Brief History of Time (1988) Ch. 1
 • Anatole France
  Anatole France
  Frans schrijver en Nobelprijswinnaar literatuur (1921) 1844-1924
  Anatole France
  - +
   0
  Wat is een boek? Een opeenvolging van kleine tekens. Niets meer. Het is aan de lezer om de vormen, kleuren en gevoelens te herkennen waarmee deze tekens overeenkomen.
  Origineel: Qu'est-ce qu'un livre? Une suite de petits signes. Rien de plus. C'est au lecteur à tirer lui-même les formes, les couleurs et les sentiments auxquels ces signes correspondent.
  Bron: Le jardin d'Épicure
 • Abigail Adams
  Abigail Adams
  Amerikaans presidentsvrouwe 1744-1818
  Abigail Adams
  - +
   0
  We hebben te veel hoogdravende woorden, en te weinig acties die met hen overeenkomen.
  Origineel: We have too many high-sounding words, and too few actions that correspond with them.
1
Alle overeenkomen citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.